Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Fotogaléria a videogaléria

 

Deň otvorených dverí

Korčuliarsky kurz

Geografická olympiáda

Karneval

Vianočné Trhy 2019

Zimné tvorenie v ŠKD

Sopka

Hviezdoslavov Kubín

LV2020

Vianočna akademia

Pytagoriáda

Mikuláš

IBobor

Tretiaci tvorili

Začína advent

Hodina deťom 2019

Pasovanie prvákov

Týždeň vedy a techniky

Folklór

Deň jablka

Úcta k našim starším

Vychádzka za zdravím?

Misijný mesiac 2019

Terakotova armáda

Pátranie po minulosti

Folklór v srdci

Európsky deň jazykov

„IBA" ŠKOLA

Cvičenie v prírode 2019

Don Bosco v 4.A

Karneval 2018 1

Hrady a zámky 3A 2018

Hádali sme hádanky 2018

Bedminton 2018

Vianočná abeceda

Anjelský pozdrav

Akademia 2017

Moj anjel 2017

Tvorive dielne 2017

Posolstvo hviezd 2017

Odvážny rok 2017

Zúbky 2017

Vianočné trhy 2017

Tvorivé dielne v 1. A

Mikuláš 2017

Adventný veniec 2017

Rozprávka o repke

Pasovačka 2017

Hups medzi nami

Bajky v 4.A 2017

Exkurzia Mepos 2017

Hodina deťom 2017

Chémia hrou 2017

Haliganda

Úcta k starším 2017

1.A v knižnici 2017

Čítanie v uliciach

Matilda 2017

Polepetko 2017

Beseda s informatikom

Charita 2017

Den jablk 2017

Svetovy den mlieka

Košík plný vitamínov

Vystava obrazov J. Sabóa

Denný tábor 2017

2692017

2592017

2092017

Abelova

Ovocie a zelenina 2017

Abelova 2017

OZAS 2017

Europsky den jazykov 2017

Tyzden mobility 2017

Biela pastelka 2017

Osusie 2017_

Poďakovanie učiteľom

Plavecky výcvik 2017

Akadémia 2017

Štvrtáci sa lúčili

Den rodiny 2017

Krst Romanka

Beh J. SZABÓA

Betliar 2017

v Rožňave

Dilongova Trstená 2017

Škola v prírode

Pavol Dvořák

Ozveny Duše 2017

Osvienčim

Deň matiek 2017

Den mlieka 2017

Mariánsky deň

Apríl mesiac lesov 2017

Noc čítania Biblie

Slavik Slovenska 2017

Mladí zdravotníci 2017

Deň zeme 2017

O Velkej noci

BO Diecézne kolo

Zápis 2017

Exkurzia planetárium

Testovanie 9 - 2017

Ilustrátor ŠKD

Informatika v knižnici

Daj si čas

Matematicky klokan 2017

DOD 2017

Vesmírne variácie

Biblická olympiáda

Lyžiarsky 2017

HK 2016

Karneval 2016

Mikuláš 2016

Záchranárik

Vybrali sme si cestu 2016

Pasovačka 2016

Fin. gramotnosť

Adventny veniec

Presov

Bezpečne na ceste

Fyzika hrou

Záložky 2016

Modlitba ruženca

Domestos

Po stopách Ľ. Štúra

Tvorivé dielne

Noc výskumníkov 2016

Európsky deň jazykov

OZAZ 2016

Biela pastelka 2016

Pridali sme sa aj my

Deň narcisov 2016

Slovensko bez drôg

Prvá svätá omša

Noc čítania Biblie 2016

Zápis 2016

Testovanie 9 - 2016

Lyžiarsky...

Vysvätenie kaplnky

Krížová cesta

Hviezdoslavov Kubín 2016

Začiatok šk. roku 2016

Karneval 2016

požehnanie školy 2016

Slovo bolo u Boha 2015

Vianočný program 2015

Posedenie pri kapustnici

Mikuláš 2015

Stolný tenis - 2015

a Slovo bolo u Boha

Rok LŠ

Testovanie 5 - 2015

Erasmus + 2015

Zalozka 2015

Učme deti zdravo žiť

Biela pastelka 2015

Pochod za život 2015

Podporujeme vedu

CAN

MDD 2. stupeň

MDD 2015 - 1. stupeň

Deň rodiny, deň školy

Za stopami kresťanstva

Eko Týždeň 2015 /2

Eko Týždeň 2015

Deň za nenarodené deti

Krížová cesta 2015

Zábavná chémia

Hviezdoslavov Kubín

Lyžiarsky 2015

Karneval 2015

Pasovanie prvákov 2015

Vianočný program 2014

Mikuláš 2014

Sportom

DOD 2014

Kraków

Praktikanti z Maďarska

Zdravo a chutne

Cezpoľný beh

Olympionici

Výlet u Saleziánov v BB

Cesta ocenenych

V Martine

Exkurzia - Málinec

Poďakovanie mamičkám

Viera, rodina, poznanie

Práca so žiakmi

Beseda s Petrom Holkom

Krížová cesta 2014

Beseda s Pavlom Borošom

Klokan 2014

Svetový deň vody 2014

Hviezdoslavov Kubín 2014

SKD

Skolska kniznica

Reklama

Bedminton

Vianočný program

Noc čítania biblie 2013

Ocenenie v Bratislave

Pasovanie prvákov 2013

Športom proti drogám

Komparo

Pamiatka zosnulých

Deň boja proti obezite

Na ceste za kultúrou

Letný tábor

Ekomisia

THČ 2013

Slávik Slovenska