Zelená škola

Staňte sa súčasťou programu Zelená škola, programu určeného pre ľudí,
ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.
Buďte aj Vy zmenou, ktorú chcete vidieť vo svojom okolí.

 

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017zapojila do medzinárodného programu  ZELENÁ ŠKOLA.

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu – spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

Kolégium Zelenej školy 2020/2021

Koordinátorka Zelenej školy:  Ing. Adriana Zimanová
I. stupeň:  Mgr. Katarína Zacharová
II. stupeň: Ing. Janka Magicová
ŠKD: Katarína Gajdošová

Za rodičov: Mariana Kunová

Zástupcovia žiakov:

 1. ročník     Peter Štecz, Jakub Badinka
 2. ročník    Alica Bartková, Veronika Gajdošová
 3. ročník    Dorota Bartková, Viktória Zajícová
 4. ročník    Michal Olšiak, Dominik Lacko
 5. ročník   Tomáš Kuna , Dominika Vargicová
 6. ročník   Adrián Adamčík, Filip Bize

Kolégium je podporované a spolupracuje s vedením školy – pani riaditeľkou školy Mgr. Marianou Vinarčíkovou, pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi školy pani upratovačka  Henrieta Jančkárová, školník  Gabriel Kelemen a ostatnými žiakmi.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Škola realizuje dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na jej životné prostredie.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Zelená škola pomáha škole rozvíjať tieto zručnosti:

 • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

 

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Škola je na základe 7 krokov systematicky vedená k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

(Zdroj: www.zelenaskola.sk)

 

EAP CZS Lucenec
EAP CZS Lucenec
EAP_CZS-Lucenec_pZimanova_schvaleny2016-2018.pdf
549.7 KiB
540 Downloads
Detaily...

 

Aktivity:

 


46. úloha - zber mobilov

https://youtu.be/KB40hzwm8go

no comments


Zbieram, zbieraš, zbierame

no comments


Pozorovanie vtáčieho vajca - Aktivita

Žiaci siedmeho ročníka okrem teoretických hodín absolvujú aj praktické aktivity z predmetu Biológia. Jednou z nich bolo pozorovanie slepačieho vajca, kde sa dozvedeli z čoho je zložené vtáčie vajce.

no comments


Zbieram, zbieraš, zbierame!

 kreatívna, novinárska úloha

 Milí malí a veľkí Recyklohráči!

Zber starých mobilov vzbudil na školách obrovský záujem, a preto vyhlasujeme, v spolupráci so spoločnosťou Orange, druhý ročník. Aby sme informácie o zbere starých mobilov priblížili čo najväčšiemu počtu škôl, pripravili sme k tomuto ročníku veľmi jednoduchú úlohu, do ktorej sa môže zapojiť naozaj každá škola, ktorá má len trocha chuť. Zároveň však úloha ponúka obrovský priestor pre realizáciu malých aj veľkých Recyklohráčov. 

Zadanie pre všetky stupne:

Pripravte na Vašej škole k zberu mobilov propagačnú akciu. V tejto úlohe sa fantázii medze klásť nebudú, takže môžete pripraviť prednášku, v ktorej vysvetlíte, prečo je odovzdanie starého mobilu dobré riešenie pre našu prírodu alebo vytvorte zberový stánok na chodbe školy, ktorý budú obsluhovať najzanietenejší Recyklohráči.

Poprípade pripravte plagáty, ktoré rozvešiate po celej škole, obci, ale môžete pripraviť napríklad aj rozhlasovú reláciu, kde vysvetlíte, prečo na škole mobily zbierate alebo nahráte video, ktoré zverejníte na stránke školy. Možností je naozaj veľa a je len na vás, ako sa plnenia úlohy zhostíte.

 Hodnotenie:

Každá škola, ktorá nám pošle fotografie a krátku reportáž o príprave a realizácii propagácie zberu mobilov na škole, získa 150 bodov.

 Navyše,ak reportáž zverejníte v regionálnych, obecných novinách, na sociálnej sieti alebo web stránke a pošlete nám o tom dôkaz, získate ďalších 100 bodov.

20 najkreatívnejších, najkrajších, najvtipnejších propagačných akcií k zberu mobilov odmeníme navyše ďalšími 200 bodmi.

Za úlohu môžete teda spolu získať až 450 bodov. Ďakujeme, že sa zapojíte.

 Termín odovzdania prác:

31.10.2020

 Termín vyhlásenia výsledkov prác:

23.11.2020

no comments


Vyrob si recyklorúško!  - kreatívna úloha pre šikovných

Milí malí a veľkí Recyklohráči!

Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha Vás aspoň na malú chvíľku rozveselí a privedie na pozitívne myšlienky.

Heslo dnešných dní určite poznáte: Nosiť rúško nie je hanba! A v podobnom duchu sa bude niesť aj zadanie aktuálnej úlohy.

Takže milí Recyklohráči, popozerajte doma starý nepotrebný textil a podľa návodu na internete, ktorých je na ňom neúrekom, skúste nepotrebný textil zrecyklovať na nové rúško, ktoré v týchto dňoch musíme všetci nosiť. Keď budete rúško vyrábať, majte na pamäti, že musí byť v prvom rade funkčné! To znamená, že Vás musí dostatočne ochrániť proti vírusom. Avšak pri navrhovaní konečnej úpravy sa môžete nechať uniesť vašou fantáziou 😊 Tešíme sa na Vaše výtvory .

Zadanie pre všetky stupne:

Využite už nepotrebný textil alebo iný vhodný materiál a vyrobte si z neho rúško. Rúško musí byť funkčné, aby Vás naozaj ochránilo. Aký postup na jeho zhotovenie použijete je len na Vás. Rúško môžete vyrobiť zo šatky alebo starého trička a nebudete k tomu potrebovať ani ihlu a niť. Alebo sa nechajte inšpirovať rôznymi návodmi na internete. Rúško si môžete ozdobiťpodľa Vašej fantázie – môžete si naň našiť zvieratko, nakresliť obrázok, napísať názov obľúbenej hudobnej skupiny........alebo aj naše recyklohráčske logo 😊. Na konečnú výzdobu sa naozaj veľmi tešíme. Veríme, že pri zhotovovaní rúšok malým žiakom pomôžu rodičia alebo starší súrodenci a tí starší to zvládnu určite aj sami.

Hodnotenie:

Každá škola, ktorá nám pošle aspoň jednu fotografiu a krátky popis prípravy rúška získa 150 bodov.

Najkrajšie rúška a najlepšie nápady na jeho zhotovenie uverejníme na našej web stránke, aby sme motivovali aj ostatných Recyklohráčov k výrobe vlastných rúšok z už nepotrebných materiálov.

Termín odovzdania prác:

10.04.2020
Termín vyhlásenia výsledkov prác:
16.04.2020

Odovzdanie úlohy:
Škola zašle do súťaže max. 5 príloh s fotografiami a popisom výroby rúška.
Pre uľahčenie práce môžete fotografie s reportážou vložiť do jedného súboru Word alebo PDF, prípadne prezentácie.

no comments


POZOR – ZAPOJME SA !

Zber starých mobilov na našej škole  bude prebiehať od 10.2. do 30.4.2020. ZA KAŽDÝ 1 ODOVZDANÝ MOBIL ZÍSKA ŠKOLA AŽ 10 BODOV!
Okrem toho môžu deti a žiaci získať nový TABLET alebo jednu zo 140 LOSOVANÝCH CIEN.

 

no comments


VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. Polrok 2019/2020

Zber papiera – prvý polrok

Aj v tomto školskom roku v prvom  polroku  prebiehal na našej škole jesenný zber papiera. Tradične  vyhodnocujeme najšikovnejších zberačov, ktorí týmto spôsobom  prispeli k ochrane životného prostredia.  Tí najaktívnejší žiaci si odniesli vecné ceny a triedy s najväčším množstvom vyzbieraného papiera si pochutili na sladkej odmene – torte, dúfame, že im chutila J a pevne veríme, že aj v druhom polroku  budú ohľaduplní k svojmu životnému prostrediu.

1.Stupeň:

    SPOLU:             NAJVIAC:

1.A : 256 kg                       Bača Martin  – 182 kg

2.A : 414 kg                       Szabó Vivien – 200 kg

3.A : 150 kg                       Kováčiková Sabína  – 50 kg

4.A : 154,5 kg                    Gibaľová Simona – 141,5 kg

2.Stupeň:

              SPOLU:             NAJVIAC:

5.A : 152 kg                   Zajícová Viktória – 85 kg           

6.A : 5 kg                       Štecz Ondrej    –  5 kg

7.A : 132 kg                   Hudecová Vivien   – 75 kg

8.A : 114 kg                   Knapcová  Tamara  – 51 kg

9.A : 0 kg

SPOLU: 1527,5 kg p. farár Marko – 150 kg

 Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

                                                       ĎAKUJEME !

 

no comments


VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 2. Polrok 2018/2019

Stupeň:

    SPOLU:             NAJVIAC:

1.A : 307 kg                      Kočišová Daniela – 89 kg

2.A : 237 kg                        Brand Filip – 147 kg

3.A : 51 kg                          Tokárová Natália – 51 kg

4.A : 83 kg                         Tokárová Ema  – 51 kg

 • Stupeň:

              SPOLU:             NAJVIAC:

5.A : 64 kg                        Štecz Ondrej  – 27kg

6.A : 155 kg                       Hudecová Vivien – 155 kg                       

7.A : 9 kg                          Ferencová Anna – 9 kg

8.A : 196 kg                     Šinko Tomáš – 140 kg   

9.A : 0 kg                         

SPOLU: 678kg+424kg=1102 kg  

 Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

                                                       ĎAKUJEME !

no comments


Zbierame baterky 2019

Naša škola sa zapojila aj v rámci Zelenej školy do recyklačného programu  s názvom Recyklohry. Cieľom tohto projektu je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a tak im umožniť osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérii. Projekt je financovaný spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku špecializuje na spätný odber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení a batérií. RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov. Za plnenie úloh a zber škola získava body, ktoré si potom môžu v špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok, alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo. Správajte sa šetrne k životnému prostrediu a prispejte aj vy k zberu starých a použitých bateriek. Ďakujeme!

no comments


Naša škola sa stala Zelenou školou

17.10.2018 sa oceňovali zelené školy na slávnostnej certifikácii 13. ročníka v Divadle Aréna v Bratislave za účasti doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Medzinárodný certifikát Eco – schools  tento rok získalo 103 materských, základných a stredných škôl a naša škola Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci bola jednou z nich. Súčasťou podujatia bol sprievodný program - umelecké artistické zoskupenie Argolla a špeciálny hudobný hosť Lukáš Adamec. Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“  sme ako škola získali za  úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity v predmetnej téme „Odpad“ v uplynulých dvoch školských rokoch. Zelená škola je najväčší certifikačný program na svete, do ktorého sa doposiaľ zapojilo viac ako 51 tis. materských, základných i stredných škôl na území 67 krajín sveta. Prepájať environmentálnu výchovu s praxou pomáha od roku 2004 aj školám na Slovensku.             Environmentálnou výchovou vedieme žiakov k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a  rôznymi aktivitami  sa snažíme u nich vytvárať kladný vzťah k prírode a okoliu. Strávili sme pekné dopoludnie, ktoré bolo výnimočné a nabité pozitívnou energiou.  

no comments


Deň Zeme na našej škole

Aktivity ku Dňu Zeme na našej škole pokračovali aj v piatok 27.apríla. Privítali sme lesných pedagógov z OZ Lesy Kriváň, ktorí  žiakom 2. stupňa zážitkovou formou obohatili vedomosti o lese, jeho funkcii, význame, potravových reťazcoch a spoločenstve lesa. Žiaci si urobili vlastné zbierky semien lesných drevín,  s pomocou pečiatok si vytvorili stopy lesnej zveri.  Úlohou lesných pedagógov bolo, aby si žiaci uvedomili dôležitý význam lesa a nutnosť jeho ochrany. Aktivity vyvrcholili ekokvízmi v triedach, reláciou v školskom rozhlase, vyhodnotením plagátov na tému „Separovanie odpadov“, výstavkou plagátov na chodbe školy a hodom plastových fliaš do žltého kontajnera na plasty. Správnou motiváciou a vlastným uvedomením vedieme žiakov ku kladnému postoju k životnému prostrediu. Posolstvo indiánskeho náčelníka prezidentovi USA z roku 1845“:  „Musíte svoje deti naučiť, že zem pod ich nohami sú ostatky našich dedov. Povedzte svojim deťom, aby si zem vážili. Naučte svoje deti,  že zem je našou matkou. Čokoľvek postihne zem, postihne i synov zeme. Keď pľujú ľudia na zem, pľujú na seba samých...Zem nepatrí človeku, človek patrí zemi. Človek nespriada pavučinu života, on je len jedným vláknom v nej. A čokoľvek urobí pavučine, urobí sebe samému.“  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Týždeň vedy a techniky na prírodovedných predmetoch

Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu ZELENÁ ŠKOLA, kde prioritná téma je odpad. V priebehu školského roka postupne realizujeme  dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na jej životné prostredie. Postupujeme podľa environmentálneho akčného plánu, ktorý bol schválený v júni 2017. Na základe dotazníka o separácii odpadu sme zistili, že nie každý žiak túto problematiku ovláda. Keďže osud našej planéty nám nie je ľahostajný a všetci chceme pomôcť našej Zemi, uskutočnili sme v rámci Týždňa vedy a techniky infokampaň a  množstvo aktivít, pri ktorých sme sa dozvedeli viac o odpadoch, ich odstraňovaní  a triedení. Na predmetoch prírodoveda, biológia a na environmentálnom krúžku sme sa rozprávali o odpade, kde vzniká, aký druh odpadu poznáme. Žiaci na 1. stupni si pozreli rozprávku Recyklonia, prostredníctvom ktorej zistili, že triediť odpad je naozaj dôležité. Neskôr sa pokúsili roztriediť rôzne druhy odpadu do správnych nádob. Išlo im to perfektne. Žiaci z environmentálneho krúžku sa zapojili do súťaže pod názvom Test ekologickej inteligencie a riešia digitálne hry "Neodpadni z odpadov". Starší žiaci si pozreli dokument, týkajúci sa tejto problematiky, pripravovali si prezentácie pre mladších spolužiakov, vypracúvali pracovné listy, vyrábali ekokoše z kartónu na papier a plasty a pomocou digitálneho pracovného zošita si upevnili vedomosti o triedení odpadu. Dozvedeli sa, čo je recyklácia a aj to, že separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy po roztriedení mohli opäť zúžitkovať. Veď stále platí: Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje.                          Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu.   Environmentálnou výchovou vedieme žiakov k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a  rôznymi aktivitami  sa snažíme u nich vytvárať kladný vzťah k prírode a okoliu.   J. Magicová  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments