Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Matematický klokan 2023

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci druhého stupňa: Patrik Bartko, Terezka Nagyová, Šimon Mareček, Filip Brand, Daniela Dudeková a Adrián Slávik. Za svoju úspešnú účasť si odniesli diplom a malú pozornosť od organizátorov.  Všetkým blahoželáme a ďakujeme za …

Predprvácke stretnutie

Je síce sobota, no našich budúcich prvákov to neodradilo a prišli do našej školy na stretnutie s pani učiteľkou a vychovávateľkou, ktoré im pripravili zaujímavé hry, zábavné úlohy a množstvo pohybových aktivít.  Prajeme im krásne leto plné zážitkov a tešíme sa na nich v septembri!

Venček

V piatok 26.05.2023 si naše žiačky a žiaci 8.A a 9.A triedy obliekli krásne šaty a obleky a do tónov hudby nám predviedli tance, ktoré sa naučili v tanečnej škole Dance Attack. Ladný valčík, rytmická čača a mnohé ďalšie kreácie ukázali nám učiteľom, rodičom a všetkým cteným hosťom, že z …

Dom sv. Juraja 

Pri príležitosti Dňa rodiny a Dňa matiek naši žiaci navštívili so svojím výstupením seniorský dom – Dom sv. Juraja v Starej Haliči. Predviedli  predstavenie plné silných emócií – radosť a smiech sa prelínali s láskou a úctou. V závere vystúpenia deti obdarovali babičky i dedkov milým darčekom. No aj naši …

KK Biologickej olympiády

Dňa 16.5.2023 sme sa zúčastnili krajského kola Biologickej olympiády kategórie E, kde Dorotka Bartková z 8.A vo svojom odbore zoológia, obsadila krásne 8. miesto, a tak potvrdila,že aj v silnej konkurencii patrí medzi najlepších biológov v kraji. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom bádaní a objavovaní zaujímavostí …

Za mier a pokoj vo svete

13.máj bol vyhlásený za Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete pri príležitosti 106.vyročia zjavenia Panny Márie vo Fatime.Aj naša škola sa zapojila do výzvy a s radosťou sme sa modlili a aj spievali ruženec  tak,ako nás k tomu vyzýva Fatimská Panna Mária.Nech zavládne pokoj,šíri  sa …

Výborný výsledok v okresnom kole Pytagorády P6 

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. A práve v okresnom kole Pytagoriády P6 našu školu úspešne reprezentoval žiak 6.A triedy Filip Brand a svojim počtom bodov obsadil krásne delené 2.-3. miesto. Filipkovi srdečne blahoželáme a želáme ešte …

Úspech na okresnom kole BIO olympiády

V apríli sa naše žiačky Alica Bartková 7.A, Dorota Bartková a Daniela Dudeková obe z 8.A, zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády, kde si preverili svoje vedomosti z botaniky a zoológie. Všetky tri dievčatá boli úspešné, kde obsadili pekné 2., 3. a 4.miesto. Dorotka opäť potvrdila, že biológia ju baví, pretože postúpila na krajské kolo, kde už …

Matičný beh

XXVIII. ročník sa konal na Námestí republiky za účasti 16 škôl ZŠ a SŠ. Súťažilo sa v 11. kategóriách. Behu sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí bojovali v rámci svojich možností či už ako jednotlivci, alebo družstvo. Najlepšie umiestnenie dosiahol v kategórii prípravka J. Beňuš – 8. miesto a …