Úspechy našich žiakov

História: Úspechy žiakov 2018/2019   Úspechy žiakov 2017/2018   Ocenenia žiakov 2016/2017;   Ocenenia žiakov 2015/2016Ocenenia žiakov2014/2015;  Ocenenia žiakov 2013/2014Ocenenie žiakov  2012/2013; Ocenenia žiakov 2011/2012;

Úspechy žiakov 2019/2020

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo -25.11.2020

1A kat:

 1. Haásová S. – 6.A
 2. Gálik F. – 7.A
 3. Jakubišinová E. – 6.A

1B kat:

 1. Jakubišin M. – 9.A
 2. Mikuláš F. – 9.A
 3. Vaculčiak S. – 9.A

 

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo – 15.1.2020

1B kat: 

     6.miesto – Jakubišin M. – 9.A

Všetkovedko– súťaž–veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – 28.11.2019

titul Všetkovedko učeň

     2.A – Bartko P., Jašková H., Kočišová D., Paulenková K., Szabó
     4.A – Novák L., Bagi S.

titul Všetkovedko:

     3.A – Brand F.
     4.A – Tokárová N., Bartková A.

titul Všetkovedko školy:   

     3.A – Brand F. /najväčší počet percent/

Šaliansky Maťko – školské kolo – 11.12.2020

1 kat:

 1. Brand F. – 3.A
 2. Kočišová D., Jalovecký T.. – 2.A
 3. Sanislová T. -3.A, Szabó V. – 2.A, Kemenyíková D. – 2.A

2 kat: 

 1. N.Tokárová – 4.A
 2. E. Tokárová – 5.A
 3. neudelené

3 kat.:

 1. Haásová S. – 6.A
 2. neudelené
 3. neudelené

Šaliansky Maťko – okresné kolo – 28.1.2020

1.kat.: 
     Brand F.  3.A – 2.miesto

2.kat.: 
    Tokárová N. 4.A – 3.miesto

3.kat.: 
     Haásová S. 6.A – účasť

Súťaž i-Bobor – úspešní riešitelia – 11.-15.11.2019

Kategória Drobci:

 • Viktória Jurášková – 100. percentil
 • Patrik Bartko – 100. percentil
 • Sára Illéšová – 100. percentil
 • Dominika Kemenyíková – 100. percentil
 • Kristína Paulenková – 100. Percentil
 • Matej Dudek
 • Daniela Kočišová
 • Lucia Pocklanová
 • Vivien Szabó
 • Richard Jurášek
 • Tomáš Jalovecký
 • Filip Brand
 • Daniel Cajhan
 • Terézia Nagyová
 • Samuel Bystriansky
 • Tamara Šalamonová
 • ela Urbančoková

Kategória Bobrík:

 • Daniela Dudeková – 100. Percentil
 • Alex Kačáni
 • Kristián Tanóczky
 • Alica Bartková
 • Natália Tokárová

Kategória Benjamín:

 • Michal Olšiak

Kategória Kadet:

 • František Mikuláš – 100. Percentil
 • Matej Jakubišin
 • Tomáš Šinko

 Technická olympiáda – okresné kolo – 28.11.2019

kat.A:
    Šinko T. a Vaculčiak J. – 6. miesto

 Pytagoriáda – školské kolo – úspešní riešitelia – 10.-11.12.2019

            P3 –  Brand F.
            P4 – Bartková A., Bagi S.
            P5 – Pažítka A., Dudeková D.
            P6 – Olšiak M., Lacko D., Haásová S.
            P7-  Belíková D.

Matematická olympiáda – okresné kolo – 29.1.2020

            kategória Z5 – Dudeková D.  5.A– 6.miesto – ÚR

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – 29.1.2020

       I.kat. – prednes poézie – 1. miesto: Tokárová N. – 4.A

 1. kat. – prednes prózy – 1. miesto: Brand F. – 3.A

     II kat. – prednes prózy – 1. miesto: Bartková D. – 5.A

Geografická olympiáda – okresné kolo – úspešní riešitelia – 6.2.2020

 kat. E:

     8. miesto – Mikuláš F. – 9.A
     10. miesto – Jakubišin M. – 9.A
     12. miesto- Bize F. – 8.A

kat. F:

 1. miesto – Belíková D. – 7.A

 kat. G:

     1.miesto – Dudeková D . – 5.A
     7. miesto – Tokárová E. – 5.A

Náboj – matematicko – fyzikálna súťaž -22.11.2019

 1. miesto: Adamčík A. – 8.A, Bize F. – 8.A, Jakubišin M. – 9.A, Šinko T. – 9.A

Biblická olympiáda – školské kolo -5.2.2020

 1. Vargicová D. – 7.A
 2. Belíková D. – 7.A
 3. Jakubišinová E. – 6.A

Dejepisná olympiáda – okresné kolo – 14.2.2020

kat. E – 10. miesto – T. Kuna – 7.A

Náš park mojimi očami – výtvarná súťaž – školské kolo – november 2019

 1. miesto – Pocklanová L. – 3.A
 2.   miesto – Štecz  P., 3.A, Vargicová N. – 4.A
 3. miesto – Vojteková S. – 4.A

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž – školské kolo – marec 2020

– bez umiestnenia – postúpilo 10 prác -vyhodnotené práce sú  umiestené v zlatom pásme:

Jakub Farkaš, Matúš Tichák, Jurko Bodor, Peter Štecz, Jakub Badinka, Lucia Pocklanová, Sofia Vojteková, Natália  Vargicová, Eva Jakubišinová, Tomáš Kuna

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž – okresné kolo – apríl 2020

víťazné práce postupujúce do celoslovenského kola:
kategória: 1.-4.ročník ZŠ:
Jakub Badinka – 3.A
Damián Melicherčík – 1.A

čestné uznanie
kategória: 1.-4. ročník ZŠ: Marko Uderian – 1.A

Biblia očami detí – školské kolo – marec 2020

1. ročník:
1. miesto – Damian Melicherčík
2.miesto – Martin Bača
3.miesto – Martin Fajčík

3. ročník:
1.miesto – Tamara Šalamonová
2.miesto –  Peter Štecz
3.miesto –  Ally Uderianová

4. ročník:
1.miesto – Simona Gibalová
2.miesto – Natália Tokárová
3.miesto – Vivien Oláhová

II.stupeň:
1. miesto – Tomáš Kuna – 7.A
2. miesto – Barbora Susztayová – 6.A
3. miesto – Martin Šinko – 6.A