Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Školská knižnica

„ Knihy sa podobajú na domov, kam sa vraciame  aj cez najväčšiu búrku.“

                     

 

V tomto školskom roku sa v našej škole udialo niekoľko zmien. Jednou z nich bola úprava knižnice, ktorá je spojená s inštaláciou elektronického knižničného systému. Program pripravil našu knižnicu na ďalšie rozširovanie, uľahčenie a sprehľadnenie systému výpožičiek.
Naši Boskáčikovia prečítajú každý mesiac aspoň jednu knihu, preto sa snažíme, aby bol v našej školskej knižnici čo najlepší výber. Knižnica, ktorú sme tento rok obliekli do nového šatu, má teraz pekné skrine na bezpečné odkladanie kníh.  Deti si môžu prelistovať časopisy, požičať knihu a v rámci “relaxačných hodín” – počúvať audioknihy v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Školská knižnica poskytuje žiakom a zamestnancom školy:               

  • základné výpožičné/absenčné služby
  • ústne bibliograficko – informačné služby
  • elektronické služby (sprístupnenie on-line

katalógu a webovej stránky knižnice

  • informačnú výchovu (exkurzie a prednášky)
  • propagačné služby (výstavy kníh).

 

Výpožičné hodiny :

 

Pondelok:               12:45 – 14:15

Utorok:                   12:45 – 14:15

Streda:                     11:45 – 14:15

Štvrtok:                   13:30 – 14:30

Piatok:                     12:45 – 14:15

  • mimo výpožičných hodín po dohode so školskou knihovníčkou

 

zodpovedná osoba : Jana Vargicová

 

Všetkých srdečne pozývame objavovať nové príbehy ukryté v knihách.

Katalóg školskej knižnice ON-LINE.

 

Nedávne aktivity


ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME...

Aj keď je pravdou, že v terajšej dobe sú "v móde" e-knihy, predsa len vôňa úplne nových kníh našej školskej knižnice, dnes prilákali žiakov 1.stupňa nahliadnuť do nich a prečítať si niekoľko príbehov.
Už prvé strany kníh vyčarili úsmev na detských tvárach. Žiaci 1.a 2. ročníka čítali o dvoch nerozlučných kamarátoch žabiakoch v knihe od Arnolda Lobela KVAK A ČĽUP SÚ KAMARÁTI.
3. a 4. ročník sa zasmiali pri čítaní veselých príbehov troch nezbedných súrodencov v knihe Gabriely Futovej NEZBLÁZNI SA, MAMIČKA.
Deti sa už teraz tešia na čítanie ďalších príbehov.

no comments


Malí gumkáči

Aj my v škd malí gumkáči sme si pripomenuli v mesiaci október- úctu k starším. Je to jedna z najvzácnejších cností,ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Zaspomínali sme si na svojich starých rodičov, prečítali ukážku z knihy kde je dobre a kde najlepšie a vyrobili pozdravy pre klientov betánie v kalinove. Určite sa im veľmi potešia.

no comments


Október – mesiac úcty k starším

V pondelok, 5.10.2020 náš školský klub  "Dumkáčik"  zavítal do šk. knižnice. Deti boli potešené množstvom kníh, ktoré si môžu nielen pozrieť, ale aj zapožičať, a tak sa vybrať do sveta kúziel, fantázie, exotiky alebo histórie a techniky. Mesiac október sa nesie v duchu" Úcty k starším ľuďom " Prečítali sme si príbehy z knihy známeho slovenského spisovateľa Ruda Morica" Kde je dobre a kde najlepšie ". Je to veselé čítanie, kde školák Martin zisťuje, že prázdniny u starkých sú úžasné. 

no comments


Krízový knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice

no comments


Triedny festival ilustrácií

Marec  je  mesiac  knihy. Je  to  mesiac, v  ktorom si  rôznymi  formami a  aktivitami prehlbujeme ešte  intenzívnejšie vzťah ku knihám. Žiaci  IV. A  triedy si na hodine literatúry čítali text o medzinárodnej výstave ilustrácií pre deti, o BIB. Svoje vedomosti o ilustrátoroch a  ilustráciách si  išli prakticky  overiť  do  školskej  knižnice. V  knihách  si pozerali  i rôzne techniky, ktorými sú ilustrácie v knihách nakreslené a namaľované. Spoznávali mená ilustrá- torov. Potom sa  sami  zahrali na ilustrátorov a k  rôznym textom  nakreslili  svoje  ilustrácie a urobili si triedny festival ilustrácií. Podujatie v školskej knižnici sa im veľmi páčilo a už sa tešia na ďalšiu zaujímavú akciu v knižnici.

 Mgr. Zacharová  

no comments


Čitateľský maratón 22.3.2019

Každoročne v marci- mesiaci knihy na škole usporiadame čitateľský maratón pre všetkých  žiakov. Prváci  čítali z knihy Danka a Janka, druháci a tretiaci čítali z rozprávkovej knižky Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Žiaci štvrtého až deviateho ročníka čítali zaujímavosti z rôznych encyklopedických kníh podľa náhodného výberu, o ktorých sa potom rozprávali.

no comments


Čitateľská dielňa 14.3.2019

Deti v školskej knižnici si v odpoludňajších hodinách v čitateľskej dielni čítali z knižky  O Maťovi  a Klinčekovi rozprávku Ako Maťo s klinčekom hľadali rybník. Po prečítaní sme sa o príbehu rozprávali a deti kreslili, ako si predstavili rybník.

no comments


Rozprávka o kohútikovi a sliepočke

Deti  v čitateľskej dielni dňa 12.3.2019 si čítali rozprávku O kohútikovi a sliepočke  od Zdenka Milera.

no comments


O piškótovej sove

Žiaci 3.A triedy si v školskej knižnici čítali rozprávku O piškótovej sove z knihy Osmijankove rozprávky od Kristy Bendovej.

no comments


Putovanie po Lučenci ŠKD

Deti školského klubu II. sa v školskej knižnici 24.1.2019 rozprávali o meste Lučenec z historického pohľadu. Oboznámili sa s vývojom erbov mesta, spoznali Evanjelický, Kalvínsky, Katolícky kostol a historicky staré časti mesta, ako je Radnica, Reduta, budova Novohradskej knižnice, Kubínyiho námestie, Masarykovu ulicu a Synagógu. V pracovných listoch mali možnosť si historické erby, budovy vyfarbiť, spájať podľa čísiel, hľadať cestičky i rozdiely, na štvorčekovaný papier prekresliť Katolícky kostol, alebo Begovú vežu. Z knižných publikácií z roku 1983 a 1989 Okres Lučenec vo fotografii  a Novohrad vyhľadávali miesta v meste, ktoré sú zachované aj dnes.

no comments


Záložka do knihy spája školy

Žiaci našej školy sa v priebehu septembra a októbra zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Tému  na záložky si vyberali  z rozprávkových kníh, Slovenských povestí a rôznych príbehov. Záložky sme pripravovali pre našu partnerskú školu:  Základná škola Cabaj-Čápor.  

no comments


Rozprávka o chémii ŠKD I. a II. 30.11.2018

Dnešný deň si žiaci školského klubu I. a II. si v školskej knižnici prezerali knihy s chemickou tématikou Základy chémie, Chémia pre základné školy a toľko sa pri tom zabávali, že vymysleli zaujímavú rozprávku o chémií a chemických prvkoch.  

no comments