Školská knižnica

„ Knihy sa podobajú na domov, kam sa vraciame  aj cez najväčšiu búrku.“

                     

 

V tomto školskom roku sa v našej škole udialo niekoľko zmien. Jednou z nich bola úprava knižnice, ktorá je spojená s inštaláciou elektronického knižničného systému. Program pripravil našu knižnicu na ďalšie rozširovanie, uľahčenie a sprehľadnenie systému výpožičiek.
Naši Boskáčikovia prečítajú každý mesiac aspoň jednu knihu, preto sa snažíme, aby bol v našej školskej knižnici čo najlepší výber. Knižnica, ktorú sme tento rok obliekli do nového šatu, má teraz pekné skrine na bezpečné odkladanie kníh.  Deti si môžu prelistovať časopisy, požičať knihu a v rámci “relaxačných hodín” – počúvať audioknihy v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Školská knižnica poskytuje žiakom a zamestnancom školy:               

  • základné výpožičné/absenčné služby
  • ústne bibliograficko – informačné služby
  • elektronické služby (sprístupnenie on-line

katalógu a webovej stránky knižnice

  • informačnú výchovu (exkurzie a prednášky)
  • propagačné služby (výstavy kníh).

 

Výpožičné hodiny :

Školský rok 2020/2021

 

Pondelok:                   12:45 – 14:15

Utorok:                        13:30 – 15:00

Streda:                        12:45 – 14:15

Štvrtok:                      13:30 – 15:00

Piatok:                        11:45 – 13:45

 

  • Mimo výpožičných hodín po dohode so školskou knihovníčkou

zodpovedná osoba : Jana Vargicová

 

Všetkých srdečne pozývame objavovať nové príbehy ukryté v knihách.

Katalóg školskej knižnice ON-LINE.

 

Nedávne aktivity


Krízový knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice

no comments


Triedny festival ilustrácií

Marec  je  mesiac  knihy. Je  to  mesiac, v  ktorom si  rôznymi  formami a  aktivitami prehlbujeme ešte  intenzívnejšie vzťah ku knihám. Žiaci  IV. A  triedy si na hodine literatúry čítali text o medzinárodnej výstave ilustrácií pre deti, o BIB. Svoje vedomosti o ilustrátoroch a  ilustráciách si  išli prakticky  overiť  do  školskej  knižnice. V  knihách  si pozerali  i rôzne techniky, ktorými sú ilustrácie v knihách nakreslené a namaľované. Spoznávali mená ilustrá- torov. Potom sa  sami  zahrali na ilustrátorov a k  rôznym textom  nakreslili  svoje  ilustrácie a urobili si triedny festival ilustrácií. Podujatie v školskej knižnici sa im veľmi páčilo a už sa tešia na ďalšiu zaujímavú akciu v knižnici.

 Mgr. Zacharová  

no comments


Čitateľský maratón 22.3.2019

Každoročne v marci- mesiaci knihy na škole usporiadame čitateľský maratón pre všetkých  žiakov. Prváci  čítali z knihy Danka a Janka, druháci a tretiaci čítali z rozprávkovej knižky Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Žiaci štvrtého až deviateho ročníka čítali zaujímavosti z rôznych encyklopedických kníh podľa náhodného výberu, o ktorých sa potom rozprávali.

no comments


Čitateľská dielňa 14.3.2019

Deti v školskej knižnici si v odpoludňajších hodinách v čitateľskej dielni čítali z knižky  O Maťovi  a Klinčekovi rozprávku Ako Maťo s klinčekom hľadali rybník. Po prečítaní sme sa o príbehu rozprávali a deti kreslili, ako si predstavili rybník.

no comments


Rozprávka o kohútikovi a sliepočke

Deti  v čitateľskej dielni dňa 12.3.2019 si čítali rozprávku O kohútikovi a sliepočke  od Zdenka Milera.

no comments


O piškótovej sove

Žiaci 3.A triedy si v školskej knižnici čítali rozprávku O piškótovej sove z knihy Osmijankove rozprávky od Kristy Bendovej.

no comments


Putovanie po Lučenci ŠKD

Deti školského klubu II. sa v školskej knižnici 24.1.2019 rozprávali o meste Lučenec z historického pohľadu. Oboznámili sa s vývojom erbov mesta, spoznali Evanjelický, Kalvínsky, Katolícky kostol a historicky staré časti mesta, ako je Radnica, Reduta, budova Novohradskej knižnice, Kubínyiho námestie, Masarykovu ulicu a Synagógu. V pracovných listoch mali možnosť si historické erby, budovy vyfarbiť, spájať podľa čísiel, hľadať cestičky i rozdiely, na štvorčekovaný papier prekresliť Katolícky kostol, alebo Begovú vežu. Z knižných publikácií z roku 1983 a 1989 Okres Lučenec vo fotografii  a Novohrad vyhľadávali miesta v meste, ktoré sú zachované aj dnes.

no comments


Záložka do knihy spája školy

Žiaci našej školy sa v priebehu septembra a októbra zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Tému  na záložky si vyberali  z rozprávkových kníh, Slovenských povestí a rôznych príbehov. Záložky sme pripravovali pre našu partnerskú školu:  Základná škola Cabaj-Čápor.  

no comments


Rozprávka o chémii ŠKD I. a II. 30.11.2018

Dnešný deň si žiaci školského klubu I. a II. si v školskej knižnici prezerali knihy s chemickou tématikou Základy chémie, Chémia pre základné školy a toľko sa pri tom zabávali, že vymysleli zaujímavú rozprávku o chémií a chemických prvkoch.  

no comments


3.A a Deduško Večerníček 26.11.2018

Žiaci 3.A triedy  si v školskej knižnici prišli čítať z knihy Deduško Večerníček od Jozefa Pavloviča príbeh s názvom „ Ako bol deduško proti výmennému obchodu.“ Žiaci sa o príbehu rozprávali a deduška so zvieratkami nakreslili.  

no comments


Rodičia a starí rodičia čítajú deťom

Do školskej knižnice v CZŠ sv. J Bosca dňa 15.11. 2018 prichádzali rodičia a starí rodičia, aby svojim deťom a vnúčatám  čítali rozprávky a básničky.  

no comments


3. A Na hodine slovenčiny - v knižnici

Žiaci  III.A  triedy si v učebnici slovenského jazyka čítali o knihách a učili sa abecedu. Naučili sa, že knihy sú na pobavenie, získavanie vedomostí a poučenie. Prakticky si to išli overiť do školskej knižnice, kde videli knihy uložené v knihovničkách. Zopakovali si abecedu podľa kníh uložených v abecednom poradí. Presvedčili sa, že ten istý názov knihy je uložený vo väčšom množstve. Dozvedeli sa, sú rôzne žánre kníh (rozprávky, poézia, odborné, povesti atď.). Aj takouto formou si prehlbovali svoj vzťah ku knihám a tešia sa už na ďalšiu zaujímavú akciu v knižnici. Mgr. K.  Zacharová  

 

no comments