Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Náš lyžiarsky kurz

I keď tento rok je akosi teplejšie ako po minulé roky, naša škola opäť zorganizovala lyžiarsky kurz, ktorý sa uskutočnil 12.2. – 16.2.2024  v lyžiarskom stredisku SKI Opalisko. Snehové podmienky neboli ideálne, ale my sme sa nevzdali a s o to väčšou horlivosťou sme začali náš lyžiarsky kurz. Začiatky boli …

Deň sv. Valentína už tradične s poštou 

Školský parlament organizoval ,,Valentínsku poštu”, ktorú roznášali naša šikovná poštárka a poštár z 9.A triedy.    Naši žiaci si poslali veľmi pekné a často kreatívne ,,valentínky”, ktoré po našej škole rozosiali lásku.    Našim kamarátom, ktorí su na lyžiarskom výcviku, posielame aspoň virtuálny pozdrav. Už sa na vás tešíme pri …

Karneval

V piatok 9.2.2024 sa do vyzdobenej telocvični ponáhľali žiaci prvého stupňa prestrojení do rôznych masiek. Kuchárička Katka tak mala možnosť privítať pri varení svojej fazuľovej polievky rôzne známe aj menej známe rozprávkové postavy, postavy z počítačových hier, speváčky a športovcov. Šantenie na hudbu vystriedalo súťaženie v kostýmoch, ktoré bolo odmenené malou sladkôstkou. Sedemnásť najzaujímavejších …

Všetkovedko

Tak , ako po minulé roky, aj tento rok mali žiaci prvého stupňa chuť zapojiť sa do súťaže Všetkovedko. Žiaci sa popasovali s úlohami z matematiky, vlastivedy, prírodovedy či prvouky. O tom, že sa zapojili úspešne svedčí výsledková listina, ktorá hovorí, že na 1.mieste sa umiestnili nasledovní žiaci prvého ročníka: …

Súťaž v prednese povestí  Šaliansky Maťko

    Na našej škole sa aj tento školský rok 2023/2024 ako po iné roky uskutočnilo školské kolo prednesu povestí  s názvom Šaliansky Maťko. Deti sa naučili a predniesli povesti z rôznych kútov Slovenska. Pochvalu si zaslúžia všetky deti, ktoré tomu venovali nemálo zo svojho času  a mali odvahu postaviť sa pred svojich spolužiakov, učiteľov …

Adventné vence sú tradičnou akciou na našej škole 

Tvorba vencov, príjemná atmosféra, požehnanie sú cestou k prepojeniu žiakov, rodičov a učiteľov. Sme nesmierne radi, že opäť sme sa zišli v takom hojnom počte a spoločne sme mohli stráviť chvíle v našej škole pri kreatívnej práci, ktorej výsledok bude zdobiť pokojné chvíle adventu v našich príbytkoch.    Veríme, že …

Majstrovstvá okresu Lučenec v plávaní

Posledný novembrový deň na sv. Ondreja a Andreja sa v Mestskej plavárni v Rimavskej Sobote uskutočnili Majstrovstvá okresu Lučenec v plávaní  žiakov a žiačok ZŠ. Naša škola vyslala 3 žiakov, ktorí súťažili ako jednotlivci, ale aj spolu ako tím v štafete. Najlepšie z jednotlivcov sa umiestnil Damian Dulovec z 8.A, keď v …