Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Testovanie 9

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch  6.apríla 2022 (streda). 

6. apríla 2022sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2022.

 

 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022

 

 

 

TESTOVANIE 9 – 2022  (6. apríl 2022)

 Harmonogram testovania
Testovanie 9-2022
apríl 2022 (streda)

 

 

Matematika

 

08.00 – 08.10 h (10 minút)  úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08.10 – 08.20 h (10 minút)  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08.20 – 09.50 h (90 minút)  administrácia testu z matematiky

09.50 – 09.55 h (5 minút)  zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

09.55 – 10.20 h (25 minút)  prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10.20 – 10.25 h (5 minút)    úvodné pokyny a rozdanie OH

10.25 – 10.35 h (10 minút)  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.35 – 11.45 h (70 minút) administrácia testu z vyučovacieho jazyka

11.45 – 11.50 h (5 minút)  zozbieranie testov a OH

 

Viac: https://www.nucem.sk/