Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Zamestnanci školy

Vedenie školy:
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
Ing. Janka Magicová

Ing. Mgr. Peter Manko
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy

duchovný správca školy
Primárne vzdelávanie (prvý stupeň):
Mgr. Monika Vargová
Mgr. Simona Černíková
Mgr. Katarína Zacharová
PaedDr.Beata Paulovičová
Mgr. Zuzana Kružliaková
Katarína Gajdošová
Mária Babčanová
Viktória Püšpökyová
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
Nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň):
Mgr. Zuzana Čemanová
Ing. Janka Magicová
Ing.Mgr. Mário Bodor, MBA
Mgr. Tibor Indro
Ing. Mgr. Štefan Šprlák
Mgr. Zuzana Vojteková
Ing.Mgr. Peter Manko
Mgr. Slavomír Marko
Mgr. Zuzana Fulajtárová
Ing. Adriana Zimanová
Mgr. Mariana Vinarčíková
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
Mgr. Dušan Šimov
TSV
ANJ - BIO
GEG - DEJ
MAT - CHE
NEJ – KNB - TSV
SJL - KNB
KNB
KNB
FYZ - KNB
ANJ - BIO
SJL - KNB
SJL - HUV
MAT
Odborný pedagogický zamestnanec:
Mgr. Andrea Koristeková
špeciálny pedagóg
Školský poradca (výchovný + karierový):
Ing. Adriana Zimanová
Ostatní zamestnanci:
Bc. Mariana Vaculčiaková
Mgr. Beata Spahičová
Mgr. Zuzana Záchenská
Mgr. Monika Nagyová
Ing. Mgr. Štefan Šprlák
Adriana Šumeczová

Jana Vargicová

Mgr. Žofia Lacková
Jana Vargicová
Ing. Marianna Bradová
Mgr. Peter Vinarčík
Mgr. Ladislav Kanaba
Henrieta Jančkárová
Mariana Kunová
Eva Balážová
Judita Košťáľová
Gabriel Kelemen

asistentka učiteľa
asistentka učiteľa
asistentka učiteľa
asistentkaučiteľa
asistent učiteľa
asistentka učiteľa

školský knihovník

mzdárka, personalistka, účtovníčka
administratívny zamestnanec
administratívny zamestnanec, vedúca ŠJ
správca IKT
technik BOZ a PO
upratovačka
upratovačka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
školník