Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Zelená škola

Staňte sa súčasťou programu Zelená škola, programu určeného pre ľudí,
ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.
Buďte aj Vy zmenou, ktorú chcete vidieť vo svojom okolí.

 

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017zapojila do medzinárodného programu  ZELENÁ ŠKOLA.

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu – spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

Kolégium Zelenej školy 2021/2022

Koordinátorka Zelenej školy:  Ing. Adriana Zimanová
I. stupeň:  Mgr. Katarína Zacharová
II. stupeň: Ing. Janka Magicová
ŠKD: Katarína Gajdošová

Za rodičov: Mariana Kunová

Zástupcovia žiakov:

 1. ročník     Tereza Nagyová, Samuel Bystriansky
 2. ročník           Peter Štecz, Jakub Badinka
 3. ročník         Alica Bartková, Veronika Gajdošová
 4. ročník          Dorota Bartková, Viktória Zajícová
 5. ročník          Michal Olšiak, Dominik Lacko
 6. ročník Tomáš Kuna , Dominika Vargicová

 

Kolégium je podporované a spolupracuje s vedením školy – pani riaditeľkou školy Mgr. Teréziou Bahledovou,PhD. pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi školy pani upratovačka  Henrieta Jančkárová, školník  Gabriel Kelemen a ostatnými žiakmi.

 

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Škola realizuje dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na jej životné prostredie.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Zelená škola pomáha škole rozvíjať tieto zručnosti:

 • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

 

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Škola je na základe 7 krokov systematicky vedená k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

(Zdroj: www.zelenaskola.sk)

 

Anketa
Anketa
anketa.pdf
1.1 MiB
147 Downloads
Detaily...
EAP CZS Lucenec
EAP CZS Lucenec
EAP_CZS-Lucenec_pZimanova_schvaleny2016-2018.pdf
549.7 KiB
784 Downloads
Detaily...
Virtuálna Voda
Virtuálna Voda
virtualna-voda.pdf
612.8 KiB
170 Downloads
Detaily...
Vodná Stopa
Vodná Stopa
vodna-stopa-.pdf
532.3 KiB
189 Downloads
Detaily...

 

Aktivity:

 


Návšteva zo Zelenej školy

Dnes k nám zavítala milá návšteva zo Zelenej školy. Prišli k nám, aby zhodnotili našu celoročnú prácu na tému 💧. Stretnutie sa konalo s našim Kolégiom, ktoré funguje na škole. Prezentovali sa tak naše aktivity, ktorými sme sa počas celého školského roka venovali v oblasti vody a jej šetrenia.Veríme, že výsledky našej práce vzácnu návštevu upútali a po vyhodnotení získame vlajku Zelenej školy, ktorou sa budeme môcť hrdiť v nasledujúcom období.
A. Zimanová

no comments


Virtuálna voda a vodná stopa

Virtuálna voda

Vodná stopa

Vyhodnotenie ankety Zelenej školy

no comments


Vyhodnotenie zberu papiera za 1.polrok

1.stupeň: 

   

SPOLU:

NAJVIAC:

 

1.A

43kg

Brand  Samuel

30kg

2.A

170kg

Kočiš Pavol

86kg

3.A

481,5kg

Bystriansky Samuel 

340kgg

4.A

50kg

Brand Filip

50kg

2.stupeň: 

 

SPOLU:

NAJVIAC:

 

5.A

13kg

Gibaľová Simona

13kg

6.A

0kg

 

 

7.A

45kg

Dominik Lacko

45kg

8.A

0kg

 

 

9.A

0kg

 

 

Spolu

802,5kg

 

 


                                                       ĎAKUJEME !

Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

no comments


Ako neplytvať vodou

7 tipov, ako šetrím vodu

(bez toho, aby som sa nejako obmedzoval)

 1. Nekvapkajú vám kohútiky?

Začneme úplne najjednoduchším krokom: kontrolou kvapkajúcich kohútikov a toalety. Denne tak môžem ušetriť 24 až 150 litrov denne. A keď si čistím zuby, zastavím vodu. To sú ďalšie desiatky litrov k dobru.                                                                                   

 1. Sprcha namiesto vane

 Priemerné vaňa pojme 100–200 litrov, v sprche toho stihne pretiecť oveľa menej. Ak teda nestojíte pol hodiny pod horúcim prúdom 😉 Štatistiky hovoria, že spoločne s neplytvaním vodou pri čistení zubov (vyššie) ušetríme sprchou až 100 litrov denne. Oplatí sa tiež investovať do úspornej sprchovej hlavice. Vďaka nej ušetrí štvorčlenná rodina asi 26 000 litrov vody ročne. Pri jej využívaní sa znižuje aj energia potrebná na ohrev teplej vody. A to je dobrá správa pre ročné vyúčtovanie. 😉

 1. Šedá voda alebo Toto by aj tak pretieklo rúrami

 Za zmienku stojí aj znovuvyužitie tzv. šedej vody – tak sa hovorí nekontaminovanej „odpadovej“ vode, ktorá v bežnej domácnosti často vôbec odpadová nie je! Je to napríklad tá, čo vám zostane v rýchlovarnej kanvici alebo po varení niektorých potravín (napríklad vajíčok). Alebo voda, ktorú odpúšťate, aby ste ráno mali „čerstvoú“. Či napríklad voda, čo odtečie, kým sa konečne pustí teplá – to poznajú hlavne tí, ktorí majú vlastný kotol bez zásobníka. 🙂

 1. Umývačka: riady áno, auto nie 🙂

Eko program umývačky na riad vyžaduje cca 20 litrov vody – oproti tomu umývanie ručne pod prúdom potrebuje až 70 litrov. To ale samozrejme platí, ak ju zapínate až vtedy, keď je úplne plná. Ak umývačku nemáte, oplatí sa umývať riad v dreze naplnenom vodou a potom ho krátke opláchnuť. Riad, ktorý budete dlho čistiť (napríklad pripálený hrniec), je fajn odmočiť – a opäť ušetríte pár litrov na prietoku.

 1. Vodu ušetríme aj pri praní

Jednoducho: práčku púšťam len vo chvíli, keď je skutočne plná. Často však stačí oblečenie iba zavesiť na čerstvý vzduch a nechať ho vyvetrať. Šetrím tak vodu aj oblečenie, ktorému časté pranie nesvedčí.

 1. Špeciálna pomôcka: perlátor

Toto zariadenie stačí namontovať na vodovodné batérie a ono vďaka usmerneniu prúdu a jeho prevzdušneniu redukuje prietok na cca 6 litrov za minútu (bežnou batériou môže pretiecť 12-15 litrov za minútu). Ako skvelý nápad sa potvrdila aj výmena batérií s dvoma kohútikmi za tie pákové, takže teraz ľahšie regulujem teplotu vody a nepreteká nimi také množstvo bez úžitku.                                                                    

 1. Kvetiny zalievame v správny čas

 Kvetiny v záhrade zalievam ráno alebo večer, zabránim tak zbytočnému odparovaniu vody. Ak sa to dá, snažím sa využívať tú dažďovú a nikdy nepolievam, keď je veterno. Ale to určite viete.

no comments


46. úloha - zber mobilov

https://youtu.be/KB40hzwm8go

no comments


Zbieram, zbieraš, zbierame

no comments


Pozorovanie vtáčieho vajca - Aktivita

Žiaci siedmeho ročníka okrem teoretických hodín absolvujú aj praktické aktivity z predmetu Biológia. Jednou z nich bolo pozorovanie slepačieho vajca, kde sa dozvedeli z čoho je zložené vtáčie vajce.

no comments


Zbieram, zbieraš, zbierame!

 kreatívna, novinárska úloha

 Milí malí a veľkí Recyklohráči!

Zber starých mobilov vzbudil na školách obrovský záujem, a preto vyhlasujeme, v spolupráci so spoločnosťou Orange, druhý ročník. Aby sme informácie o zbere starých mobilov priblížili čo najväčšiemu počtu škôl, pripravili sme k tomuto ročníku veľmi jednoduchú úlohu, do ktorej sa môže zapojiť naozaj každá škola, ktorá má len trocha chuť. Zároveň však úloha ponúka obrovský priestor pre realizáciu malých aj veľkých Recyklohráčov. 

Zadanie pre všetky stupne:

Pripravte na Vašej škole k zberu mobilov propagačnú akciu. V tejto úlohe sa fantázii medze klásť nebudú, takže môžete pripraviť prednášku, v ktorej vysvetlíte, prečo je odovzdanie starého mobilu dobré riešenie pre našu prírodu alebo vytvorte zberový stánok na chodbe školy, ktorý budú obsluhovať najzanietenejší Recyklohráči.

Poprípade pripravte plagáty, ktoré rozvešiate po celej škole, obci, ale môžete pripraviť napríklad aj rozhlasovú reláciu, kde vysvetlíte, prečo na škole mobily zbierate alebo nahráte video, ktoré zverejníte na stránke školy. Možností je naozaj veľa a je len na vás, ako sa plnenia úlohy zhostíte.

 Hodnotenie:

Každá škola, ktorá nám pošle fotografie a krátku reportáž o príprave a realizácii propagácie zberu mobilov na škole, získa 150 bodov.

 Navyše,ak reportáž zverejníte v regionálnych, obecných novinách, na sociálnej sieti alebo web stránke a pošlete nám o tom dôkaz, získate ďalších 100 bodov.

20 najkreatívnejších, najkrajších, najvtipnejších propagačných akcií k zberu mobilov odmeníme navyše ďalšími 200 bodmi.

Za úlohu môžete teda spolu získať až 450 bodov. Ďakujeme, že sa zapojíte.

 Termín odovzdania prác:

31.10.2020

 Termín vyhlásenia výsledkov prác:

23.11.2020

no comments


Vyrob si recyklorúško!  - kreatívna úloha pre šikovných

Milí malí a veľkí Recyklohráči!

Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha Vás aspoň na malú chvíľku rozveselí a privedie na pozitívne myšlienky.

Heslo dnešných dní určite poznáte: Nosiť rúško nie je hanba! A v podobnom duchu sa bude niesť aj zadanie aktuálnej úlohy.

Takže milí Recyklohráči, popozerajte doma starý nepotrebný textil a podľa návodu na internete, ktorých je na ňom neúrekom, skúste nepotrebný textil zrecyklovať na nové rúško, ktoré v týchto dňoch musíme všetci nosiť. Keď budete rúško vyrábať, majte na pamäti, že musí byť v prvom rade funkčné! To znamená, že Vás musí dostatočne ochrániť proti vírusom. Avšak pri navrhovaní konečnej úpravy sa môžete nechať uniesť vašou fantáziou 😊 Tešíme sa na Vaše výtvory .

Zadanie pre všetky stupne:

Využite už nepotrebný textil alebo iný vhodný materiál a vyrobte si z neho rúško. Rúško musí byť funkčné, aby Vás naozaj ochránilo. Aký postup na jeho zhotovenie použijete je len na Vás. Rúško môžete vyrobiť zo šatky alebo starého trička a nebudete k tomu potrebovať ani ihlu a niť. Alebo sa nechajte inšpirovať rôznymi návodmi na internete. Rúško si môžete ozdobiťpodľa Vašej fantázie – môžete si naň našiť zvieratko, nakresliť obrázok, napísať názov obľúbenej hudobnej skupiny........alebo aj naše recyklohráčske logo 😊. Na konečnú výzdobu sa naozaj veľmi tešíme. Veríme, že pri zhotovovaní rúšok malým žiakom pomôžu rodičia alebo starší súrodenci a tí starší to zvládnu určite aj sami.

Hodnotenie:

Každá škola, ktorá nám pošle aspoň jednu fotografiu a krátky popis prípravy rúška získa 150 bodov.

Najkrajšie rúška a najlepšie nápady na jeho zhotovenie uverejníme na našej web stránke, aby sme motivovali aj ostatných Recyklohráčov k výrobe vlastných rúšok z už nepotrebných materiálov.

Termín odovzdania prác:

10.04.2020
Termín vyhlásenia výsledkov prác:
16.04.2020

Odovzdanie úlohy:
Škola zašle do súťaže max. 5 príloh s fotografiami a popisom výroby rúška.
Pre uľahčenie práce môžete fotografie s reportážou vložiť do jedného súboru Word alebo PDF, prípadne prezentácie.

no comments


POZOR – ZAPOJME SA !

Zber starých mobilov na našej škole  bude prebiehať od 10.2. do 30.4.2020. ZA KAŽDÝ 1 ODOVZDANÝ MOBIL ZÍSKA ŠKOLA AŽ 10 BODOV!
Okrem toho môžu deti a žiaci získať nový TABLET alebo jednu zo 140 LOSOVANÝCH CIEN.

 

no comments


VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. Polrok 2019/2020

Zber papiera – prvý polrok

Aj v tomto školskom roku v prvom  polroku  prebiehal na našej škole jesenný zber papiera. Tradične  vyhodnocujeme najšikovnejších zberačov, ktorí týmto spôsobom  prispeli k ochrane životného prostredia.  Tí najaktívnejší žiaci si odniesli vecné ceny a triedy s najväčším množstvom vyzbieraného papiera si pochutili na sladkej odmene – torte, dúfame, že im chutila J a pevne veríme, že aj v druhom polroku  budú ohľaduplní k svojmu životnému prostrediu.

1.Stupeň:

    SPOLU:             NAJVIAC:

1.A : 256 kg                       Bača Martin  – 182 kg

2.A : 414 kg                       Szabó Vivien – 200 kg

3.A : 150 kg                       Kováčiková Sabína  – 50 kg

4.A : 154,5 kg                    Gibaľová Simona – 141,5 kg

2.Stupeň:

              SPOLU:             NAJVIAC:

5.A : 152 kg                   Zajícová Viktória – 85 kg           

6.A : 5 kg                       Štecz Ondrej    –  5 kg

7.A : 132 kg                   Hudecová Vivien   – 75 kg

8.A : 114 kg                   Knapcová  Tamara  – 51 kg

9.A : 0 kg

SPOLU: 1527,5 kg p. farár Marko – 150 kg

 Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

                                                       ĎAKUJEME !

 

no comments


VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 2. Polrok 2018/2019

Stupeň:

    SPOLU:             NAJVIAC:

1.A : 307 kg                      Kočišová Daniela – 89 kg

2.A : 237 kg                        Brand Filip – 147 kg

3.A : 51 kg                          Tokárová Natália – 51 kg

4.A : 83 kg                         Tokárová Ema  – 51 kg

 • Stupeň:

              SPOLU:             NAJVIAC:

5.A : 64 kg                        Štecz Ondrej  – 27kg

6.A : 155 kg                       Hudecová Vivien – 155 kg                       

7.A : 9 kg                          Ferencová Anna – 9 kg

8.A : 196 kg                     Šinko Tomáš – 140 kg   

9.A : 0 kg                         

SPOLU: 678kg+424kg=1102 kg  

 Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

                                                       ĎAKUJEME !

no comments