Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Úspechy žiakov 2017/2018

Obvodné kolo Olympiády zo SJL – 29.11.2017 – CVČ Magnet7. miestoMário Olšiak - 9.A
Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ – 29.11.2017 – ZŠ Vajanského4. miestoMatúš Sabó – 9.A, František Fekete – 9.A Patrik Rekšák – 9.A
Okresné kolo v anglickom jazyku – 16.1.2018 – CVČ MagnetKategória 1B

4. miesto
Matej Jakubišin – 7.A
Okresné kolo v bedmintone žiakov základných škôl - 19.1.20182. miestoMatúš Sabó – 9.A
František Fekete – 9.A
Okresné kolo Šaliansky Maťko – 23.1.2018 – Dom Matice Slovenskej2. miestoNatália Tokárová – 2.A
Regionálne kolo v bedmintone družstiev žiakov ZŠ – 31.1.2018 – Hrachovo3. miestoMatúš Sabó – 9.A
Mário Olšiak – 9.A