Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Novinky v našej školskej knižnici

Ako sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle Školáčika, cez rozvojový projekt „Čítame radi 2“ vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sme získali finančné prostriedky na nákup nových knižných titulov, ktorými sme prispeli k rozšíreniu databázy svojich kníh. Na našej škole je zriadená Školská knižnica už od počiatkov cirkevnej …

„Aj chudobnejší majú právo na kvalitné vzdelanie“

Pod týmto názvom sme sa zapojili do grantovej výzvy o finančný príspevok z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom výzvy bolo podporiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zlepšiť ich podmienky pri vzdelávaní počas dištančného vyučovania. Na tento účel sme získali finančné prostriedky, ktoré sme využili na zabezpečenie internetového pripojenia a kúpu …

Zlatá žatva na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Dnes sa uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy. Napriek zložitej situácii sa deti venovali svojim textom, zodpovedne sa pripravovali a ich námaha priniesla krásny výsledok: Sebastian Bize – I. kategória – poézia – zlaté pásmoPatrik Bartko – I. kategória – poézia – zlaté …

Úspech na krajskom kole Biologickej olympiády

Dňa 18.05.2021 sa online formou konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E, na ktorom nás v oblasti botaniky a zoológie a geológie reprezentovali Dominika Vargicová 8.A, Dorota Bartková 6.A a Filip Bize 9.A. Krajské kolo pozostávalo z dvoch častí: vedomostného testu a hodnotenia zbierky súťažiacich. Veľmi nás teší, že naša …

Literárny Lučenec

Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Mesto Lučenec vyhlásil v októbri  XIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 2020. Súťaž umožňuje nadaným deťom prezentovať vlastnú literárnu tvorbu, rozvíjať ich talent a tvorivosť  a podporuje ich  v ďalšom  umeleckom zameraní. Súťaže sa zúčastnila žiačka  V. A  triedy Natália Tokárová v rámci kategórie: 5. – …

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor v šk.roku 2020/2021

Už 17. ročník informačnej súťaže iBobor – pre deti a mládež –  prebiehal v dňoch 10.- 16. novembra aj v našej škole. Súťaž, ktorej zrodenie pochádza z Litvy si do svojho názvu vybrala usilovné, inteligentné a čulé zvieratko – Bobra, s úmyslom podporiť a rozvíjať informačné a komunikačné technológie u žiakov od 2. ročníka ZŠ až po študentov stredných …

Čo vieš o hviezdach? 2021

CELOSLOVENSKÉ vyvrcholenie súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ Cirkevnú základnú školu sv. Jána Bosca v Lučenci na celoslovenskom kole v prestížnej súťaži „Čo vieš o hviezdach?“ reprezentoval víťaz okresného kola a žiak štvrtého ročníka Filip Brand a taktiež úspešná žiačka šiesteho ročníka Daniela Dudeková, ktorá sa na celoslovenské kolo tejto súťaži kvalifikovala z druhého miesta okresného …

Vyhodnotenie súťaže v zbere mobilov

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže “Zbieram, zbieraš, zbierame”, v rámci ktorej žiaci našej školy odovzdali staré a nepotrebné mobily. Najaktívnejší žiaci získali vecné ceny od spoločnosti Asecol z programu Recyklohry a to menovite: Natália Vargicová z 5.A,Ondrej Štecz zo 7.A ,Jakub Badinka zo 4.A Peter Štecz zo 4.A …

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME…

Aj keď je pravdou, že v terajšej dobe sú “v móde” e-knihy, predsa len vôňa úplne nových kníh našej školskej knižnice, dnes prilákali žiakov 1.stupňa nahliadnuť do nich a prečítať si niekoľko príbehov.Už prvé strany kníh vyčarili úsmev na detských tvárach. Žiaci 1.a 2. ročníka čítali o dvoch nerozlučných kamarátoch …

V okresnom kole výtvarnej súťaže sme boli úspešní

Na tvorbu výtvarných prác „ Vesmír očami detí “ sme veľa času nemali, predsa po návrate na prezenčné vyučovanie sa naši žiaci  veľmi snažili dobehnúť zameškané. Maľovali, kreslili, lepili, tvorili s veľkou radosťou a oplatilo sa. V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka v okresnom kole odborná porota ocenila  štyri výtvarné  práce a dve ocenenia  …

Dobšinského „Myšacia bundička“ bodovala

V mesiaci marec prebehlo celoslovenské kolo výtvarnej súťaže    „Dobšinského rozprávkový svet“. Súťažiaci vo svojich dielach mali čo najoriginálnejšie, formou komiksu, stvárniť výber z troch ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.  S danou témou sa popasovali aj naši štvrtáci a vo svojich prácach vyjadrili svoju fantáziu a kreativitu. Dve najlepšie práce  z každej kategórie mohli byť odoslané do celoslovenského …