Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Rada školy

Predseda RŠ: Mgr. Matej Gajdoš
Podpredseda RŠ: Tomáš Jalovecký

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Jozef Jozafát Brigan, Opus J.S.S.
Mgr. František Adrián Olach, Opus J.S.S
Mgr. Slavomír Marko
Mgr. Viliam Paulíček

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Monika Vargová
Matej Gajdoš

Zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

Mariana Kunová

Zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov CZŠ:

Žofia Illešová
Radúz Farkaš
Tomáš Jalovecký
Mariana Uderianová

 

Štatút Rady školy:

Štatút Rady školy CZŠ Sv  J  Bosca , LC
Štatút Rady školy CZŠ Sv J Bosca , LC
Statut-Rady-skoly-CZS-sv.-J.-Bosca_20LC.pdf
1.0 MiB
452 Downloads
Detaily...

Oznam o konaní volieb do rady školy