Exkurzia vo vzdelávacom a zážitkovom centre Atlantis v Leviciach

Prvý deň po jesenných prázdninách, presnejšie 4. novembra sme sa vybrali do Levíc. Vo vedeckom centre pre deti, veľké i malé, nás čakalo množstvo interaktívnych exponátov, cez ktoré sme mali možnosť poznávať  niektoré  fyzikálne  zákony a  prírodné  javy. Všetky  vedecké hračky a exponáty  si deti mohli vyskúšať a  presvedčiť sa ako neomylne …

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA

CZŠ Lučenec a ZŠ s MŠ Hontianske Moravce Naši žiaci prvého aj druhého stupňa  sa opäť  zapojili do projektu Záložka do knihy spája  školy. Organizátori nám ako partnerskú školu  vybrali ZŠ s MŠ Hontianske Moravce. Žiaci sa snažili vytvoriť záložku do knihy, ktorá by potešila alebo inšpirovala žiakov našej partnerskej školy. Veríme, že …

Slovenský folklór – naša národná hrdosť

Folklór („folklore“ – vedomosti ľudu) je súbor kultúrnych javov, ktoré sa realizujú formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantoch. Jeho nositeľom a rozširovateľom je kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol jeden človek. Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto, dedina, obec má svoj vlastný …

Deň jablka

To, že jablko patrí  medzi najzdravšie druhy ovocia, pretože obsahuje veľa vitamínov a rôznych výživných látok, vieme všetci.  Poznáme predsa slovné spojenie “denne jedno jablko pre zdravie”, alebo v angličtine “an apple a day keeps the doctor away”. Ale vieme  aj to, že jablko má v kalendári svoj deň, kedy sa oslavuje …

Ôsmy div sveta

zavítal do Lučenca a naša trieda 5.A si ho prišla pozrieť do neologickej synagógy na hodine dejepisu dňa 23.10. Terakotová armáda bola objavená v Číne v roku 1974 a pozostáva z viac ako 8000 bojovníkov. Čínsky cisár si ju dal postaviť na ochranu hrobky v 3.storočí pred Kr. Na tejto unikátnej výstave sme videli 55 certifikovaných …

Úcta k našim starším

Žiaci rôznych ročníkov našej Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca  si z úcty k starším, aby ich potešili, pripravili milý program, pásmo básní, piesní či divadielko. Urobili radosť dôchodcom z Domova dôchodcov Libertas v Lučenci 16. októbra 2019 a 23. októbra 2019 v Domove dôchodcov sv. Juraja  v Haliči. V …

Vychádzka za zdravím?

V pondelok, 21. októbra bol  Svetový deň jablka, preto sme sa venovali téme JABLKO podrobnejšie. Do školy sme si priniesli jabĺčka a vybrali sme spomedzi nich tie najkrajšie, najsladšie a najväčšie. Riešili sme jabĺčkové úlohy, hádali  a vymýšľali hádanky o rôznych druhoch ovocia  a zeleniny. No a aby sme sa o jabĺčkach a o ovocí dozvedeli ešte viac, …

Misijný mesiac 2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a …

Pátranie po minulosti

O minulosti sa môžeme dozvedieť z rôznych historických prameňov. Naša trieda 5.A zavítala na hodine dejepisu dňa 17.10. najskôr do Štátneho archívu na Kubínyiho námestí, kde sú uložené písomné pramene a potom do neďalekého Novohradského múzea a galérie, kde sme zase spoznávali hmotné a obrazové pamiatky.  Vysoké regály  plné spisového materiálu obsahovali staré listiny, kroniky, …

Folklór v srdci

Dňa 10. októbra 2019 sa naši žiaci 8. a  9. ročníka CZŠ sv. Jána Bosca zúčastnili prednášky s etnologičkou Mgr. Michaelou Škodovou v Novohradskej knižnici na tému „Folklór v srdci“. Pani etnologička nám pútavým spôsobom prezentovala ľudové tradície obradového folklóru. Všetkým nám je táto téma trocha známa, ale dozvedeli sme sa mnoho nového …