Hodina prírodovedy trochu inak

Podujatia tohtoročného TÝŽDŇA  VEDY A TECHNIKY  sa presunuli  aj do štvrtáckej  triedy. 

Najskôr žiaci  riešili  informatickú súťaž   iBobor, kde si preverili vedomosti.  Svoje poznatky obohatili  i zaujímavými a poučnými prezentáciami.

Ako veci fungujú,  presvedčili sa  učením navzájom, prezentovaním zaujímavých  pokusov.  Zažili netradičnú  hodinu prírodovedu, kde sa  nielen zabavili,  ale aj dozvedeli niečo nové, nepoznané.

Svoju zručnosť a kreativitu si budú naďalej zdokonaľovať  pri výrobe vianočných darčekov servítkovou technikou –  dekupage,  pri práci so sadrovými odliatkami či pri  zhotovovaní adventných dekorácií.