Zbieram, zbieraš, zbierame!

Zbieram, zbieraš, zbierame!

 kreatívna, novinárska úloha

 Milí malí a veľkí Recyklohráči!

Zber starých mobilov vzbudil na školách obrovský záujem, a preto vyhlasujeme, v spolupráci so spoločnosťou Orange, druhý ročník. Aby sme informácie o zbere starých mobilov priblížili čo najväčšiemu počtu škôl, pripravili sme k tomuto ročníku veľmi jednoduchú úlohu, do ktorej sa môže zapojiť naozaj každá škola, ktorá má len trocha chuť. Zároveň však úloha ponúka obrovský priestor pre realizáciu malých aj veľkých Recyklohráčov. 

Zadanie pre všetky stupne:

Pripravte na Vašej škole k zberu mobilov propagačnú akciu. V tejto úlohe sa fantázii medze klásť nebudú, takže môžete pripraviť prednášku, v ktorej vysvetlíte, prečo je odovzdanie starého mobilu dobré riešenie pre našu prírodu alebo vytvorte zberový stánok na chodbe školy, ktorý budú obsluhovať najzanietenejší Recyklohráči.

Poprípade pripravte plagáty, ktoré rozvešiate po celej škole, obci, ale môžete pripraviť napríklad aj rozhlasovú reláciu, kde vysvetlíte, prečo na škole mobily zbierate alebo nahráte video, ktoré zverejníte na stránke školy. Možností je naozaj veľa a je len na vás, ako sa plnenia úlohy zhostíte.

 Hodnotenie:

Každá škola, ktorá nám pošle fotografie a krátku reportáž o príprave a realizácii propagácie zberu mobilov na škole, získa 150 bodov.

 Navyše,ak reportáž zverejníte v regionálnych, obecných novinách, na sociálnej sieti alebo web stránke a pošlete nám o tom dôkaz, získate ďalších 100 bodov.

20 najkreatívnejších, najkrajších, najvtipnejších propagačných akcií k zberu mobilov odmeníme navyše ďalšími 200 bodmi.

Za úlohu môžete teda spolu získať až 450 bodov. Ďakujeme, že sa zapojíte.

 Termín odovzdania prác:

31.10.2020

 Termín vyhlásenia výsledkov prác:

23.11.2020