Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Zápis do 1. ročníka

VIDEOPREZENTÁCIA ŠKOLY

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci

informuje o zápise do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

Milí rodičia budúcich prváčikov,

Ponúkame Vám rýchly a stručný prehľad informácií,
ktoré by Vás pri výbere školy
pre Vašu dcéru / Vášho syna - budúcich prváčikov - mohli zaujímať.

odkaz https://youtu.be/6a_n9yn7h_E

 Z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie
v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom
bude zápis budúcich žiakov prebiehať bez prítomnosti detí,
v čo najvyššej miere elektronicky.

 Pre tých, ktorí nevyužijú možnosť
zapísať svoje dieťa na plnenie PŠD elektronickou formou,
bude prebiehať zápis (tiež bez detí)

dňa 7., 8. apríla 2021 (streda, štvrtok) od 12:00 do 16:00 hod.

najlepšie po telefonickom dohovore
a to za bezpečnostných podmienok - v areáli školy
pred hlavným vchodom do budovy.

Ak ste sa rozhodli pre našu školu, vyplňte elektronickú prihlášku,
ktorú tlačiť už nemusíte.
O prijatí Vašej prihlášky Vás budeme kontaktovať mailom.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA   https://czslc.edupage.org/register/

Zápis potrvá od 01. apríla 2021 do 30. apríla 2021.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

na skola@czslc.sk
alebo na tel. čísle 0915 804 553

Ďakujeme za pochopenie
a tešíme sa na spoluprácu s Vašimi deťmi a s Vami!
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
riaditeľka školy

no comments


Informácie a pokyny pre rodičov prváčikov

Informácie a pokyny pre rodičov prváčikov

Milí rodičia, ak neviete, aké učebné pomôcky bude potrebovať vaše dieťa, pomoc nájdete tu!

Do konca mesiaca september priniesť do triedy:

Výtvarné pomôcky

 • výkresy A4- 30 ks, A3 -20 ks, náčrtkový papier A4, farebný papier
 • vodové a temperové farby, okrúhly štetec č. 6, plochý štetec č. 7, handričku na utieranie štetca, obrus na lavicu
 • voskové pastelky, pastelky PROGRESO, lepidlo (tyčinka), plastelína
 • pracovný plášť (košeľa, tričko)
 • pomôcky na VYV vložiť do škatule(napríklad od topánok) a označiť menom 

Zoznam zošitov

Súbor predpisových zošitov nekupovať, objednajú sa po vyzbieraní peňazí počas zápisu, budú sa žiakom rozdávať priebežne počas školského roka.

 • Tvrdé dosky na zošity, obal na ŠLABIKÁR
 • Zošit č. 511-4 ks, č. 513-4 ks, č.520-1 ks, slovníček č. 644-2 ks

Pomôcky podľa zoznamu (zošity, výkresy,..) priniesť naraz v igelitovej taške označenej menom. Zošity, výkresy – mená nevypisovať.

Hygienické potreby

 • uteráčik s uškom na zavesenie (krátky) – označiť menom
 • 2 ks toaletný papier
 • látkový obrúsok na lavicu ( používanie počas desiatovania )


Úbor na TEV

 • tričko, tepláky, mikina, ponožky, tenisky - nie s čiernou podrážkou, dievčatám s dlhými vlasmi pribaliť gumičku do vlasov
 • všetko do zaťahovacieho vrecúška, označiť menom (nie igelitovú tašku)

V peračníku mať denne:

 • ostrúhané ceruzky 3 ks, strúhadlo, gumu, nožnice so zaobleným hrotom, fixky- základné farby: modrá, červená, zelená, žltá, čierna;
 • plniace pero – až po 6. týždňoch, odporúčam TORNÁDO, farbičky (pravidelne kontrolovať)


Iné dôležité informácie:

 • Prezuvky – najlepšie pevná obuv (nie s čiernou podrážkou )
 • Podušku na stoličku
 • Obedy sa budú vyplácať poštovou poukážkou (šekom), no je možnosť aj priamo na účet.
 • Detské časopisy možné objednať podľa ponuky v septembri.
 • Dieťa sa môže prihlásiť na krúžok (zoznam bude včas zverejnený).

Slovníček
na prvú stranu napísať:

 • meno dieťaťa, bydlisko, meno ošetrujúceho lekára, preukaz poistenca prefotiť a nalepiť do slovníčka;
 • otec – telefónne číslo, matka – telefónne číslo;
 • s kým bude dieťa odchádzať po vyučovaní zo školy – rozpísať podľa dní;
 • slovníček pravidelne kontrolovať;
 • postupne si zaobstarať papierové hodiny a švihadlo na TEV;
 • rozvrh hodín bude vypracovaný prvé dni v týždni.

PROSÍME RODIČOV:

 • POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA PRIVIESŤ DIEŤA K BRÁNE ŠKOLY, DO ŠATNE
 • A DO TRIEDY UŽ PRICHÁDZA SAMO.
 • Zdravotné problémy dieťaťa alebo iné informácie o dieťati je možné konzultovať  po  vyučovaní – od 12:45, vo výnimočných prípadoch ráno pred vyučovaním.
 • Ak dieťa ochorie, alebo z vážnych dôvodov sa nemôže zúčastniť vyučovania, ste povinní ohlásiť nám (aj telefonicky) neprítomnosť dieťaťa do 24 h.
 • Vyučovanie začína o 8,00 hod., do školy dieťa prichádzať aspoň 10 – 15 minút pred vyučovaním.
 • ŠKD:  6,30 – 7,45 hod.; 12,30 hod. – 16,30 (17,00)  hod, dieťa prihlásiť prvý deň, poplatok vyplatiť do jedného týždňa.
 • Stravovanie v ŠJ – dieťa prihlásiť prvý deň u vedúcej školskej jedálne

 Ing. Marianny Bradovej a v ten deň stravu aj vyplatiť. Obedy sú zabezpečené už od druhého dňa školského vyučovania.

Tel. číslo školy : 047/43 337 87

Riaditeľka školy:  Mgr. Terézia Bahledová PhD. , kontakt: 0915 804 553

mail: skola@czslc.sk

stránka školy: www. czslc.sk


TEŠÍME SA NA VAŠU SPOLUPRÁCU, DRŽÍME PALCE  A PRAJEME

VEĽA TRPEZLIVOSTI S NAŠIMI BUDÚCIMI PRVÁČIKMI! 

no comments