Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Testovanie 9

 

Testovanie 9

 

 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch  20.marca 2024(streda). 

  1. marca 2024 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

 NÚCEM v školskom roku 2023/2024 postupuje podľa zmien v štruktúre a špecifikácii testov Testovania 9.

Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou.

Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú žiaci písať nové typy testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na komunikačné zručnosti žiakov, ktorých súčasťou bude aj zvuková nahrávka pre časť Počúvanie s porozumením (viac informácií o inovovaných testoch zo SJSL nájdete v časti Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL).

 

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024.

 

 https://nivam.sk/

 

 

TESTOVANIE 9 – 2023  (22.marec 2023)

 Harmonogram testovania
Testovanie 9-2023
marec 2023 (streda)
)

 

 

Matematika

 

08.00 – 08.10 h (10 minút)  úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08.10 – 08.20 h (10 minút)  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08.20 – 09.50 h (90 minút)  administrácia testu z matematiky

09.50 – 09.55 h (5 minút)  zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

09.55 – 10.20 h (25 minút)  prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10.20 – 10.25 h (5 minút)    úvodné pokyny a rozdanie OH

10.25 – 10.35 h (10 minút)  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.35 – 11.45 h (70 minút) administrácia testu z vyučovacieho jazyka

11.45 – 11.50 h (5 minút)  zozbieranie testov a OH

 

Viac: https://www.nucem.sk/