Zápis do 1. ročníka

VIDEOPREZENTÁCIA ŠKOLY

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci

informuje o zápise do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

Milí rodičia budúcich prváčikov,

sme veľmi radi, že sme sa s Vami mohli stretnúť na Dni otvorených dverí, kedy sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky.

Dnes Vám ponúkame rýchly a stručný prehľad informácií,
ktoré by Vás pri výbere školy
pre Vašu dcéru / Vášho syna - budúcich prváčikov - mohli zaujímať.
odkaz https://youtu.be/K2bcxh-M7Gg

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie
v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom
bude tentoraz  zápis žiakov prebiehať bez prítomnosti detí,
v čo najvyššej miere elektronicky.

 Pre tých, ktorí nevyužijú možnosť
zapísať dieťa na plnenie PŠD elektronickou formou,
bude prebiehať zápis (tiež bez detí)

dňa 20. 4. 2020 (pondelok) od 10:00 do 13:00 hod.

alebo po telefonickom dohovore
a to za bezpečnostných podmienok - v areáli školy
pred hlavným vchodom do budovy.

Ak ste sa rozhodli pre našu školu, vyplňte elektronickú prihlášku,
ktorú tlačiť už nemusíte.
O prijatí Vašej prihlášky Vás budeme kontaktovať mailom.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA   https://czslc.edupage.org/register/

Zápis potrvá od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

na skola@czslc.sk
alebo na tel. čísle 0915 804 553

Ďakujeme za pochopenie
a tešíme sa na spoluprácu s Vašimi deťmi a s Vami!
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
riaditeľka školy

no comments


Informácie a pokyny pre rodičov prváčikov

Informácie a pokyny pre rodičov prváčikov

Milí rodičia, ak neviete, aké učebné pomôcky bude potrebovať vaše dieťa, pomoc nájdete tu!

Do konca mesiaca september priniesť do triedy:

Výtvarné pomôcky

 • výkresy A4- 30 ks, A3 -20 ks, náčrtkový papier A4, farebný papier
 • vodové a temperové farby, okrúhly štetec č. 6, plochý štetec č. 7, handričku na utieranie štetca, obrus na lavicu
 • voskové pastelky, pastelky PROGRESO, lepidlo (tyčinka), plastelína
 • pracovný plášť (košeľa, tričko)
 • pomôcky na VYV vložiť do škatule(napríklad od topánok) a označiť menom 

Zoznam zošitov

Súbor predpisových zošitov nekupovať, objednajú sa po vyzbieraní peňazí počas zápisu, budú sa žiakom rozdávať priebežne počas školského roka.

 • Tvrdé dosky na zošity, obal na ŠLABIKÁR
 • Zošit č. 511-4 ks, č. 513-4 ks, č.520-1 ks, slovníček č. 644-2 ks

Pomôcky podľa zoznamu (zošity, výkresy,..) priniesť naraz v igelitovej taške označenej menom. Zošity, výkresy – mená nevypisovať.

Hygienické potreby

 • uteráčik s uškom na zavesenie (krátky) – označiť menom
 • 2 ks toaletný papier
 • látkový obrúsok na lavicu ( používanie počas desiatovania )


Úbor na TEV

 • tričko, tepláky, mikina, ponožky, tenisky - nie s čiernou podrážkou, dievčatám s dlhými vlasmi pribaliť gumičku do vlasov
 • všetko do zaťahovacieho vrecúška, označiť menom (nie igelitovú tašku)

V peračníku mať denne:

 • ostrúhané ceruzky 3 ks, strúhadlo, gumu, nožnice so zaobleným hrotom, fixky- základné farby: modrá, červená, zelená, žltá, čierna;
 • plniace pero – až po 6. týždňoch, odporúčam TORNÁDO, farbičky (pravidelne kontrolovať)


Iné dôležité informácie:

 • Prezuvky – najlepšie pevná obuv (nie s čiernou podrážkou )
 • Podušku na stoličku
 • Obedy sa budú vyplácať poštovou poukážkou (šekom), no je možnosť aj priamo na účet.
 • Detské časopisy možné objednať podľa ponuky v septembri.
 • Dieťa sa môže prihlásiť na krúžok (zoznam bude včas zverejnený).

Slovníček
na prvú stranu napísať:

 • meno dieťaťa, bydlisko, meno ošetrujúceho lekára, preukaz poistenca prefotiť a nalepiť do slovníčka;
 • otec – telefónne číslo, matka – telefónne číslo;
 • s kým bude dieťa odchádzať po vyučovaní zo školy – rozpísať podľa dní;
 • slovníček pravidelne kontrolovať;
 • postupne si zaobstarať papierové hodiny a švihadlo na TEV;
 • rozvrh hodín bude vypracovaný prvé dni v týždni.

PROSÍME RODIČOV:

 • POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA PRIVIESŤ DIEŤA K BRÁNE ŠKOLY, DO ŠATNE
 • A DO TRIEDY UŽ PRICHÁDZA SAMO.
 • Zdravotné problémy dieťaťa alebo iné informácie o dieťati je možné konzultovať  po  vyučovaní – od 12:45, vo výnimočných prípadoch ráno pred vyučovaním.
 • Ak dieťa ochorie, alebo z vážnych dôvodov sa nemôže zúčastniť vyučovania, ste povinní ohlásiť nám (aj telefonicky) neprítomnosť dieťaťa do 24 h.
 • Vyučovanie začína o 8,00 hod., do školy dieťa prichádzať aspoň 10 – 15 minút pred vyučovaním.
 • ŠKD:  6,30 – 7,45 hod.; 12,30 hod. – 16,30 (17,00)  hod, dieťa prihlásiť prvý deň, poplatok vyplatiť do jedného týždňa.
 • Stravovanie v ŠJ – dieťa prihlásiť prvý deň u vedúcej školskej jedálne

 Ing. Marianny Bradovej a v ten deň stravu aj vyplatiť. Obedy sú zabezpečené už od druhého dňa školského vyučovania.

Tel. číslo školy : 047/43 337 87

Riaditeľka školy:  Mgr. Terézia Bahledová PhD. , kontakt: 0915 804 553

mail: skola@czslc.sk

stránka školy: www. czslc.sk


TEŠÍME SA NA VAŠU SPOLUPRÁCU, DRŽÍME PALCE  A PRAJEME

VEĽA TRPEZLIVOSTI S NAŠIMI BUDÚCIMI PRVÁČIKMI! 

no comments