Významná osobnosť Novohradu

Dňa  14. decembra  2020 štvrtáci  privítali medzi seba pani  Mgr. Ľudmilu Lacovú. Cieľom vzácnej návštevy bolo žiakom priblížiť  osobnosti  nášho regiónu, významných ľudí,  ktorí z Novohradu pochádzali, alebo tu nejaký čas pôsobili. Jednou  z nich bol aj básnik a spisovateľ, tiež  novinár a  evanjelický kňaz  Koloman Banšell, ktorý sa stal pre náš región …

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor v šk.roku 2020/2021

Už 17. ročník informatickej súťaže iBobor – pre deti a mládež –  prebiehal v dňoch 10.- 16. novembra aj v našej škole. Súťaž, ktorej zrodenie pochádza z Litvy, si do svojho názvu vybrala usilovné, inteligentné a čulé zvieratko – Bobra, s úmyslom podporiť a rozvíjať informačné a komunikačné technológie u žiakov od 2.ročníka ZŠ až po študentov stredných škôl …

Zavoňalo ihličie  a ……….

štvrtáci sa vlastnoručne pustili  do prípravy adventných vencov. Ich trieda sa zmenila na tvorivú dielničku, v ktorej  vyrábali venčeky  zo slamených základov, prírodnej čečiny a zdobili rôznymi dekoratívnymi ozdobami. Každý si zobral svoj venček domov, aby si v nedeľu zapálil prvú sviečku. Nech je advent pre VÁS ako teplá dlaň, môžeš ju zopnúť …

Advent u prvákov

Na blížiaci advent, ktorý začína prvou adventnou nedeľou, sa pripravili aj žiaci 1.A triedy, ktorí si vytvorili jeho symbol – adventný veniec. Nechýbali na ňom trblietky a štyri sviece, z ktorých prvú si budú môcť v kruhu svojej rodiny zapáliť už túto adventnú nedeľu.

Hodina prírodovedy trochu inak

Podujatia tohtoročného TÝŽDŇA  VEDY A TECHNIKY  sa presunuli  aj do štvrtáckej  triedy.  Najskôr žiaci  riešili  informatickú súťaž   iBobor, kde si preverili vedomosti.  Svoje poznatky obohatili  i zaujímavými a poučnými prezentáciami. Ako veci fungujú,  presvedčili sa  učením navzájom, prezentovaním zaujímavých  pokusov.  Zažili netradičnú  hodinu prírodovedu, kde sa  nielen zabavili,  ale aj dozvedeli niečo …

Malí gumkáči

Aj my v škd malí gumkáči sme si pripomenuli v mesiaci október- úctu k starším. Je to jedna z najvzácnejších cností,ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Zaspomínali sme si na svojich starých rodičov, prečítali ukážku z knihy kde je dobre a kde najlepšie a vyrobili pozdravy pre klientov betánie …

Matematický klokan

Matematický klokan  je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Naši žiaci v počte 24 sa jej zúčastnili  v piatich kategóriách. Súťaž prebehla online a v papierovej podobe (žiaci, ktorí sa zúčastnili dobrovoľného vzdelávania písali 8.6.2020). Súťaž bola vyhodnotená koncom júna a ceny s diplomami prišli na školu v mesiaci september. Žiakom za účasť …

Október – mesiac úcty k starším

V pondelok, 5.10.2020 náš školský klub  “Dumkáčik”  zavítal do šk. knižnice. Deti boli potešené množstvom kníh, ktoré si môžu nielen pozrieť, ale aj zapožičať, a tak sa vybrať do sveta kúziel, fantázie, exotiky alebo histórie a techniky. Mesiac október sa nesie v duchu” Úcty k starším ľuďom ” Prečítali sme …

Timravina studnička

recitačná súťaž – Timravina studnička – školské kolo – 7.10.2020                          I. kat. –             1.miesto – Filip Brand IV.A II. kat.-             1. miesto – F. Korim V.A, N. Tokárová V.A 2.miesto –  A. Bartková V.A, E. Tokárová VI.A 3.miesto –  S. Gibaľová V.A okresné kolo sa posúva z dôvodu COVID-19 …