Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Krúžky

názov krúžku / vyučujúci

Z každého rožka troška  Mgr. Monika Vargová

Krúžok šikovných rúk  PaedDr. Beata Paulovičová

Tvorivé čítanie              Mgr. Simona Černíková

Všehochuť                    Mgr. Zuzana Kružliaková

Krúžok zdravovedy      Mgr. Beata Spahičová

Stolnotenisový krúžok  Ing. Mgr. Štefan Šprlák

Zaujímavá chémia        Mgr. Tibor Indro

Geograficko-historický krúžok  Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA

Príprava na testovanie  Mgr. Zuzana Vojteková / Mgr. Dušan Šimov