Hrdinovia dnešných dní

V homílii na Kvetnú nedeľu pri príležitosti Svetového dňamládeže nás pápež František pozval k vyjadreniu súcitu,spolupatričnosti, vďaky a lásky hrdinom dnešných dní: DRAHÍ PRIATELIA, HĽAĎTE NA SKUTOČNÝCH HRDINOV, KTORÍV TÝCHTO DŇOCH VYCHÁDZAJÚ NA SVETLO: NIE SÚ TO TÍ, ČO MAJÚSLÁVU, PENIAZE A ÚSPECH, ALE TÍ, ČO DÁVAJÚ SEBA SAMÝCH, ABYSLÚŽILI DRUHÝM. CÍŤTE SA POVOLANÍ VLOŽIŤ SVOJ …

Usmernenie riaditeľky školy o úprave hodnotenia žiakov

Usmernenie riaditeľky školyo úprave hodnotenia žiakov na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenciv II. polroku školského roku 2019/2020 Usmernenie riaditeľky školy vychádza z dokumentu vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. apríla 2020, podpísaného ministrom školstva a na základe aktualizácie tohto dokumentu zo dňa 17. apríla 2020 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl  …

Milí klienti nášho CŠPP, milí rodičia!

V súvislosti s epidémiou koronavírusu a opatreniami, ktoré prijala vláda SR, pracuje aj naše poradenské zariadenie v obmedzenom režime, systémom „Home office“, t.j. práce z domu. Hoci nemáme možnosť priameho kontaktu s klientom, ponúkame pre klientov nášho CŠPP a samozrejme ich rodičov, možnosť poradenstva dištančnou formou – t. j. prostredníctvom e-mailovej a inej formy komunikácie. Túto službu …

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Vážení rodiča, milí klienti nášho centra! V čase trvania karantény a epidemiologických opatrení Vám chceme ponúknuť niekoľko riešení, ktoré vieme pre Vás, Vaše deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami urobiť. Tiež vieme poskytnúť pomoc pedagógom detí a žiakov, ktorí sú vzdelávaní ako individuálne integrovaní žiaci – ide hlavne o ich napredovanie …

Poskytovanie odborných služieb odbornými zamestnancami CPPPaP Lučenec

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom …

Vyrob si recyklorúško!  – kreatívna úloha pre šikovných

Milí malí a veľkí Recyklohráči! Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha …