Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Rada školy

Predsedníčka RŠ: PhDr. Veronika Tokárová
Podpredsedníčka RŠ: Mgr. Zuzana Vojteková

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

ThLic. Peter Fábian
Mgr. František Adrián Olach
Mgr. Slavomír Marko
Mgr. Viliam Paulíček

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Zuzana Vojteková
Katarína Gajdošová

Zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

Mariana Kunová

Zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov CZŠ:

PhDr. Veronika Tokárová
Radúz Farkaš
Tomáš Jalovecký
Mariana Uderianová

 

Štatút Rady školy:

Štatút Rady školy CZŠ Sv  J  Bosca , LC
Štatút Rady školy CZŠ Sv J Bosca , LC
Statut-Rady-skoly-CZS-sv.-J.-Bosca_20LC.pdf
1.0 MiB
379 Downloads
Detaily...

Oznam o konaní volieb do rady školy