Triedny festival ilustrácií

Marec  je  mesiac  knihy. Je  to  mesiac, v  ktorom si  rôznymi  formami a  aktivitami prehlbujeme ešte  intenzívnejšie vzťah ku knihám. Žiaci  IV. A  triedy si na hodine literatúry čítali text o medzinárodnej výstave ilustrácií pre deti, o BIB. Svoje vedomosti o ilustrátoroch a  ilustráciách si  išli prakticky  overiť  do  školskej  knižnice. V  knihách  si pozerali  i rôzne techniky, ktorými sú ilustrácie v knihách nakreslené a namaľované. Spoznávali mená ilustrá- torov. Potom sa  sami  zahrali na ilustrátorov a k  rôznym textom  nakreslili  svoje  ilustrácie a urobili si triedny festival ilustrácií. Podujatie v školskej knižnici sa im veľmi páčilo a už sa tešia na ďalšiu zaujímavú akciu v knižnici.

 Mgr. Zacharová