Matematický klokan

Matematický klokan

Matematický klokan  je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Naši žiaci v počte 24 sa jej zúčastnili  v piatich kategóriách. Súťaž prebehla online a v papierovej podobe (žiaci, ktorí sa zúčastnili dobrovoľného vzdelávania písali 8.6.2020). Súťaž bola vyhodnotená koncom júna a ceny s diplomami prišli na školu v mesiaci september. Žiakom za účasť na  súťaži patrí veľké poďakovanie.