Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Veľká literárna súťaž

Žiaci – S. Vojteková – 1.stupeň, T. Sanislová, N. Ďurove, E. Mezoová, N. Vargicová, A. Bartková, S. Vojteková, A. Slávik, D. Dudeková  – 2.stupeň sa zapojili do Veľkej literárnej súťaže pod názvom OVOCIE – ZELENINA ako sprievodného programu 2021/2022 organizovanú firmou Valman s.r.o. Žiaci písali príbehy a básničky, ktoré  boli o dôležitosti …

Legendy

Jedným z tematických celkov, ktoré sa preberajú v 5. ročníku, sú aj legendy. Táto téma je obzvlášť blízka CZŠ. Vieme, že je to epický útvar, najčastejšie hovorí o živote svätcov, ktorí sú nositeľmi múdrosti, zbožnosti, odvahy, skromnosti a ochoty pomáhať ostatným. Naši piataci si vybrali jedného svätca, ktorého život a poslanie nám prezentovali.  Zhotovili krásne …

Úspešné krajské kolo biologickej olympiády

Dňa 17.5.2022 sa na ZŠ Sitnianska v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“. na ktorom nás reprezentovali Dorota Bartková (7.A) a Dominika Vargicová (9.A). Obom dievčatám sa podarilo po zvládnutí testu, identifikácii druhov, ústnej časti a praktickej časti umiestniť na pekných miestach v silnej …

Workshop s Martinou Pilcerovou

So žiakmi 3.A sme sa zúčastnili na výtvarnom workshope v Novohradskej knižnici s nadanou výtvarníčkou Martinou Pilcerovou, ktorá je autorkou viacerých knižných obálok. Žiaci si veľmi užili jej pútavú prednášku o práci výtvarníčky o postupe či technike kreslenia a maľovania ilustrácií. Okrem toho im milá pani Maťka dala praktické rady …

Microbity na hodinách informatiky

Šikovní piataci sa so zázračnými microbitmi naučili jednoduchému jazyku programovania. Žiaci si vyskúšali na malý displej s blikajúcimi bodmi naprogramovať text, blikajúcu ikonku, digitálky obrázok, hudbu či dokonca hru. Šikovní chlapci sa dokonca naučili prepájať dva microbity medzi sebou. Dievčatám zase učarili farebné led svetielka, ktoré menili pri pohybe rôzne farby. …

Drahí žiaci, rodičia, pedagogický zbor…            Hovorí sa, že pre učiteľa je najhorší mesiac výučby práve posledný školský mesiac jún, kedy sa schyľuje ku koncu školského roka, a príchodom letných prázdnin sa žiakom dostáva nadpriemerná dávka endorfínov, hormónov šťastia. Azda aj z tohto dôvodu sú školské vyučovacie plány tak …

Vyhodnotenie súťaží Matematický klokan a Všetkovedko

Napriek tomu, že bolo vyučovanie častokrát prerušované pandémiou, žiaci prvého stupňa nestrácali chuť zapájať sa do matematických súťaží ako sú Všetkovedko a Matematický klokan. Deti si vyskúšali riešiť úlohy, ktoré sú zamerané nie len na matematiku, ale aj na oblasti z prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Ich snaha bola ocenená diplomami …

Čo ukrýva semienko

Keď dorazil balík so sadou semienok pre druhácku triedu, každý so zatajeným dychom očakával, aké semienko si vylosuje a ako bude vyzerať. Možno malé sklamanie nastalo vtedy, keď semienka jednotlivých druhov zeleniny a byliniek boli ukryté v guličkách neznámej hmoty. Guličky sme posadili , označili menom rastlinky aj detského majiteľa …

Druháci tvorili projekty o včelách

Kto žije v úli? Kedy sa včely roja? Aký úžitok nám včielky prinášajú? Na všetky tieto ale aj iné otázky sme dostali odpovede, keď druháci predstavili svoje projekty o včelách. Tie mali pripravené v rôznych prevedeniach s množstvomzaujímavých informácií. Je však veľmi dôležité spomenúť, že každý jeden druháčik aj druháčka …

Englishstar

Do 8. ročníka medzinárodnej súťaže Englishstar sa zapojilo 15 žiakov z našej školy, aby si preverili vedomosti z anglického jazyka. Hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci zvládli testy na vysokejúrovni, …

Didaktické hry

Dňa 24.5.2022 sa uskutočnili Didaktické hry, v rámci ktorých žiaci 1. stupňa CZŠ poznávali samých seba, rozvíjali svoje myslenie a učili sa riešiť uložené úlohy. Didaktické hry dali žiakom možnosť precvičovať si pohybové schopnosti, upevňovať a prehlbovať si vedomosti z jednotlivých predmetov. Žiaci mali možnosť využiť nielen svoje poznatky z …