Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Dokumenty

Školský poriadok

Výchovný program

Školský vzdelávací program

Kritériá hodnotenia a klasifikácie

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2022/2023

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2021/2022

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2020/2021

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2019/2020

Správa o priebehu a organizácii výchovnovzdelávacieho procesu počas obdobia mimoriadnej situácie. Príloha ku Správe o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Hodnotiaca Správa CZŠ za šk rok 2018/2019

Správa vo výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019

 

Prevencia a riešenie šikanovania žiakov  

Smernica o šikanovaní

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na CZŠ pre šk. rok 2020 2021

Usmernenie hlavného hygienika SR SARS_CoV_2  – aktualizacia

 

Zriaďovacie listiny:

Inšpekčná správa:

Vyhodnocovacia Správa Za šk  Rok 2017-2018
Vyhodnocovacia Správa Za šk Rok 2017-2018
Vyhodnocovacia-sprava-za-sk.-rok-2017-2018-compressed.pdf
243.1 KiB
427 Downloads
Detaily...

Stanovy OZ ZRPŠ:

Stanovy OZ ZRPŠ
Stanovy OZ ZRPŠ
Stanovy-OZ-ZRPS.pdf
1.0 MiB
462 Downloads
Detaily...

Správa o kontrole krúžkovej činnosti

Správa Kontrola Krúžkovej činnosti
Správa Kontrola Krúžkovej činnosti
sprava-kontrola-kruzkovej-cinnosti.pdf
1.7 MiB
422 Downloads
Detaily...

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti