Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Úspechy našich žiakov

História:  Úspechy žiakov 2022/2023  Úspechy žiakov 2021/2022 Úspechy žiakov 2019/2020 Úspechy žiakov 2018/2019   Úspechy žiakov 2017/2018   Ocenenia žiakov 2016/2017;   Ocenenia žiakov 2015/2016Ocenenia žiakov2014/2015;  Ocenenia žiakov 2013/2014Ocenenie žiakov  2012/2013; Ocenenia žiakov 2011/2012;

Úspechy žiakov v školskom roku 2022/2023

 

30.9. Maľujeme Timravu (Kružliaková) – výtvarná súťaž

 

30.9. Voda (Gertnerová) – výtvarná súťaž

 

30.9. Vynálezy bez dátumu spotreby (Fulajtárová) – výtvarná súťaž

 

29.9. Timravina studnička – školské kolo – účasť žiaci (5): Bača 4.A, Nagyová 5.A,

         Kočišová 5.A, Tokárová 7.A, Korim 7.A

 

29.9. Timravina studnička – školské kolo:

 1. kategória: Martin Bača – 1.miesto
 2. kategória: Terézia Nagyová – 1.miesto

            III. kategória: Natália Tokarová, Filip Korim – obaja 1.miesto

 

6.10. Timravina studnička – okresné kolo:

                

           I.kategória: Martin Bača – 2. miesto

           II.kategória: Terézia Nagyová – účasť

           III.kategória: Natália Tokárová – 2.miesto – reprezentovala CZUŠ

                                 Filip Korim – 1.miesto – postup

 

11.10. Technická olympiáda – školské kolo:

         A-kategória – 10 žiakov – všetci úspešní:

                                1.miesto: Ondrej Štecz  9.A – postup do OK

 1. miesto: Filip Hegyi 9.A – postup do OK
 2. miesto: Ema Tokárová 8.A

 

         B-kategória – 5 žiakov – všetci úspešní

                                1.miesto: Natália Tokárová 7.A – postup do OK

 1. miesto: Marian Rohožník 7.A
 2. miesto: Simona Gibaľová 7.A

 

13.10. Olympiáda v slovenskom jazyku – školské kolo:

        C – kategória – 8 žiakov 8. a 9. ročníka:

                                1.miesto: Daniela Dudeková – postup do OK

 1. miesto: Beáta Hukkelová
 2. miesto: Ema Tokárová

 

19.10. Timravina studnička – celoslovenské kolo:

                                          Filip Korim  7.A – mimoriadna cena

 

 

19.10.-28.10. WocaBee – jazykový šampionát v anglickom jazyku –žiaci 5.A:

                                  školské kolo:

                                  1.miesto: Viktória Jurášková

                                  2.miesto: Lucia Záchenská

 1. miesto: Vivien Szabó

                                  okresné kolo:

                                  žiaci 5.A triedy- 6.miesto

 

4.11. Majstrovstvá okresu v plávaní:

jednotlivci –znak 50m A. Adamčíková 8.A – 3. miesto

štafeta 3×50m – polohové preteky (A.Adamčíková, L.Pocklanová, D.Dulovec) – 2. miesto

 

7.11.2022  PiškQworkový turnaj:

            kat. žiaci 6.-7. ročník – 1.miesto (Brand, Korim, Hronec, Tokárová, Gibaľová)

            kat. žiaci 8.-9. ročník – 1.miesto (Pažítka, Dudeková, Tokárová, Jakubišinová, Štecz)

 

7.11. Školské kolo inform. súťaže iBobor – kat. Kadet (8. a 9.roč.) – 12 žiakov

úspešní riešitelia: Daniela Dudeková 8.A – 88,93 percentil

                             Martin Šinko 9.A – 65,79 percentil

                             Ema Tokárová 8.A – 65,79 percentil

                             Sára Haásová 9.A – 65,06 percentil

neúspešní riešitelia:  8.A – Beata Hukkelová, Alex Pažítka, Jenifer Kokiová

                                  9.A – Eva Jakubišinová, Dominik Lacko, Filip Jozef Hegyi, Ondrej

                                            Štecz, Rufina Pyškina

 

8.11. Školské kolo inform. súťaže iBobor – kat. Drobci (2. a 3.roč.) – 18 žiakov

úspešní riešitelia:       Stela Vojteková 3.A – 94,04 percentil

                                   Adam Šuhaj 3.A – 94,04 percentil

                                   Matúš Pocklan 3.A – 87,65 percentil

                                   Laura Styková 3.A – 87,64 percentil

                                   Jozef Bargel 3.A – 82,64 percentil

                                   Lívia Triznová 3.A – 82,64 percentil

                                   Michal Olšiak 2.A – 82,64 percentil

                                   Krištof Piršel 2.A – 82,64 percentil

                                   Lucia Rohožníková 2.A – 82,25 percentil

neúspešní riešitelia: 2.A – Marek Kocúr, Nikolaj Kállai, , Nela Mužíková, Anna Danková,

                                          Dominik Bóna

                                3.A – Samuel Brand, Šimon Pavel Klamárik, Nina Banská, Jakub Kožuch

                                     

9.11. Školské kolo inform. súťaže iBobor – kat. Benjamín (6. a 7.roč.) – 16 žiakov

úspešní riešitelia:  Filip Brand 6.A – 95,52 percentil

                              Ervín Hronec 7.A – 94,7 percentil

                              Alica Bartková 7.A – 86,65 percentil

                              Tamara Lorinčíková 7.A – 84,85 percentil

 neúspešní riešitelia: 6.A – Lucia Pocklanová, Marek Ďurove, Dorián Csák, Peter Štecz, Jakub

                                            Badinka

                                  7.A – Natália Vargicová, Simona Gubricová, Natália Tokárová, Samuel

                                            Bagi, Filip Korim, Nela Barbora Gondová, Sofia Vojteková

 

11.11. Školské kolo inform. súťaže iBobor – kat. Bobríci (4. a 5.roč.) – 25 žiakov

úspešní riešitelia:       Samuel Bystriansky 5.A – 97,4 percentil

                                   Tomáš Jalovecký 5.A – 94,11 percentil

                                   Martin Bača 4.A – 94,11 percentil

                                   Patrik Bartko 5.A – 91,37 percentil

                                   Damian Mihálik 4.A – 91,37 percentil

                                   Pavol Kočiš 4.A – 91,05 percentil

                                   Marko Uderian 4.A – 87,6 percentil

                                   Viktória Jurášková 5.A – 84,02 percentil

                                   Šimon Mareček 5.A – 79,03 percentil

                                   Hana Jašková 5.A – 79,03 percentil

neúspešní riešitelia: 4.A – Jakub Farkaš, Jakub Beňuš, Christopher Eugene Balog, Nina 

                                           Bachárová, Matúš Július Lupták, Ján Farkaš, Matúš Tichák

                                 5.A –  Sára Žofia Illéšová, Daniela Kočišová, Kristína Paulenková, Matej

                                           Dudek, Terézia Nagyová, Eva Snopková, Richard Jurášek, Daniel

                                           Cajhan

 

10.11. Olympiáda v slovenskom jazyku – okresné kolo:

              C kategória: Daniela Dudeková 8.A – 2.miesto

 

 

22.11. A slovo bolo u Boha – krajské kolo – recitačná súťaž v prednese duchovnej poézie a

                                                                       prózy:

 1. kat.: 2. miesto: Martin Bača, IV.A (próza)

               III. kat.: 1. miesto: Filip Brand, VI.A (próza)

 1. kat.: 2. miesto: Natália Tokarová, VII.A (poézia)
 2. miesto: Filip Korim, VII. A (próza)

 

24.11. Literárny Lučenec – celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe:

               Natália Tokárová (7.A) –  Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci

               

 

24.11. Technická olympiáda – okresné kolo:

             A-kategória – súťaž dvojíc: Ondrej Štecz  (9.A), Filip Hegyi  (9.A) – 6.miesto

             B-kategória – jednotlivci: Natália Tokárová (7.A) – 3.miesto

 

 

25.11. Náboj Junior – matematicko – fyzikálna súťaž:

 1. tím: Dudeková D. (8.A),  Hukkelová B.(8.A),  Tanócky K. (8.A),  Tokárová 

                       E.(8.A) – 385. miesto zo 417 zúčastnených  družstiev

            2.tím: Šinko M.(9.A), Lacko D.(9.A), Jakubišinová E. (9.A), Kačáni A. (8.A) –

 1. miesto zo 417 zúčastnených družstiev

 

15.11. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku:

kat. A(5.-7.r.) – 16 žiakov:   1.miesto: Brand Filip 6.A – postup na OK – 19.1.2023

                                              2.miesto: Lawhorn Zuzana Katarína 5.A

                                              3.miesto: Rohožník Marian 7.A

kat. B (8.-9.r.) – 14 žiakov:  1.miesto: Jakubišinová Eva 9.A – postup na OK – 19.1.2023

                                              2.miesto: Tanóczky Kristián 8.A

                                              3.miesto: Dudeková Daniela 8.A

 

22.11. Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

kat. B (8.-9.r.) – 19 žiakov:   1.miesto: Haásová Sára 9.A – postup na OK – 18.1.2023

                                               2.miesto: Jakubišinová Eva – 9.A – postup na OK – 18.1.2023

                                               3.miesto: Dudeková Daniela – 8.A

 

23.11. Školské kolo geografickej olympiády

Kategória G:

1 . Dominika Kemenyíková

 1. Daniela Kočišová
 2. Sára Žofia Illéšová

Kategória F:

 1. Simona Gibaľová
 2. Natália Tokárová
 3. Alica Bartková

Kategória E:

 1. Daniela Dudeková
 2. Dominik Lacko
 3. Ema Tokárová

 

23.11. Školské kolo dejepisnej olympiády

Kategória F:

 1. Filip Brand
 2. Matúš Svorad
 3. Peter Štecz

Kategória E:

 1. Natália Vargicová
 2. Marian Rohožník

Kategória D:

 1. Daniela Dudeková
 2. Ema Tokárová
 3. Kristián Tanóczky

Kategória C:

 1. Sára Haásová
 2. Martin Šinko
 3. Filip Jozef Hegyi

 

 

 

30.11. Všetkovedko – velký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

titul Všetkovedko: Damian Mihalik (4.A)

titul Všetkovedkov učeň: Lucia Rohožníková (2.A)

                                          Nela Mužíková (2.A)

                                          Martin Bača (4.A)

                                          Jakub Beňuš (4.A)

                                          Marko Uderian (4.A)

 

8.12.2022  Pytagoriáda – školské kolo

kat. P3 – 5 žiakov: 1.miesto: Matúš Pocklan – ÚR

 1. miesto: Šimon P.Klamárik – ÚR

                               3.miesto: Samuel Brand – ÚR

                               4.-5.  miesto: Nina Banská – ÚR

                                                     Jozef Bargel – ÚR

 

kat. P4 –  6 žiakov: 1. miesto: Jakub Beňuš – ÚR

 1. miesto: Martin Bača – ÚR
 2. miesto: Adam Sarvaš – ÚR
 3. miesto: Damian Mihálik – ÚR
 4. miesto: Marko Uderian – ÚR

 

kat. P5 – 9 žiakov: 1. miesto: Daniela Kočišová – ÚR

 1. miesto: Šimon Mareček – ÚR

 

kat. P6 – 3 žiaci: 1. miesto: Filip Brand – ÚR

 1. miesto: Marek Ďurove – ÚR

 

kat. P7 – 7 žiakov: 1 .-2. miesto: Natália Tokárová – ÚR

                                                     Filip Korim – ÚR

 1. miesto: Tamara Lörinčíková – ÚR
 2. miesto: Alica Bartková – ÚR

 

kat. P8 – 5 žiakov: 1 .miesto: Daniela Dudeková – ÚR     

  

9.12.2022  Vedecký kuriér online súťaž v matematike a chémii:

          Súťaž dvojíc: Hukkelová 8.A, Tanóczky 8.A – 59.miesto

 

 

13.12.2022  Majstrovstvá okresu LC žiakov ZŠ v streľbe zo zalamovacej vzduchovej pušky:

            9.miesto: Marian Rohožník

 

18.1.2023 OK olympiády v nemeckom jazyku:

              1B kat. – S. Haásová (9.A) – 4.miesto

 1. Jakubišinová (9.A) – 8. miesto

 

 

19.1.2023 OK olympiády v anglickom jazyku:

               1A kat. – F.Brand (6.A) – 2. miesto

               1B kat. – E. Jakubišinová (9.A) – 2. miesto

 

11.1.2023 Maľujeme Timravu – celoslovenská výtvarná súťaž:

            Sophia Galambová (5.A) – 1. miesto

            Kristína Gyibgyak (3.A), Laura Styková (3.A) – účasť

 

25.1.2023 Okresné kolo matematickej olympiády

kat. Z5 (5.ročník): 1.-2.miesto:     Patrik Bartko (5.A)

                              19.-23.miesto: Terézia Nagyová (5.A) – NR

                                                      Samuel Bystriansky(5.A) – NR

                              29.-30.miesto: Šimon Mareček (5.A) – NR

                              31.-35. miesto: Daniela Kočišová (5.A) – NR

 

2.2.2023 Školské kolo Šaliansky Maťko

I.kat. (2.-3.roč.):  1. miesto: Samuel Brand (3.A) – postup na OK

                                             Stela Vojteková (3.A)

                             2.miesto: Lucia Rohožníková (2.A)

                             3.miesto: Michal Olšiak (2.A)

                             účastník: Jakub Kožuch (3.A)

II.kat. (4.-5.roč.): 1. miesto: Dominika Kemenyíková (5.A) – postup do OK

                                              Daniela Kočišová (5.A)

                            2.miesto:  Pavol Kočiš (4.A)

                            3.miesto:  Martin Bača (4.A)

                                            Terézia Nagyová (5.A)

                            účastník:  Damián Mihálik (4.A)

 

III. kat. (6.-7.roč.): 1. miesto: Filip Korim (7.A) – postup do OK

                               2.miesto: Filip Brand (6.A)

 1. miesto: Natália Tokárová (7.A)

 

8.2.2023 Okresné kolo dejepisnej olympiády

            kategória C:  9. miesto: Martin Šinko (9.A)

                                11.miesto: Sára Haásová (9.A)

            kategória D:  9.miesto: Daniela Dudeková (8.A)

                                13.miesto: Ema Tokárová (8.A)

            kategória E:  10.miesto: Marian Rohožník (7.A)

            kategória F:  13.miesto: Filip Brand (6.A)

 

16.2. 2023 Okresné kolo Šaliansky Maťko

I.kat:       3. miesto: Samuel Brand (3.A)      

II.kat:     Dominika Kemenyíková (5.A)  – účasť 

III. kat:   1. miesto: Filip Korim (7.A) – postup do KK

 

 

 

17.2.2023  Školské kolo v biologickej olympiáde

kat. E (botanika) – 1. miesto: Alica Bartková (7.A) – postupuje do OK

kat. E (zoológia) – 1. miesto: Daniela Dudeková (8.A) – postupuje do OK

                               2.miesto: Dorota Bartková (8.A) – postupuje do OK

                               3.miesto: Rufina Pyškina (9.A)

                                                     

23.2.2023  Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

 1. kategória

Poézia:

 1. miesto: Pavol Kočiš, 4.A
 2. miesto: Lívia Triznová, 3.A
 3. miesto: Anna Danková, 2.A

Próza:

 1. miesto: Martin Bača, 4.A
 2. miesto: Nina Bacharova, 4.A
 3. miesto: Damián Mihalik, 4.A

 

 1. kategória

Poézia:

 1. miesto: Filip Brand, 6.A
 2. miesto: Daniela Kočišová, 5.A
 3. miesto: Eva Snopková, 5.A

III. kategória

Poézia:

 1. miesto: Filip Korim, 7.A

 

8.3.2023 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Pavol Kočiš, 4.A – účasť v I.kategórii (poézia)

Martin Bača, 4.A – účast v I.kategórii (próza)

 

9.3.2023 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Filip Brand, 6.A – 1. miesto v II. kategórii (poézia)

Filip Korim, 7.A – 2. miesto v III. kategórii (poézia)

 

9.3.2023  Šaliansky Maťko – krajské kolo

Filip Korim, 7.A – účasť

 

20.3. 2023 Vybíjaná – predkolo – dievčatá – 5.-7.ročník:

5.miesto

 

20.3.2023 Pytagoriáda – okresné kolo

P3:  Matúš Pocklan – ÚR, Šimon P.Klamárik – NR, Samuel Brand – ÚR

P4:  Jakub Beňuš – NR

P5:  Daniela Kočišová – NR, Šimon Mareček – NR

 

 

21.3.2023 Pytagoriáda – okresné kolo

P6:  Filip Brand – 2.-3.miesto

P7:  Natália Tokárová – NR, Filip Korim – NR, Tamara Lörinčíková – NR,

       Alica Bartková – NR

P8:  Daniela Dudeková – NR

 

23.3.2023  Logická olympiáda – školské kolo

N.Tokárová, 7.A – postup do celoslovenského kola

M.Bartko, 5.A – postup do celoslovenského kola

 

25.3.2023 – A slovo bolo u Boha – celoslovenské kolo

1.miesto: Filip Brand, 6.A

 

28.3.2023 – Dekanátne kolo biblickej olympiády

Filip Brand, 6.A – 3.miesto

Natália Vargicová, 7.A – 3.miesto

Ema Tokárová, 8.A – 3.miesto

 

31.3. Geografická olympiáda – okresné kolo:

kategória E: D.Lacko, 9.A – 32. miesto – NR

                     D.Dudeková, 8.A – 15.  miesto – NR

                     E.Tokárová, 8.A – 18. miesto – NR

 kategória F:  A.Bartková, 7.A – 16. miesto – NR

 1. Gibaľová, 7.A – 20. miesto – NR
 2. Tokárová, 7.A – 31. miesto – NR

kategória G:  S.Illéšová, 5.A – 23.miesto – NR

 1. Kemenyíková, 5.A – 16.miesto – NR
 2. Kočišová, 5.A – 18.miesto – NR

 

4.4.2023 Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo:

Filip Brand, 6.A –  II. kategória (poézia) – 1.miesto – postup do KK

Filip Korim, 7.A – v III. kategória (poézia) – 2.miesto

 

5.4.2023 Čo vieš o hviezdach

I.kategória: D. Kemenyíková, 5.A – 5.miesto

 

11.4.2023 Veľkonočný šachový turnaj – CVČ

Natália Tokárová – 5.miesto – kat. staršie dievčatá

Filip Brand – 3.miesto – kat. starší chlapci

 

12.4.2023 Matematická olympiáda – okresné kolo:

Filip Brand, 6.A – 10.-14. miesto – neúspešný

 

13.4.2023 Biologická olympiáda – okresné kolo:

botanika: A.Bartková, 7.A – 3.miesto

zoológia: D. Bartková, 8.A – 2.miesto – postup do KK

                D.Dudeková, 8.A – 4.miesto

 

13.4.-21.4.2023 IQ olympiáda

 

Poradie v škole

Poradie na Slovensku (12 622 žiakov)

Meno

Trieda

Kvantil

Kvantil (kraj)

1.

2099.-2205.

Sára Háasová

9.A

77.71

76.68

2.

2650.-2738.

Filip Brand

6.A

72.09

70.67

3.

2850.-2968.

Rufina Pyškina

9.A

69.87

69.05

4.

2850.-2968.

Viktória Zajícová

8.A

69.87

69.05

5.

3104.-3220.

Dominik Lacko

9.A

67.24

66.89

6.

4032.-4148.

Ondrej Štecz

9.A

57.63

58.59

7.

4406.-4523.

Daniela Dudeková

8.A

53.75

54.99

8.

5015.-5149.

Jenifer Kokiová

8.A

47.35

47.48

9.

5757.-5868.

Alex Pažítka

8.A

39.78

38.40

10.

6479.-6600.

Alžbeta Adamčíková

8.A

32.24

31.01

 

 

20.4.2023 OK – malý futbal žiakov ZŠ – žiaci z 5.A, 6.A, 7.A – účasť

 

26.4.2023 McDonald´s Cup – okresné kolo v malom futbale – žiaci z 2.A, 3.A, 4.A

                        3.miesto

 

27.4.2023  Englishstar – anglická súťaž

 

Meno

Trieda

Percentá

Bóna Dominik

2.A

93%

Brand Samuel

3.A

96%

Klamárik Pavel Šimon

3.A

97%

Vojteková Stela

3.A

86%

Molnárová Irma Chloe

3.A

91%

Mihalik Damian

4.A

86%

Brand Filip

6.A

98%

Svorad Matúš

6.A

64%

Bartková Alica

7.A

98%

Gibaľová Simona

7.A

93%

Rohožník Marian

7.A

89%

Dudeková Daniela

8.A

100%

Melicherová Nina

8.A

89%

Tanóczky Kristián

8.A

97%

 

 

27.4.2023 Brána jazykov – medziškolská mestská jazyková súťaž:

          družstvo : J.Kokiová 8.A, K. Tanóczky 8.A, S.Háasová 9.A, E.Jakubišinová 9.A –  1.miesto

 

 

 

 

 

 

27.4. 2023 Slávik Slovenska – školské kolo

I.kategória (1.-3.ročník):

1.miesto: neudelené

2.miesto: Šimon Pavel Klamárik 3.A

 1. miesto: Laura Styková 3.A
 2. kategória (4.-6.ročník):

1.miesto: Dorota Svoradová 4.A

 1. miesto: Mathias Szabó 4.A

III. kategória (7.- 9.ročník):

1.miesto: Filip Korim 7.A

 1. miesto: Simona Gubricová 7.A

                 Ildikó Bradáčová 7.A

 1. miesto: Alica Bartková 7.A

 

apríl 2023 – Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

Lucia Pocklanová 6.A – čestné uznanie

Zuzana Katarína Lawhorn 5.A – postup do celoslovenského kola

 

2.5.2023  Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín  (Sládkovičova Radvaň v BB)

                  F.Brand, 6.A – II.A kat. poézia – 2.miesto

 

5.5.2023  Súťaž v rétorike NOS

Alica Bartková 7.A – účasť

Dorota Bartková 8.A – účasť

Filip Korim 6.A – účasť

Natália Tokárová 7.A – postup na celoslovenskú súťaž v rétorike Štúrov Zvolen

 

5.5.2023 Matičný beh

kategória prípravka – jednotlivci:  Jakub Beňuš 4.A – 8. miesto

kategória prípravka -družstvo: Jakub Beňuš 4.A, Adam Sarvaš 4.A, Jakub Farkaš 4.A – 4. miesto

kategória dorastenci – jednotlivci: Dominik Lacko 9.A – 13.miesto

 

10.5.2023 Slávik Slovenska – okresné kolo

lll. kategória: Filip Korim 7.A-  2. miesto

 1. kategória: Dorota Svoradová 4.A – účasť

 

10.5.2023 Logická olympiáda – celoslovenské kolo v Prešove

Patrik Bartko 5.A – účasť

 

11.5.2023 Okresné kolo v atletike starších žiakov a žiačok

Barbora Susztayová 9.A – vrh guľou – 4.miesto

                                           hod vortexom – 22.miesto

Beata Hukkelová 8.A – beh 60 m – 13.-14.miesto

                                       beh 800 m – 9.miesto

 

16.5.2023 Biologická olympiáda – krajské kolo

Dorota Bartková 8.A – zoológia – 8.miesto

 

 

 

27.3. Matematický klokan – matematická súťaž

 

Trieda

Meno

Úspešnosť v %

Diplom

1.A

Zdenka Krešne

91,7%

Úspešného riešiteľa

1.A

Michal Vargic

85,0%

Účastnícky

1.A

Barbora Bojtošová

71,7%

Účastnícky

1.A

Štefan Bencsik

70,0%

Účastnícky

1.A

Michal Kočiš

65,0%

Účastnícky

1.A

Lea Gubániová

63,3%

Účastnícky

1.A

Filip Dirbák

55,0%

Účastnícky

1.A

Michal Hrbeň

55,0%

Účastnícky

1.A

Samuel Verhagen

31,7%

Účastnícky

1.A

Sofia Palčo

28,3%

Účastnícky

3.A

Nina Banská

54,4%

Účastnícky

3.A

Samuel Brand

77,8%

Účastnícky

4.A

Martin Bača

93,3%

Úspešného riešiteľa

4.A

Jakub Beňuš

60,0%

Účastnícky

4.A

Lukáš Gubric

72,2%

Účastnícky

4.A

Damian Mihalik

34,4%

Účastnícky

4.A

Marko Uderian

48,9%

Účastnícky

4.A

Matúš Július Lupták

50,0%

Účastnícky

5.A

Patrik Bartko

59,2%

Účastnícky

5.A

Terézia Nagyová

44,2%

Účastnícky

5.A

Šimon Mareček

49,2%

Účastnícky

6.A

Filip Brand

82,5%

Úspešného riešiteľa

8.A

Daniela Dudeková

79,2%

Úspešného riešiteľa

8.A

Adrián Slávik

39,2%

Účastnícky

 

 

2.6. Dilongova Trstená – celoslovenská súťaž v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej duchovnej poézie a prózy

Natália Tokárová 7.A – účasť

Filip Korim 7.A – účasť

Filip Brand – 6.A – 1.miesto v I.kategórii – próza

 

30.5. Okresné kolo v malom futbale starších žiakov

žiaci 7.,8. a 9.ročníka – 10. miesto

 

6.6. Štúrov Zvolen – celoslovenská súťaž v rétorike

Natália Tokárová 7.A – účasť

 

21.6. Novohradská liga v atletike – 3.-4.r.

družstvo chlapcov 3. ročník – 5. miesto

družstvo chlapcov 4. ročník – 7. miesto

Miroslav Gáfrik- 3.A

2.m. – diaľka

4.m. – hod kriketkou

7.m. – beh na 600m

Adam Sarvaš- 4.A

7.m. – beh na 600m

Jakub Beňuš- 4.A

9.m. – beh na 60m

družstvo dievčat 3. ročník – 6. miesto

Stela Vojteková – beh na 60 a 600m

 

 

22.6. Novohradská liga v atletike – 5.-6.r.

družstvo dievčat 5.ročník – 6. miesto

družstvo chlapcov 6.ročník – 8. miesto

Eva Snopková – 5.A

6.m. – 600m

7.m. – diaľka

Sophia Galambová – 5.A

9.m. – kriketka

9.m. – diaľka

4.m. – štafeta 4×60

Dorián Csák- 6. roč.

3.m. – beh 60m

6.m. – diaľka

Jakub Badinka- 6.roč.

8.m. – diaľka

Lucia Pocklanová- 6.roč.

6.m. – 600m

7.m. – diaľka

 

 

apríl 2023 -Maliarska súťaž OVOCIE-ZELENINA

 

postup zo šk. kola – I.stupeň :Dávid Kováč (1.A), Zdenka Krešneová (1.A), Lívia Triznová (3.A), Stela Vojteková (3.A), Nela Mužíková (2.A)

postup zo šk. kola – II.stupeň:  Zuzana Lawhorn (5.A),  Nadežda Ďurove (6.A), Simona Gibaľová (7.A), Tamara Lorinčíková (7.A), Ondrej Štecz (9.A)