Kategória: <span>Aktuálne</span>

Adventné vence sú tradičnou akciou na našej škole 

Tvorba vencov, príjemná atmosféra, požehnanie sú cestou k prepojeniu žiakov, rodičov a učiteľov. Sme nesmierne radi, že opäť sme sa zišli v takom hojnom počte a spoločne sme mohli stráviť chvíle v našej škole pri kreatívnej práci, ktorej výsledok bude zdobiť pokojné chvíle adventu v našich príbytkoch.    Veríme, že …

Majstrovstvá okresu Lučenec v plávaní

Posledný novembrový deň na sv. Ondreja a Andreja sa v Mestskej plavárni v Rimavskej Sobote uskutočnili Majstrovstvá okresu Lučenec v plávaní  žiakov a žiačok ZŠ. Naša škola vyslala 3 žiakov, ktorí súťažili ako jednotlivci, ale aj spolu ako tím v štafete. Najlepšie z jednotlivcov sa umiestnil Damian Dulovec z 8.A, keď v …

A Slovo bolo u Boha 

Stalo sa už tradíciou, že sa naša škola zapája do recitačnej sútaže v prednese duchovnej poézie a prózy ..a Slovo bolo u Boha… . Na krajskom kole v Banskej Bystrici sa všetci naši zúčastnení súťažiaci umiestnili v silnej konkurencii na krásnych popredných miestach. V  II. kategórii v poézii Anička Danková …

Bubnovačka 2023 aj na našej škole

Aj tento rok sa naša škola zapojila do podujatia ,,Bubnovačka”, ktorého cieľom je poukázať na násilie páchané na deťoch.    Bubnovačku zastrešuje centrum Slniečko a tento rok prevzali záštitu nad podujatím pani prezidentka  Zuzana Čaputová a pán prezident Petr Pavel.    Z Bubnovačky na našej škole vám prinášame malú ochutnávku fotografii a …

Deň študentstva sme si pripomenuli aj našej škole

Žiaci 8.A a 9.A triedy sa zapozerali do krátkeho dokumentárneho filmu o komunistickej totalite v Československu a jej páde počas Nežnej revolúcie. Tento rýchly exkurz našimi dejinami zavŕšila diskusia s pánom učiteľom Šprlákom, ktorý žiakom priblížil život v ČSSR a ,,revolučné” obdobie z jeho perspektívy.  Nezabúdajme sa pýtať naši rodičov …

iBobor 2023

Minulý týždeň prebiehala na celom Slovensku online informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo celkovo 129 965 žiakov.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané najmä na logické myslenie. Už tradične sa zapojili aj žiaci našej školy – spolu 70 žiakov prvého …

Bádateľské aktivity

Pre žiačikov 1.stupňa sme si v množstve zaujímavých aktivít počas týždňa Vedy a techniky pripravili aj „Bádateľské aktivity“ v školskej knižnici. Na prvý pohľad jednoduché úlohy cibrili „mozgové závity“ našich najmenších  spolužiakov. Zoológia,botanika,logika, mechanika, fyzika, mikrobiologia či dokonca daktyloskopia boli nové pojmy, ktoré zazneli pomedzi hry a pozorovania no žiaci …

Beseda s ornitológom

Bohatý a zaujímavý Týždeň vedy a techniky sme ukončili poslednou aktivitou, ktorú sme pripravili pre našich žiakov. Prednáška o vtákoch , ktorú šiestakom prišiel odprezentovať zanietený ornitológ Peter Nociar, spestrila netradičnú hodinu biológie, kde sa žiaci čo-to nové dozvedeli.

Finančná gramotnosť a bankovníctvo.

Finančná gramotnosť a bankovníctvo, aj toto bola téma v rámci týždňa vedy a techniky, v ktorej si mohli naši žiaci 8. a 9. ročníka rozšíriť svoj obzor vedomostí. V našej škole sa konala beseda na tému manipulácia s peniazmi a bankovými produktmi. Vysoko profesionálne pracovníčky Prima banky, pani riaditeľka Henrieta …