Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Stručná história školy

Budova školy bola postavená ako účelová stavba pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie koncom 18. storočia. Po zoštátnení plnila funkciu základnej školy a 1.9.2003 bola vrátená Rímskokatolíckej cirkvi a vznikla Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca.
1. 9. 2004 bola v priestoroch školy otvorená aj Cirkevná základná umelecká škola. Aby mohla škola naplno plniť svoje poslanie, prebehli opravy jej priestorov.