Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Sociálny pedagóg

„PRIATEĽ, POMOCNÍK, PORADCA DIEŤAŤA, RODIČA, PEDAGÓGA“

 • je tu pre všetkých, ktorí sa potrebujú porozprávať, poradiť, byť vypočutí
 • jeho úlohou je dbať, aby si sa v škole cítil bezpečne
 • dlhodobým pôsobením predchádza vzniku problémov a zároveň rieši už vzniknuté problémy
 • /výchovné ťažkosti, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy žiakov/
 • zabezpečuje a tvorí preventívne projekty a ich realizáciu prostredníctvom prednášok a besied
 • konzultuje a komunikuje so žiakmi, s ich zákonnými zástupcami, s pedagógmi a inými odborníkmi

V ŠKOLE BUDE:

 • hľadať situácie a miesta, kde sa cítite ohrození
 • zasahovať v prípade potreby a núdze
 • počas prestávok a hodín Vás občas zapojí do rôznych aktivít
 • často komunikovať so žiakmi, s učiteľmi aj s rodičmi

ČO POTREBUJEM OD TEBA?

 • aby si vždy prišiel, keď budeš cítiť, že potrebuješ, lebo si dôležitý
 • aby si bol úprimný, priamy a zároveň slušný, lebo taký si
 • aby si otvorene hovoril o sebe a o svojich skúsenostiach, lebo to dokážeš
 • aby si dôveroval, lebo spolu všetko zvládneme

Nájdete ma v zborovni alebo niekde v škole 😊 od 7:30 hod. do 15:30 hod. Odporúčam dohodnúť termín.

Kontakt: krnacova.czs@gmail.com, 047/4333787