Zamestnanci školy

Vedenie školy:
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
Ing. Janka Magicová

Dp. Mgr. Tomáš Libant, O.J.S.S.
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy

duchovný správca školy
Primárne vzdelávanie (prvý stupeň):
Mgr. Martina Kočišová
Mgr. Vlasta Teleková
Mgr. Katarína Zacharová
PaedDr. Jaroslava Suchanská
Katarína Gajdošová
Mária Babčanová
Viktória Püšpökyová
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
Nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň):
Mgr. Zuzana Čemanová
Ing. Janka Magicová
Mgr. Renata Halajová
Mgr. Tibor Indro
Ing. Mgr. Štefan Šprlák
Mgr. Zuzana Vojteková
Mgr. Marián Krupčiak
Mgr. Slavomír Marko
Mgr. Zuzana Fulajtárová
Ing. Adriana Zimanová
Mgr. Mariana Vinarčíková
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
Mgr. Mária Vlasatá
Mgr. Bernadeta Ottmárová, PhD.
TSV
ANJ - BIO
MAT - INF
MAT - CHE
NEJ – KNB - TSV
SJL - KNB
KNB
KNB
FYZ - KNB
ANJ - BIO
SJL - KNB
SJL - HUV
HUV
DEJ - OBN
Odborný pedagogický zamestnanec:
Mgr. Andrea Koristeková
Mgr. Zuzana Krnáčová
Mgr. Zuzana Kaššová
špeciálny pedagóg
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg, školský logopéd
Výchovný poradca:
Mgr. Tibor Indro
Kariérny poradca:
Ing. Adriana Zimanová
Ostatní zamestnanci:
Bc. Mariana Vaculčiaková
Mgr. Beata Spahičová
Mgr. Zuzana Kaššová
Mgr. Monika Nagyová
Ing. Mgr. Štefan Šprlák

Jana Vargicová

Mgr. Žofia Lacková
Jana Vargicová
Ing. Marianna Bradová
Mgr. Peter Vinarčík
Mgr. Ladislav Kanaba
Henrieta Jančkárová
Mariana Kunová
Eva Balážová
Judita Košťáľová
Gabriel Kelemen

asistentka učiteľa
asistentka učiteľa
asistentka učiteľa
asistentkaučiteľa
asistent učiteľa

školský knihovník

mzdárka, personalistka, účtovníčka
administratívny zamestnanec
administratívny zamestnanec, vedúca ŠJ
správca IKT
technik BOZ a PO
upratovačka
upratovačka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
školník