Malí gumkáči

Malí gumkáči

Aj my v škd malí gumkáči sme si pripomenuli v mesiaci október- úctu k starším. Je to jedna z najvzácnejších cností,ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Zaspomínali sme si na svojich starých rodičov, prečítali ukážku z knihy kde je dobre a kde najlepšie a vyrobili pozdravy pre klientov betánie v kalinove. Určite sa im veľmi potešia.