ŠKD

Milí rodičia!

Záleží vám, aby vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne? SME TU PRE VÁS!!!

V našom školskom zariadení v deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a tvorivosť. Deti sú vedené k úcte materinskému jazyku, ľudovým tradíciám a sú vedené ku kresťanským hodnotám. Je to práca, pri ktorej je nutná vynaliezavosť a improvizácia. Nevyhnutná je tiež trpezlivosť a veľká dávka pochopenia detskej duše. Zložky výchovy sú rozmanité, počnúc záujmovou činnosťou(výtvarná, športová, pracovná, estetická, hudobná,…) a končiac prípravou na vyučovanie. Deti majú k dispozícií na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, stavebnice, hračky, televízor, interaktívnu tabuľu, notebook, ktoré rozvíjajú ich zručnosti, kreativitu a priestorové myslenie.

 

 

 

 


Vetrík a jeho priatelia 19.3.2019

Žiaci školského klubu detí  I. si v školskej knižnici dňa 19.3.2019 čítali z knižky Vetrík a jeho priatelia. Rozprávku  O stratenom húsatku deťom prečítala študentka Sociálnej akadémie praktikantka v školskom klube detí Pamelka. O stratenom húsatku z príbehu sa deti rozprávali.

no comments


Nezabúdam vybrané slová a násobilku ŠKD II.

Žiaci Školského klubu detí II. v školskej knižnici dňa 13.2.2018 sa hrali s vybranými slovami, násobilkou a stavali si stavebnicu LEGO. Prvá úloha bola napísať desať vybraných slov, pri druhej úlohe mali roztriediť vybrané slová a priradiť k nim odvodené. Tretia úloha bola násobiť. Štvrtá úloha spočívala vo vyhľadávaní  vybraných slov v rozprávkových knihách. Piata úloha bola, vybrať a prečítať básničku o vybraných slovách. Napríklad: My myslíme, mýlime sa, umývame, šmýkame, čmýrime a hmýrime sa, mydlíme a žmýkame, zamykáme, mykáme.   Za odmenu, ako šiesta úloha bolo postaviť zo stavebnice Lego: dom auto ....  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]  

no comments


Kalendár ŠKD II. tvorivé dielne

Žiaci školského klubu detí II. si  v školskej knižnici 17.01.2018 vyrábali kalendár. Pritom si čítali veršovanky a hádanky o ročných obdobiach, zime,  zvieratkách. Precvičovali si jazykolamy ako napríklad: A tie vrabce z toho tŕnia, štrng, brnk do druhého tŕnia! Do Petra niet tepla, po Petre je už po teple. Dolár – libra – rubeľ Ešte sa tie makovičky nepovymakovičkovali. Klobučníčka a klobučník kládli klobúk na ručník. Klotilda Kloktová kloktala kloktadlo. Koleso koleso okolesilo si sa, železo železo oželezilo si sa. Popukané pukance popukali pod popukanou pokrievkou popukanej panvice. Šašo vešia osušku.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Hádali sme hádanky

Žiaci Školského klubu detí CZŠ dňa 16.01.2018 hádali hádanky o kalendári a ročnom období, o zvieratkách na farme, o vtáčikoch, o chrobáčikoch, o zime a snehu. Prečítali si z 22 vyčítaniek pre deti a precvičili si jazykolamy pre nemotorný jazýček. Deti sa dobre zabávali.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments