Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Jedálny lístok

Jedálny lístok od 9.5. – 13.5.2022

Jedálny lístok od 23.5. – 27.5.2022

Odhlasovanie z obedov:

Všeobecné pokyny

Odhláška zo stravovania

Zo stravy je nutné sa odhlásiť 24 hodín vopred,  najneskôr do 11,00 hod. Ak sa stravník nemôže dostaviť na obed, napr. zo zdravotných dôvodov a nebol vopred odhlásený, je potrebné si v tento deň prísť s obedárom pre obed.

Ak sa stravník odhlási z obeda aspoň deň vopred, zníži sa platba v nasledujúcom mesiaci o cenu odhlásených obedov. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!