Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Krúžky

p.č.

vyučujúci

názov krúžku

deň od do

miestnosť

určený pre žiakov

1.

Kružliaková

„Všehochuť“

streda 13:00 – 15:00

1.A

I.A

2.

Vargová

Z každého rožka troška

utorok 13:00 – 15:00

2.A

II.A

3.

Paulovičová

Učíme sa hrať

štvrtok 13:00 – 15:00

2.A/ 3.A

III.A

4.

Kočišová

Tvorivo a hravo

pondelok 13:00 – 15:00

2.A/ kuchynka

I.A – IV.A

5.

Čemanová

Športový krúžok

streda  14:00 – 16:00

telocvičňa

III.A – VI.A

6.

Gajdoš

Turistický krúžok

sobota 1x za mesiac

Lučenec a okolie

I. – II. stupeň

7.

Gertnerová

Príprava na testovanie T5 z MAT

piatok 13:00 – 15:00

5..A

V.A

8.

Vojteková

Príprava na testovanie T5 zo SJL

streda 13:00 – 15:00

5.A

V.A

9.

Šprlák

Práca s drevom

utorok 13:45 – 15:45

dielne

V.A – VI.A

10.

Šimov

Príprava na testovanie T9 z MAT

streda 14:00 – 16:00

9.A

IX.A