Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Ocenenie mladej autorky

Naša šikovná šiestačka Natália Tokárová bola ako ocenená mladá autorka pozvaná na slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Literárny Kežmarok, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. 9. – 1. 10. 2021. Porota sa rozhodla oceniť jej tvorbu nádherným 2. miestom. Natálke srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej neobyčajného úspechu!

Cvičenie v prírode

September je mesiac, v ktorom žiaci opäť vstúpili do brány CZŠ sv. J. Bosca a usadili sa do svojich lavíc. Je to mesiac, keď si človek ešte rád vyjde do prírody vychutnávať hrejivé lúče slnka, a tak žiaci I. stupňa dňa 3.9. s radosťou prijali účasť na cvičení v prírode. Cvičenia v prírode  majú nielen pohybovú …

Predprvácke stretnutie

Po letných prázdninách to v našej škole opäť ožíva. V čase, kedy sa ukončujú prípravy, na stenách schne čerstvá farba, upratuje sa a v triedach a na chodbách pribúdajú krásne nové nástenky, zavítalo do školy niekoľko budúcich prváčikov, aby sa lepšie spoznali. Kým sa ich rodičom venovala ich budúca triedna …

Oceňovanie deti

Dňa 27. augusta 2021 o 16:00 hod. v Amfiteátri v mestskom parku v Lučenci boli počas Dní mesta Lučenec ocenení títo šikovní žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci: NATÁLIA TOKÁROVÁ – za významné výsledky, čím sa zaslúžila o šírenie dobrého mena mesta Lučenec na celoslovenskej úrovni. Všeobecne …

Cena primátorky mesta Lučenec

Je pre nás veľkým potešením, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 28. 06. 2021, bola naša nominácia schválená a pri príležitosti Dní mesta Lučenec 2021 získala od pani primátorky Alexandry Pivkovej naša kolegyňa Mgr. Vlasta Teleková Čestné uznanie mesta Lučenec za celoživotnú aktívnu pedagogickú činnosť a …

Prvé sväté prijímanie

Dnešný deň 29. augusta bol pre niektoré dievčatá a chlapcov z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci výnimočný tým, že vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie počas krásnej slávnosti prvého svätého prijímania prvýkrát prijali sviatosť eucharistie. Blahoželáme a tešíme sa s Vami!

Novinky v našej školskej knižnici

Ako sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle Školáčika, cez rozvojový projekt „Čítame radi 2“ vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sme získali finančné prostriedky na nákup nových knižných titulov, ktorými sme prispeli k rozšíreniu databázy svojich kníh. Na našej škole je zriadená Školská knižnica už od počiatkov cirkevnej …

„Aj chudobnejší majú právo na kvalitné vzdelanie“

Pod týmto názvom sme sa zapojili do grantovej výzvy o finančný príspevok z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom výzvy bolo podporiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zlepšiť ich podmienky pri vzdelávaní počas dištančného vyučovania. Na tento účel sme získali finančné prostriedky, ktoré sme využili na zabezpečenie internetového pripojenia a kúpu …

Zlatá žatva na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Dnes sa uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy. Napriek zložitej situácii sa deti venovali svojim textom, zodpovedne sa pripravovali a ich námaha priniesla krásny výsledok: Sebastian Bize – I. kategória – poézia – zlaté pásmoPatrik Bartko – I. kategória – poézia – zlaté …