Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

ŠKD

Milí rodičia!

Záleží vám, aby vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne? SME TU PRE VÁS!!!

V našom školskom zariadení v deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a tvorivosť. Deti sú vedené k úcte materinskému jazyku, ľudovým tradíciám a sú vedené ku kresťanským hodnotám. Je to práca, pri ktorej je nutná vynaliezavosť a improvizácia. Nevyhnutná je tiež trpezlivosť a veľká dávka pochopenia detskej duše. Zložky výchovy sú rozmanité, počnúc záujmovou činnosťou(výtvarná, športová, pracovná, estetická, hudobná,…) a končiac prípravou na vyučovanie. Deti majú k dispozícií na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, stavebnice, hračky, televízor, interaktívnu tabuľu, notebook, ktoré rozvíjajú ich zručnosti, kreativitu a priestorové myslenie.

 

 

 

 


Vianočné Trhy

Vianočné trhy dopadli na jednotku. Prialo nám nielen počasie, ale podarilo sa nám vyzbierať aj peknú sumu. ĎAKUJEME všetkým,ktorí sa zapojili. Za peniažky sa deťom do ŠKD nakúpili super hry.

no comments


Psíček a Mačička tvorivé dielničky v knižnici...

Klubkáči v našej školskej knižnici prežili super chvíle.Príbeh o roztrhaných psíkových gaťkách z knihy Jozefa Čapka (rozprávky o psikovi a mačičke) veľmi pobavil deti.Spolu sme si zahrali divadielko a šikovné ručičky detí ,vyrobili veselé postavičky z tejto knihy.

no comments


Zimné tvorenie v ŠKD

Klubkáči v ŠKD cez zimné obdobie nezaháľajú a tvoria s radosťou. Peknè práce potešia nielen ich ale všetky oči.

no comments


Vetrík a jeho priatelia 19.3.2019

Žiaci školského klubu detí  I. si v školskej knižnici dňa 19.3.2019 čítali z knižky Vetrík a jeho priatelia. Rozprávku  O stratenom húsatku deťom prečítala študentka Sociálnej akadémie praktikantka v školskom klube detí Pamelka. O stratenom húsatku z príbehu sa deti rozprávali.

no comments


Nezabúdam vybrané slová a násobilku ŠKD II.

Žiaci Školského klubu detí II. v školskej knižnici dňa 13.2.2018 sa hrali s vybranými slovami, násobilkou a stavali si stavebnicu LEGO. Prvá úloha bola napísať desať vybraných slov, pri druhej úlohe mali roztriediť vybrané slová a priradiť k nim odvodené. Tretia úloha bola násobiť. Štvrtá úloha spočívala vo vyhľadávaní  vybraných slov v rozprávkových knihách. Piata úloha bola, vybrať a prečítať básničku o vybraných slovách. Napríklad: My myslíme, mýlime sa, umývame, šmýkame, čmýrime a hmýrime sa, mydlíme a žmýkame, zamykáme, mykáme.   Za odmenu, ako šiesta úloha bolo postaviť zo stavebnice Lego: dom auto ....  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]  

no comments


Kalendár ŠKD II. tvorivé dielne

Žiaci školského klubu detí II. si  v školskej knižnici 17.01.2018 vyrábali kalendár. Pritom si čítali veršovanky a hádanky o ročných obdobiach, zime,  zvieratkách. Precvičovali si jazykolamy ako napríklad: A tie vrabce z toho tŕnia, štrng, brnk do druhého tŕnia! Do Petra niet tepla, po Petre je už po teple. Dolár – libra – rubeľ Ešte sa tie makovičky nepovymakovičkovali. Klobučníčka a klobučník kládli klobúk na ručník. Klotilda Kloktová kloktala kloktadlo. Koleso koleso okolesilo si sa, železo železo oželezilo si sa. Popukané pukance popukali pod popukanou pokrievkou popukanej panvice. Šašo vešia osušku.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Hádali sme hádanky

Žiaci Školského klubu detí CZŠ dňa 16.01.2018 hádali hádanky o kalendári a ročnom období, o zvieratkách na farme, o vtáčikoch, o chrobáčikoch, o zime a snehu. Prečítali si z 22 vyčítaniek pre deti a precvičili si jazykolamy pre nemotorný jazýček. Deti sa dobre zabávali.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments