Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Európsky deň jazykov

september je Európskym dňom jazykov. Naša škola si ho pripomenula rozhlasovou reláciou a zaujímavými kvízmi a aktivitami. Deviatačky priblížili svojim spolužiakom vybrané európske jazyky v krátkych ukážkach a úlohou žiakov bolo ich uhádnuť. Do kvízov a aktivít sa žiaci zapojili nielen na hodinách anglického a nemeckého jazyka, ale aj na iných predmetoch. Je dôležité …

Sedembolestná Panna Mária

september je Európskym dňom jazykov. Naša škola si ho pripomenula rozhlasovou reláciou a zaujímavými kvízmi a aktivitami. Deviatačky priblížili svojim spolužiakom vybrané európske jazyky v krátkych ukážkach a úlohou žiakov bolo ich uhádnuť. Do kvízov a aktivít sa žiaci zapojili nielen na hodinách anglického a nemeckého jazyka, ale aj na …

Pocta JEJ Veličenstvu – na stránku

Naši žiaci si na hodinách Dejepisu a Občianskej náuky, pripomínajú kráľovnú Alžbetu II.     a prostredníctvom online prenosu sú súčasťou poslednej rozlúčky s Jej Veličenstvom.    Aj toto je súčasť vzdelávania, byť súčasťou historických momentov, ktoré niektorí nezažijú po celý svoj život.    Thank you Your Majesty, God bless you!  …

BIELA PASTELKA

Každoročne sa naša škola zapája do tejto verejnej zbierky a sme radi , že takto môžeme pomôcť. Cieľom zbierky je podpora ľudí so zrakovým postihnutím k samostatnému a plnohodnotnému životu. Získané finančné prostriedky putujú najmä na dofinancovanie aktivít, ktorými únia zrakovo postihnutých pomáha. Naša škola preto všetkým ďakuje. Dobrovoľným príspevkom …

KOŠTOVKA V ŠKD

Na jeseň nie je núdza v záhradách o zdravé dobroty. Preto sme poprosili deti a ich rodičov , aby doniesli do družiny takéto fajnoty.  Zelenina a ovocie je nášmu telu veľmi prospešná, pretože obsahuje vitamíny. Naše deti v tom majú úplne jasno. Hádanky, no najmä koštovka so zaviazanými očami mala …

Strom života

V posledný letný deň sa žiaci prvého stupňa v rámci Európskeho týždňa mobility zúčastnili na tvorbe najväčšieho živého stromu Slovenska. Na Námestí republiky sa tak stretli s deťmi materských, základných a stredných škôl Lučenca a spoločne vytvorili obrazec stromu vo výške 43,5 metra. Ešte pred jeho samotnou realizáciou stihli nahliadnuť do autobusu mestskej hromadnej dopravy. …

Misie na Níle

V stredu 14. 9.2022 mala naša škola vzácnu návštevu. Naším hosťom bola  Magdalene Seiler, ošetrovateľka a misionárka, ktorú sprevádzala Mária Hroboňová, ev. farárka v Lučenci a Oľga Müller, prekladateľka. Magdalene Seiler, zdravotná sestra z Nemecka, pôsobiaca viac ako 15 rokov v Egypte, nám porozprávala a vo svojej prezentácii predstavila misijnú činnosť v Nílskej nemocnici, v chudobnom meste Nagada. …

OŽAZ – Ochrana života a zdravia

Ochranu života a zdravia/OŽZ/ žiaci 5. – 9. ročníka CZŠ J. Bosca v Lučenci realizovali počas dvoch septembrových dní. Prvý deň sme 5 hodín venovali teoretickej príprave podľa obsahového zamerania v jednotlivých ročníkoch.  Účelové cvičenie – praktickú časť žiaci 5. – 7. ročníka absolvovali v mestskom parku Lučenec kde  plnili  praktické  úlohy v oblasti …

Cvičenie v prírode

V piatok 7.9.2022 sa uskutočnili v rámci 1.stupňa našej školy Cvičenia v prírode. Navštívili sme náš mestský park, kde sme mali viaceré pohybové činnosti spojené s prírodou – Vyhľadávanie rôznych prírodnín, Hra na záchranára, Čo do prírody nepatrí. Tiež sme si rozvíjali pozorovacie schopnosti, poznatky z dopravnej výchovy, vôľové vlastnosti, či vytrvalosť. Ostal nám …

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2022 (utorok) o 16:00  v telocvični Cirkevnej základnej školy v Lučenci. Počas plenárneho rodičovského združenia prebehne voľba členov do Rady školy – voľba zástupcov rodičov. Do rady školy sa volia štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Pri …