Október – mesiac úcty k starším

Október – mesiac úcty k starším

V pondelok, 5.10.2020 náš školský klub  “Dumkáčik”  zavítal do šk. knižnice. Deti boli potešené množstvom kníh, ktoré si môžu nielen pozrieť, ale aj zapožičať, a tak sa vybrať do sveta kúziel, fantázie, exotiky alebo histórie a techniky. Mesiac október sa nesie v duchu” Úcty k starším ľuďom ” Prečítali sme si príbehy z knihy známeho slovenského spisovateľa Ruda Morica” Kde je dobre a kde najlepšie “. Je to veselé čítanie, kde školák Martin zisťuje, že prázdniny u starkých sú úžasné.