Zavoňalo ihličie  a ……….

štvrtáci sa vlastnoručne pustili  do prípravy adventných vencov. Ich trieda sa zmenila na tvorivú dielničku, v ktorej  vyrábali venčeky  zo slamených základov, prírodnej čečiny a zdobili rôznymi dekoratívnymi ozdobami. Každý si zobral svoj venček domov, aby si v nedeľu zapálil prvú sviečku. Nech je advent pre VÁS ako teplá dlaň, môžeš ju zopnúť …

Advent u prvákov

Na blížiaci advent, ktorý začína prvou adventnou nedeľou, sa pripravili aj žiaci 1.A triedy, ktorí si vytvorili jeho symbol – adventný veniec. Nechýbali na ňom trblietky a štyri sviece, z ktorých prvú si budú môcť v kruhu svojej rodiny zapáliť už túto adventnú nedeľu.

Hodina prírodovedy trochu inak

Podujatia tohtoročného TÝŽDŇA  VEDY A TECHNIKY  sa presunuli  aj do štvrtáckej  triedy.  Najskôr žiaci  riešili  informatickú súťaž   iBobor, kde si preverili vedomosti.  Svoje poznatky obohatili  i zaujímavými a poučnými prezentáciami. Ako veci fungujú,  presvedčili sa  učením navzájom, prezentovaním zaujímavých  pokusov.  Zažili netradičnú  hodinu prírodovedu, kde sa  nielen zabavili,  ale aj dozvedeli niečo …

Matematický klokan

Matematický klokan  je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Naši žiaci v počte 24 sa jej zúčastnili  v piatich kategóriách. Súťaž prebehla online a v papierovej podobe (žiaci, ktorí sa zúčastnili dobrovoľného vzdelávania písali 8.6.2020). Súťaž bola vyhodnotená koncom júna a ceny s diplomami prišli na školu v mesiaci september. Žiakom za účasť …

Timravina studnička

recitačná súťaž – Timravina studnička – školské kolo – 7.10.2020                          I. kat. –             1.miesto – Filip Brand IV.A II. kat.-             1. miesto – F. Korim V.A, N. Tokárová V.A 2.miesto –  A. Bartková V.A, E. Tokárová VI.A 3.miesto –  S. Gibaľová V.A okresné kolo sa posúva z dôvodu COVID-19 …

Deti seniorom

Je pekným zvykom, že žiaci našej školy spravidla dvakrát v roku navštevujú seniorov, aby ich potešili kultúrnym programom, spevom, básňou, tancom.. Teraz to však nie je možné. No pretože október je mesiacom úcty k starším, počas októbrových dní naši malí Gumkáči, Dumkáči a Klubkáči pod láskavým a tvorivým dohľadom pani …

Návšteva výstavy – Stroje Leonarda da Vinci v Synagóge

Vo štvrtok 22.októbra 2020 deti z triedy 1.A, 2.A, 3.A navštívili výstavu Stroje Leonarda da Vinci v Synagóge, kde sú vystavené vynálezy majstra da Vinciho, génia svojej doby. Niektoré sú vystavené v životnej veľkosti a niektoré v zmenšenej forme. Deti mali najväčšiu radosť z toho, že si mnohé stroje  mohli aj vyskúšať ako fungujú. …

Oznámenie o nariadení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách; a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní …

Beseda s Dušanom Valentom

V utorok 6.10.2020 boli naši prváci, druháci a tretiaci v Novohradskej knižnici na zaujímavých besedách s prírodovedcom Mgr. Dušanom Valentom, ktorý má dlhodobé skúsenosti so vzdelávacími aktivitami a popularizáciou prírodných vied. Prvákom vizuálnou formou sprostredkoval tému Múdrosť a súcit vo svete zvierat, druháci si vypočuli tému Prekvapenia a omyly o živočíchoch a tretiakom prezentoval tému Zvieracie kuriozity. Pútavým a …

Naša škola v prírode – Jedľové Kostoľany 21.9. – 25.9.2020

Keďže nám minulý školský rok zabránila pandémia uskutočniť plánovanú školu v prírode, presunul sa jarný termín na september. Teplé slnečné jesenné počasie nám umožnilo stráviť päť nádherných dní v krásnej prírode s výhľadom na hrad Hrušov a vrchy Pohronského Inovca v Škole prírode v Jedľových Kostoľanoch. Navštívili sme aj známe okolité miesta a pamiatky ako Arborétum …