Kategória: <span>Aktivity v knižnici</span>

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME…

Aj keď je pravdou, že v terajšej dobe sú „v móde“ e-knihy, predsa len vôňa úplne nových kníh našej školskej knižnice, dnes prilákali žiakov 1.stupňa nahliadnuť do nich a prečítať si niekoľko príbehov.Už prvé strany kníh vyčarili úsmev na detských tvárach. Žiaci 1.a 2. ročníka čítali o dvoch nerozlučných kamarátoch …

Malí gumkáči

Aj my v škd malí gumkáči sme si pripomenuli v mesiaci október- úctu k starším. Je to jedna z najvzácnejších cností,ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Zaspomínali sme si na svojich starých rodičov, prečítali ukážku z knihy kde je dobre a kde najlepšie a vyrobili pozdravy pre klientov betánie …

Október – mesiac úcty k starším

V pondelok, 5.10.2020 náš školský klub  „Dumkáčik“  zavítal do šk. knižnice. Deti boli potešené množstvom kníh, ktoré si môžu nielen pozrieť, ale aj zapožičať, a tak sa vybrať do sveta kúziel, fantázie, exotiky alebo histórie a techniky. Mesiac október sa nesie v duchu“ Úcty k starším ľuďom “ Prečítali sme …

Triedny festival ilustrácií

Marec  je  mesiac  knihy. Je  to  mesiac, v  ktorom si  rôznymi  formami a  aktivitami prehlbujeme ešte  intenzívnejšie vzťah ku knihám. Žiaci  IV. A  triedy si na hodine literatúry čítali text o medzinárodnej výstave ilustrácií pre deti, o BIB. Svoje vedomosti o ilustrátoroch a  ilustráciách si  išli prakticky  overiť  do  školskej  knižnice. V  knihách  …

Čitateľský maratón 22.3.2019

Každoročne v marci- mesiaci knihy na škole usporiadame čitateľský maratón pre všetkých  žiakov. Prváci  čítali z knihy Danka a Janka, druháci a tretiaci čítali z rozprávkovej knižky Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Žiaci štvrtého až deviateho ročníka čítali zaujímavosti z rôznych encyklopedických kníh podľa náhodného výberu, o ktorých sa potom rozprávali.

Putovanie po Lučenci ŠKD

Deti školského klubu II. sa v školskej knižnici 24.1.2019 rozprávali o meste Lučenec z historického pohľadu. Oboznámili sa s vývojom erbov mesta, spoznali Evanjelický, Kalvínsky, Katolícky kostol a historicky staré časti mesta, ako je Radnica, Reduta, budova Novohradskej knižnice, Kubínyiho námestie, Masarykovu ulicu a Synagógu. V pracovných listoch mali možnosť si historické erby, budovy vyfarbiť, spájať podľa …

Záložka do knihy spája školy

Žiaci našej školy sa v priebehu septembra a októbra zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Tému  na záložky si vyberali  z rozprávkových kníh, Slovenských povestí a rôznych príbehov. Záložky sme pripravovali pre našu partnerskú školu:  Základná škola Cabaj-Čápor.