Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

V máji mayovky

Boj za právo a spravodlivosť – aj to sú hlavné témy, s ktorými sme sa so žiakmi 7. ročníka zaoberali pri téme „western“ na hodinách literatúry. Westerny zobrazujú konfrontáciu medzi zastaraným spôsobom života voči modernizácii ovplyvnenou technologickými a spoločenskými zmenami. Hlavnými postavami sú kovboji. Je to umelecký žáner, ktorý je prezentovaný v rôznych formátoch, …

Editorial

Milí žiaci, vážení rodičia, drahí kolegovia! V deň, keď sme upratali vianočnú výzdobu a s nostalgiou a hlavou plnou krásnych spomienok na chvíle s najmilšími odložili do krabice s ozdobami poslednú žiarivú hviezdu a zavreli nad ňou veko, sme vedomky či nevedomky vytvorili prázdno. Nový priestor. Priestor pre niečo nové. …

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13. apríla 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Reprezentovali nás Martinko Bača, Natália Tokárová a Filip Korim. Natálka získala 1. miesto v II. kategórii v prednese poézie a Filip bol porotou tiež ocenený 1. miestom v II. kategórii v prednese prózy. Všetkým …

Milí žiaci, rodičia, učitelia!   Pre mňa je azda najkrajším obdobím roka jar, kedy sa všetko prebúdza k životu. Po období zimy, kedy  je všetko zamrznuté a skrehnuté, tvrdé, tiché a bezfarebné, sa začnú ozývať prvé symfónie spevavých vtákov, ktoré sa rozvinú do veľkej miery práve na jar, akoby tým …

Ivona a Paulína Fialkové

Sesterské duo dlhoročných špičkových slovenských biatlonových reprezentantiek Fialkových veľmi milo prekvapilo žiakov cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca svojím veľkorysým darom v podobe súťažného dresu zo svetového pohára.    Sestry Fialkové pridali k vzácnym autogramom na podpis kartách aj osobitné venovanie pre všetkých žiakov cirkevnej základnej školy. Žiakom ich darček spôsobil ohromnú …

„Zelenšia komunita“ z projektu Nadácie SPP

  Prečo neskrášliť aj náš školský dvor zelenou farbou? Túto možnosť sme získali prostredníctvom Nadácie SPP v grantovom programe SPPravmeTo. Cieľom projektu je získanie základných zručností a pozitívneho vzťahu k práci, podpora kladného vzťahu detí a mládeže k prírode a k životnému prostrediu, posilnenie ohľaduplnosti človeka k prírode. Štyri nové …

Projekt Enter pre školy

Máme veľkú radosť, že cez projekt Enter pre školy sme obohatili vyučovanie informatiky o ďalšie nové pomôcky – sady micro:bitov. Aj takáto forma vyučovania môže vzniknúť sprístupnením nových digitálnych technológií – micro:bitov, ktorých využitie je praktické a variabilné nielen na hodinách informatiky ale aj iných predmetoch. Micro:bity sme zakúpili prostredníctvom …

Pomoc Ukrajine

ĎAKUJEME x – všetkým, ktorým osud trpiacich nie je ľahostajný x – všetkým, ktorí sú vnímaví a pohotoví pomôcť x – všetkým, ktorí menovite, alebo anonymne prispeli svojou troškou tým, ktorí to potrebujú VĎAKA VÁM sme na adresu MČ Košice Staré Mesto poslali 9 balíkov, spolu vyše 100 kg cestovín …

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 16. marca sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Martin Bača z III.A (poézia), Natália Tokárová zo VI.A (poézia) a Filip Korim zo VI.A (próza). Všetci traja sa umiestnili v zlatom pásme a tak nás budú reprezentovať na okresnom kole tejto súťaže. Blahoželáme …