Kategória: <span>Aktuálne</span>

Chrípkové prázdniny

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 09.12.20202 (piatok) – 14.12.2022 (streda). Vyučovanie bude pokračovať dňom 15. 12. 2022 (štvrtok). Mgr. Mariana …

Exkurzia do Continentalu   

Vo štvrtok 1.12.2022  sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v závode spoločnosti Continental Automotive Systems Zvolen s.r.o. pod vedením učiteľov  A.Zimanovej, T. Indra a M.Vaculčiakovej. V závode sa zameriavajú na výrobu vysokovýkonných brzdových strmeňov a elektronických parkovacích bŕzd pre popredných automobilových výrobcov na celom svete.  Mali sme …

Náboj Junior 

O skúsenosť bohatší Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka súťažili v piatok 25.11 s rovesníkmi v počítaní zaujímavých úloh. Štvorčlenné družstvá si veru museli poriadne „lámať hlavy“ a prevetrať svoje vedomosti z matematiky, fyziky a zapojiť aj dôvtip.  Veríme, že súťaž ich obohatila o nové skúsenosti a naštartovala v každom snahu …

Adventný čas

Dnes zapaľujeme prvú sviecu na adventnom venci a tým vstupujeme do nového liturgického roka, do nového obdobia, času očakávania a príprav. O malú chvíľu sa taktiež rozosvietia výzdoby po celom meste, v našich príbytkoch a začnú sa prípravy na nákup darčekov, ešte ďalších výzdob, koláčikov a dobrých jedál a nápojov. …

Turistika na hrad Šomoška 

Dnešné mrazivé ráno sme sa vybrali smerom do Šiatorskej Bukovinky (samozrejme, autobusom). Z malebnej dedinky na našich hraniciach s Maďarskom sme vyrazili ku hradu Šomoška. Cestou na hrad sme sa vykúpali v Kamennom mori, ktoré pramení pod Kamenným vodopádom. Keď sme preplávali bazaltové ,,vody”, dostali sme sa na samotný hrad, kde …

Týždeň boja proti drogám

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sa aj tento rok na našej škole uskutočnili preventívne aktivity. Jednou z nich bolo pozvanie kamarátov z Materskej školy M.R.Štefánika.Strávili sme pekné predpoludnie so zaujímavými činnosťami. Našim hlavným heslom bolo ,,ŠPORTUJ A NEDROGUJ!“ Dôležitou prevenciou je zdravý spôsob života, výber správnych hodnôt, životných …

Exkurzia v Planetáriu a v hvezdárni v Žiari nad Hronom

Vo štvrtok 24.11.2022 sa žiaci 2.A, 3.A a 4.A zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Deti videli krátku rozprávku o polárnej noci a polárnom dni a mohli si v pohodlných kreslách na kupolovitom strope vychutnať hviezdnu oblohu, kde pozorovali súhvezdia, galaxie a planéty …

iBobor

V roku 2004 založila profesorka dr. Valentina Dagienė v Litve  informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný                         a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras a po slovensky Informatický bobor. Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať …

Adventné vence 

Neodmysliteľným symbolom predvianočného obdobia je adventný veniec, ktorého sviečky sa počas 4 týždňov postupne zapaľujú v kostoloch a vo väčšine domácností. V našej škole sa zhotovenie adventných  vencov stalo už každoročnou tradíciou. Sme veľmi radi, že dnešné popoludnie opäť patrilo stretnutiu rodičov, starých rodičov, učiteľov a žiakov, ktorí v príjemnej …

..a Slovo bolo u Boha…

Neskoré jesenné obdobie už tradične patrí  recitačnej súťaži v prednese duchovnej poézie a prózy pod názvom …a Slovo bolo u Boha… Krajské kolo sa uskutočnilo v Banskej Bystrici, kde sa opäť stretli talentovaní recitátori. Po slávnostnom otvorení nasledovala samotná súťaž podľa jednotlivých kategórií. Našu školu reprezentovali 4 žiaci a všetci …

Veda a technika u nás v škole

Vedecké postupy a experimentovanie si mohli žiaci vyskúšať priamo na hodinách fyziky a chémie. Budúci vedci a šikovní technici sú možno aj medzi nimi. Na hodine chémie siedmaci pripravovali roztoky a suspenzie, ktoré následne filtrovali cez pripravené filtračné aparatúry. Deviataci overovali závislosť sfarbenia prírodných farbív od pH prostredia. Ako sa …