Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Zamestnanci školy

Vedenie školy:
Mgr. Mariana Vinarčíková
Ing. Janka Magicová

Ing. Mgr. Peter Manko
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy

duchovný správca školy
Primárne vzdelávanie (prvý stupeň):
Mgr. Monika Vargová
Mgr. Martina Kočišová
Mgr. Beáta Spahičová
PaedDr.Beata Paulovičová
Mgr. Zuzana Kružliaková
Katarína Gajdošová
Mária Babčanová
Viktória Püšpökyová
Mgr. Vlasta Teleková
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka, rodičovská dovolenka
vychovávateľka
Nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň):
Ing. Janka Magicová
Mgr. Matej Gajdoš
Ing. Mgr. Štefan Šprlák
Mgr. Zuzana Vojteková
Ing.Mgr. Peter Manko
Mgr. Slavomír Marko
Mgr. Zuzana Fulajtárová
Ing. Adriana Zimanová
Mgr. Mariana Vinarčíková
Mgr. Adriana Gertnerová
Mgr. Dušan Šimov
Mgr. Monika Nagyová
Mgr. Andrej Spodniak
Mgr. Mária Mizeráková
ANJ - BIO
DEJ - OBN
NEJ – KNB - TSV
SJL - KNB
KNB
KNB
FYZ - KNB - NEJ
ANJ - BIO
SJL - KNB
MAT - CHE
MAT
BIO -VYV
TSV - GEG
TAJ
Odborný pedagogický zamestnanec:
Mgr. Andrea Koristeková
špeciálny pedagóg
Školský poradca (výchovný + karierový):
Ing. Adriana Zimanová
Ostatní zamestnanci:
Bc. Mariana Vaculčiaková
Mgr. Beata Spahičová
Mgr. Zuzana Záchenská
Mgr. Monika Nagyová
Ing. Mgr. Štefan Šprlák
Viktória Bandúrová


Jana Vargicová
Ing. Marianna Bradová
Mgr. Peter Vinarčík
Mgr. Ladislav Kanaba
Henrieta Jančkárová
Mariana Kunová
Eva Balážová
Judita Košťáľová
Ondrej Štec

asistentka učiteľa, školský knihovník
asistentka učiteľa
asistentka učiteľa
asistentka učiteľa
asistent učiteľa
asistentka učiteľa


administratívny zamestnanec, mzdová účtovníčka, personalistka
administratívny zamestnanec, vedúca ŠJ
správca IKT
technik BOZ a PO
upratovačka
upratovačka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
školník