Kategória: <span>Aktuálne</span>

Fašiangy na Cirkevnej ZŠ sv. J. Bosca

Končí sa fašiangové obdobie. Na našej škole sme ho ukončili fašiangovou zábavou 28. februára. Celý deň bol vyplnený tradičnými fašiangovými  hrami  a veselou  zábavou. Žiaci, preoblečení v rôznych  maskách, nedočkavo  očakávali  vyhodnotenie  masiek. Porota  mala ťažkú  úlohu, pretože celý priestor sa hmýril krásne pestrofarebnými maskami. Počas zábavy sa žiaci dobre občerstvili. Fašiangy …

Uctili sme si

  „ Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa,“ sú slová Tomáša Akvinského učiteľa Cirkvi a patróna katolíckych učiteľov, ktorého slová sú živým posolstvom aj v dnešných časoch pre všetkých nás . Zamestnanci  CZŠ sv. Jána Bosca a CZUŠ si uctili v piatok 31.1.2014 aj svojho patróna  sv. Jána Bosca na  rannej …

Deň otvorených dverí

Streda (20.11.2013)–  1. hodina(8:00-8:45), MAT, VIII.A – Indro–  1. hodina(8:00-8:45), GEG, V.A– Ľupták –  2. hodina(8:55-9:40), DEJ, VI.A– Mičianiková –  2. hodina(8:55-9:40), SJL, III.A – Spahičová –  10:00: Pasovanie prvákov, v telocvični – Teleková   Štvrtok (21.11.2013) – 1. hodina(8:00-8:45),KNB, VII.A – Šprlák – 2. hodina(8:55-9:40), SJL – Vinarčíková – 3. …

Detský letný dobrovoľnícky tábor

Vedeli ste, že zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel? Tak tieto a ešte ďalšie zaujímavé  informácie sme sa mohli dozvedieť na Detskom letnom dobrovoľníckom tábore, ktorý sa konal na Cirkevnej základnej škole sv. J. Bosca v dňoch 22.-23.8. Všetko sa začalo tým, že sme vyhrali grantový program od …

Začiatok školského roku

Riaditeľka Cirkevnej  ZŠ oznamuje váženým rodičom a svojim milým žiakom, že sa stretávame na školskom dvore 2. septembra 2013 o 8:00 hod. Po nástupe bude spoločný odchod do kostola. V prítomnosti Božej lásky v kruhu nášho spoločenstva a verejnosti, bude slúžená svätá omša Veni Sancte – pri príležitosti začiatku školského …

Beseda so spisovateľkou

PhDr.  MARTOU HLUŠÍKOVOU Ako je všetkým známe , marec je mesiac knihy…Kto môže o knihe vedieť viac ako jej tvorca? Spýtali sme sa preto pani  PhDr. Marty Hlušíkovej , autorky mnohých kníh pre deti a dospelých na jej postrehy a spisovateľskú prácu. Či už o nej samotnej, alebo o jej tvorbe… Pani Hlušíková sa …

2% z daní

MILÍ RODIČIA A PRIATELIA CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. J. BOSCA, Je tu čas daňových priznaní, tak Vás chceme poprosiť, aby ste na nás nezabudli, keď sa budete rozhodovať, komu poskytnete 2 % z daní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať nám 2% z dane a tým podporiť nielen vzdelávanie ale aj výchovu v duchu kresťanskej …

10 rokov uplynulo a my kráčame ďalej…

Na základných školách  je  pravidlom, že žiaci ukončia 9. ročník a odchádzajú študovať na stredné školy. Po čase sa mení aj zloženie pedagogického zboru a ostatných zamestnancov. Niektorí pokračujú vo  svojej pozemskej púti na inom pracovnom mieste, iní odchádzajú na zaslúžený oddych, ktorý sa nazýva dôchodok.  Jedna udalosť je však vďaka …