Testovanie 9

V školskom roku 2019/2020 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 1. a 2. apríla 2020 (streda, štvrtok), pričom 2. apríla sa Testovanie 9-2020 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 v krajských mestách.

 

Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

 

TESTOVANIE 9 – 2020  (1. apríl 2020)

 

Harmonogram testovania

Testovanie 9-2019

  1. apríl 2020 (streda)

 

Matematika

 

08.00 – 08.10 h (10 minút)  úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08.10 – 08.20 h (10 minút)  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08.20 – 09.50 h (90 minút)  administrácia testu z matematiky

09.50 – 09.55 h (5 minút)  zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

09.55 – 10.20 h (25 minút)  prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10.20 – 10.25 h (5 minút)    úvodné pokyny a rozdanie OH

10.25 – 10.35 h (10 minút)  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.35 – 11.45 h (70 minút) administrácia testu z vyučovacieho jazyka

11.45 – 11.50 h (5 minút)  zozbieranie testov a OH

 

Viac: https://www.nucem.sk/