Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Úspechy žiakov v školskom roku 2022/2023

30.9. Maľujeme Timravu (Kružliaková) – výtvarná súťaž

30.9. Voda (Gertnerová) – výtvarná súťaž

30.9. Vynálezy bez dátumu spotreby (Fulajtárová) – výtvarná súťaž

29.9. Timravina studnička – školské kolo – účasť žiaci (5): Bača 4.A, Nagyová 5.A,

         Kočišová 5.A, Tokárová 7.A, Korim 7.A

29.9. Timravina studnička – školské kolo:

              I. kategória: Martin Bača – 1.miesto

             II. kategória: Terézia Nagyová – 1.miesto

            III. kategória: Natália Tokarová, Filip Korim – obaja 1.miesto

6.10. Timravina studnička – okresné kolo:

           I.kategória: Martin Bača – 2. miesto

           II.kategória: Terézia Nagyová – účasť

           III.kategória: Natália Tokárová – 2.miesto – reprezentovala CZUŠ

                                 Filip Korim – 1.miesto – postup

11.10. Technická olympiáda – školské kolo:

         A-kategória – 10 žiakov – všetci úspešní:

                                1.miesto: Ondrej Štecz  9.A – postup do OK

                                2. miesto: Filip Hegyi  9.A – postup do OK

                                3. miesto: Ema Tokárová 8.A

         B-kategória – 5 žiakov – všetci úspešní

                                1.miesto: Natália Tokárová 7.A – postup do OK

                                2. miesto: Marian Rohožník 7.A

                                3. miesto: Simona Gibaľová  7.A

13.10. Olympiáda v slovenskom jazyku – školské kolo:

        C – kategória – 8 žiakov 8. a 9. ročníka:

                                1.miesto: Daniela Dudeková – postup do OK

                                2. miesto: Beáta Hukkelová

                                3. miesto: Ema Tokárová

19.10. Timravina studnička – celoslovenské kolo:

                                          Filip Korim  7.A – mimoriadna cena

19.10.-28.10. WocaBee – jazykový šampionát v anglickom jazyku –žiaci 5.A:

                                  školské kolo:

                                  1.miesto: Viktória Jurášková

                                  2.miesto: Lucia Záchenská

                                  3. miesto: Vivien Szabó

                                  okresné kolo:

                                  žiaci 5.A triedy- 6.miesto

4.11. Majstrovstvá okresu v plávaní:

jednotlivci –znak 50m A. Adamčíková 8.A – 3. miesto

štafeta 3×50m – polohové preteky (A.Adamčíková, L.Pocklanová, D.Dulovec) – 2. miesto

7.11.2022  PiškQworkový turnaj:

            kat. žiaci 6.-7. ročník – 1.miesto (Brand, Korim, Hronec, Tokárová, Gibaľová)

            kat. žiaci 8.-9. ročník – 1.miesto (Pažítka, Dudeková, Tokárová, Jakubišinová, Štecz)

7.11. Školské kolo inform. súťaže iBobor – kat. Kadet (8. a 9.roč.) – 12 žiakov

úspešní riešitelia: Daniela Dudeková 8.A – 88,93 percentil

                             Martin Šinko 9.A – 65,79 percentil

                             Ema Tokárová 8.A – 65,79 percentil

                             Sára Haásová 9.A – 65,06 percentil

neúspešní riešitelia:  8.A – Beata Hukkelová, Alex Pažítka, Jenifer Kokiová

                                  9.A – Eva Jakubišinová, Dominik Lacko, Filip Jozef Hegyi, Ondrej

                                            Štecz, Rufina Pyškina

8.11. Školské kolo inform. súťaže iBobor – kat. Drobci (2. a 3.roč.) – 18 žiakov

úspešní riešitelia:       Stela Vojteková 3.A – 94,04 percentil

                                   Adam Šuhaj 3.A – 94,04 percentil

                                   Matúš Pocklan 3.A – 87,65 percentil

                                   Laura Styková 3.A – 87,64 percentil

                                   Jozef Bargel 3.A – 82,64 percentil

                                   Lívia Triznová 3.A – 82,64 percentil

                                   Michal Olšiak 2.A – 82,64 percentil

                                   Krištof Piršel 2.A – 82,64 percentil

                                   Lucia Rohožníková 2.A – 82,25 percentil

neúspešní riešitelia: 2.A – Marek Kocúr, Nikolaj Kállai, , Nela Mužíková, Anna Danková,

                                          Dominik Bóna

                                3.A – Samuel Brand, Šimon Pavel Klamárik, Nina Banská, Jakub Kožuch

9.11. Školské kolo inform. súťaže iBobor – kat. Benjamín (6. a 7.roč.) – 16 žiakov

úspešní riešitelia:  Filip Brand 6.A – 95,52 percentil

                              Ervín Hronec 7.A – 94,7 percentil

                              Alica Bartková 7.A – 86,65 percentil

                              Tamara Lorinčíková 7.A – 84,85 percentil

 neúspešní riešitelia: 6.A – Lucia Pocklanová, Marek Ďurove, Dorián Csák, Peter Štecz, Jakub

                                            Badinka

                                  7.A – Natália Vargicová, Simona Gubricová, Natália Tokárová, Samuel

                                            Bagi, Filip Korim, Nela Barbora Gondová, Sofia Vojteková

11.11. Školské kolo inform. súťaže iBobor – kat. Bobríci (4. a 5.roč.) – 25 žiakov

úspešní riešitelia:       Samuel Bystriansky 5.A – 97,4 percentil

                                   Tomáš Jalovecký 5.A – 94,11 percentil

                                   Martin Bača 4.A – 94,11 percentil

                                   Patrik Bartko 5.A – 91,37 percentil

                                   Damian Mihálik 4.A – 91,37 percentil

                                   Pavol Kočiš 4.A – 91,05 percentil

                                   Marko Uderian 4.A – 87,6 percentil

                                   Viktória Jurášková 5.A – 84,02 percentil

                                   Šimon Mareček 5.A – 79,03 percentil

                                   Hana Jašková 5.A – 79,03 percentil

neúspešní riešitelia: 4.A – Jakub Farkaš, Jakub Beňuš, Christopher Eugene Balog, Nina 

                                           Bachárová, Matúš Július Lupták, Ján Farkaš, Matúš Tichák

                                 5.A –  Sára Žofia Illéšová, Daniela Kočišová, Kristína Paulenková, Matej

                                           Dudek, Terézia Nagyová, Eva Snopková, Richard Jurášek, Daniel

                                           Cajhan

10.11. Olympiáda v slovenskom jazyku – okresné kolo:

              C kategória: Daniela Dudeková 8.A – 2.miesto

22.11. A slovo bolo u Boha – krajské kolo – recitačná súťaž v prednese duchovnej poézie a

                                                                       prózy:

                II. kat.: 2. miesto: Martin Bača, IV.A (próza)

               III. kat.: 1. miesto: Filip Brand, VI.A (próza)

               IV. kat.: 2. miesto: Natália Tokarová, VII.A (poézia)

                             3. miesto: Filip Korim, VII. A (próza)

24.11. Literárny Lučenec – celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe:

               Natália Tokárová (7.A) –  Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci

24.11. Technická olympiáda – okresné kolo:

             A-kategória – súťaž dvojíc: Ondrej Štecz  (9.A), Filip Hegyi  (9.A) – 6.miesto

             B-kategória – jednotlivci: Natália Tokárová (7.A) – 3.miesto

25.11. Náboj Junior – matematicko – fyzikálna súťaž:

            1. tím: Dudeková  D. (8.A),  Hukkelová B.(8.A),  Tanócky K. (8.A),  Tokárová 

                       E.(8.A) – 385. miesto zo 417 zúčastnených  družstiev

            2.tím: Šinko M.(9.A), Lacko D.(9.A), Jakubišinová E. (9.A), Kačáni A. (8.A) –

                       409. miesto zo 417 zúčastnených družstiev

15.11. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku:

kat. A(5.-7.r.) – 16 žiakov:   1.miesto: Brand Filip 6.A – postup na OK – 19.1.2023

                                              2.miesto: Lawhorn Zuzana Katarína 5.A

                                              3.miesto: Rohožník Marian 7.A

kat. B (8.-9.r.) – 14 žiakov:  1.miesto: Jakubišinová Eva 9.A – postup na OK – 19.1.2023

                                              2.miesto: Tanóczky Kristián 8.A

                                              3.miesto: Dudeková Daniela 8.A

22.11. Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

kat. B (8.-9.r.) – 19 žiakov:   1.miesto: Haásová Sára 9.A – postup na OK – 18.1.2023

                                               2.miesto: Jakubišinová Eva – 9.A – postup na OK – 18.1.2023

                                               3.miesto: Dudeková Daniela – 8.A

23.11. Školské kolo geografickej olympiády

Kategória G:

1 . Dominika Kemenyíková

2. Daniela Kočišová

3. Sára Žofia Illéšová

Kategória F:

1. Simona Gibaľová

2. Natália Tokárová

3. Alica Bartková

Kategória E:

1. Daniela Dudeková

2. Dominik Lacko

3. Ema Tokárová

23.11. Školské kolo dejepisnej olympiády

Kategória F:

1. Filip Brand

2. Matúš Svorad

3. Peter Štecz

Kategória E:

1. Natália Vargicová

2. Marian Rohožník

Kategória D:

1. Daniela Dudeková

2. Ema Tokárová

3. Kristián Tanóczky

Kategória C:

1. Sára Haásová

2. Martin Šinko

3. Filip Jozef Hegyi

30.11. Všetkovedko – velký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

titul Všetkovedko: Damian Mihalik (4.A)

titul Všetkovedkov učeň: Lucia Rohožníková (2.A)

                                          Nela Mužíková (2.A)

                                          Martin Bača (4.A)

                                          Jakub Beňuš (4.A)

                                          Marko Uderian (4.A)

8.12.2022  Pytagoriáda – školské kolo

kat. P3 – 5 žiakov: 1.miesto: Matúš Pocklan – ÚR

                               2. miesto: Šimon P.Klamárik – ÚR

                               3.miesto: Samuel Brand – ÚR

                               4.-5.  miesto: Nina Banská – ÚR

                                                     Jozef Bargel – ÚR

kat. P4 –  6 žiakov: 1. miesto: Jakub Beňuš – ÚR

                               2. miesto: Martin Bača – ÚR

                               3. miesto: Adam Sarvaš – ÚR

                               4. miesto: Damian Mihálik – ÚR

                               5. miesto: Marko Uderian – ÚR

kat. P5 – 9 žiakov: 1. miesto: Daniela Kočišová – ÚR

                               2. miesto: Šimon Mareček – ÚR

kat. P6 – 3 žiaci: 1. miesto: Filip Brand – ÚR

                            2. miesto: Marek Ďurove – ÚR

kat. P7 – 7 žiakov: 1 .-2. miesto: Natália Tokárová – ÚR

                                                     Filip Korim – ÚR

                               3. miesto:      Tamara Lörinčíková – ÚR

                               4. miesto:       Alica Bartková – ÚR

kat. P8 – 5 žiakov: 1 .miesto: Daniela Dudeková – ÚR     

9.12.2022  Vedecký kuriér online súťaž v matematike a chémii:

          Súťaž dvojíc: Hukkelová 8.A, Tanóczky 8.A – 59.miesto

13.12.2022  Majstrovstvá okresu LC žiakov ZŠ v streľbe zo zalamovacej vzduchovej pušky:

            9.miesto: Marian Rohožník

18.1.2023 OK olympiády v nemeckom jazyku:

              1B kat. – S. Haásová (9.A) – 4.miesto

                              E. Jakubišinová (9.A) – 8. miesto

19.1.2023 OK olympiády v anglickom jazyku:

               1A kat. – F.Brand (6.A) – 2. miesto

               1B kat. – E. Jakubišinová (9.A) – 2. miesto

11.1.2023 Maľujeme Timravu – celoslovenská výtvarná súťaž:

            Sophia Galambová (5.A) – 1. miesto

            Kristína Gyibgyak (3.A), Laura Styková (3.A) – účasť

25.1.2023 Okresné kolo matematickej olympiády

kat. Z5 (5.ročník): 1.-2.miesto:     Patrik Bartko (5.A)

                              19.-23.miesto: Terézia Nagyová (5.A) – NR

                                                      Samuel Bystriansky(5.A) – NR

                              29.-30.miesto: Šimon Mareček (5.A) – NR

                              31.-35. miesto: Daniela Kočišová (5.A) – NR

2.2.2023 Školské kolo Šaliansky Maťko

I.kat. (2.-3.roč.):  1. miesto: Samuel Brand (3.A) – postup na OK

                                             Stela Vojteková (3.A)

                             2.miesto: Lucia Rohožníková (2.A)

                             3.miesto: Michal Olšiak (2.A)

                             účastník: Jakub Kožuch (3.A)

II.kat. (4.-5.roč.): 1. miesto: Dominika Kemenyíková (5.A) – postup do OK

                                              Daniela Kočišová (5.A)

                            2.miesto:  Pavol Kočiš (4.A)

                            3.miesto:  Martin Bača (4.A)

                                            Terézia Nagyová (5.A)

                            účastník:  Damián Mihálik (4.A)

III. kat. (6.-7.roč.): 1. miesto: Filip Korim (7.A) – postup do OK

                               2.miesto: Filip Brand (6.A)

                               3. miesto: Natália Tokárová (7.A)

8.2.2023 Okresné kolo dejepisnej olympiády

            kategória C:  9. miesto: Martin Šinko (9.A)

                                11.miesto: Sára Haásová (9.A)

            kategória D:  9.miesto: Daniela Dudeková (8.A)

                                13.miesto: Ema Tokárová (8.A)

            kategória E:  10.miesto: Marian Rohožník (7.A)

            kategória F:  13.miesto: Filip Brand (6.A)

16.2. 2023 Okresné kolo Šaliansky Maťko

I.kat:       3. miesto: Samuel Brand (3.A)      

II.kat:     Dominika Kemenyíková (5.A)  – účasť 

III. kat:   1. miesto: Filip Korim (7.A) – postup do KK

17.2.2023  Školské kolo v biologickej olympiáde

kat. E (botanika) – 1. miesto: Alica Bartková (7.A) – postupuje do OK

kat. E (zoológia) – 1. miesto: Daniela Dudeková (8.A) – postupuje do OK

                               2.miesto: Dorota Bartková (8.A) – postupuje do OK

                               3.miesto: Rufina Pyškina (9.A)

23.2.2023  Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

I. kategória

Poézia:

1. miesto: Pavol Kočiš, 4.A

2. miesto: Lívia Triznová, 3.A

3. miesto: Anna Danková, 2.A

Próza:

1. miesto: Martin Bača, 4.A

2. miesto: Nina Bacharova, 4.A

3. miesto: Damián Mihalik, 4.A

II. kategória

Poézia:

1. miesto: Filip Brand, 6.A

2. miesto: Daniela Kočišová, 5.A

3. miesto: Eva Snopková, 5.A

III. kategória

Poézia:

1. miesto: Filip Korim, 7.A

8.3.2023 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Pavol Kočiš, 4.A – účasť v I.kategórii (poézia)

Martin Bača, 4.A – účast v I.kategórii (próza)

9.3.2023 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Filip Brand, 6.A – 1. miesto v II. kategórii (poézia)

Filip Korim, 7.A – 2. miesto v III. kategórii (poézia)

9.3.2023  Šaliansky Maťko – krajské kolo

Filip Korim, 7.A – účasť

20.3. 2023 Vybíjaná – predkolo – dievčatá – 5.-7.ročník:

5.miesto

20.3.2023 Pytagoriáda – okresné kolo

P3:  Matúš Pocklan – ÚR, Šimon P.Klamárik – NR, Samuel Brand – ÚR

P4:  Jakub Beňuš – NR

P5:  Daniela Kočišová – NR, Šimon Mareček – NR

21.3.2023 Pytagoriáda – okresné kolo

P6:  Filip Brand – 2.-3.miesto

P7:  Natália Tokárová – NR, Filip Korim – NR, Tamara Lörinčíková – NR,

       Alica Bartková – NR

P8:  Daniela Dudeková – NR

23.3.2023  Logická olympiáda – školské kolo

N.Tokárová, 7.A – postup do celoslovenského kola

M.Bartko, 5.A – postup do celoslovenského kola

25.3.2023 – A slovo bolo u Boha – celoslovenské kolo

1.miesto: Filip Brand, 6.A

28.3.2023 – Dekanátne kolo biblickej olympiády

Filip Brand, 6.A – 3.miesto

Natália Vargicová, 7.A – 3.miesto

Ema Tokárová, 8.A – 3.miesto

31.3. Geografická olympiáda – okresné kolo:

kategória E: D.Lacko, 9.A – 32. miesto – NR

                     D.Dudeková, 8.A – 15.  miesto – NR

                     E.Tokárová, 8.A – 18. miesto – NR

 kategória F:  A.Bartková, 7.A – 16. miesto – NR

                      S. Gibaľová, 7.A – 20. miesto – NR

                      N. Tokárová, 7.A – 31. miesto – NR

kategória G:  S.Illéšová, 5.A – 23.miesto – NR

                      D. Kemenyíková, 5.A – 16.miesto – NR

                      D. Kočišová, 5.A – 18.miesto – NR

4.4.2023 Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo:

Filip Brand, 6.A –  II. kategória (poézia) – 1.miesto – postup do KK

Filip Korim, 7.A – v III. kategória (poézia) – 2.miesto

5.4.2023 Čo vieš o hviezdach

I.kategória: D. Kemenyíková, 5.A – 5.miesto

11.4.2023 Veľkonočný šachový turnaj – CVČ

Natália Tokárová – 5.miesto – kat. staršie dievčatá

Filip Brand – 3.miesto – kat. starší chlapci

12.4.2023 Matematická olympiáda – okresné kolo:

Filip Brand, 6.A – 10.-14. miesto – neúspešný

13.4.2023 Biologická olympiáda – okresné kolo:

botanika: A.Bartková, 7.A – 3.miesto

zoológia: D. Bartková, 8.A – 2.miesto – postup do KK

                D.Dudeková, 8.A – 4.miesto

13.4.-21.4.2023 IQ olympiáda

Poradie v školePoradie na Slovensku (12 622 žiakov)MenoTriedaKvantilKvantil (kraj)
1.2099.-2205.Sára Háasová9.A77.7176.68
2.2650.-2738.Filip Brand6.A72.0970.67
3.2850.-2968.Rufina Pyškina9.A69.8769.05
4.2850.-2968.Viktória Zajícová8.A69.8769.05
5.3104.-3220.Dominik Lacko9.A67.2466.89
6.4032.-4148.Ondrej Štecz9.A57.6358.59
7.4406.-4523.Daniela Dudeková8.A53.7554.99
8.5015.-5149.Jenifer Kokiová8.A47.3547.48
9.5757.-5868.Alex Pažítka8.A39.7838.40
10.6479.-6600.Alžbeta Adamčíková8.A32.2431.01

20.4.2023 OK – malý futbal žiakov ZŠ – žiaci z 5.A, 6.A, 7.A – účasť

26.4.2023 McDonald´s Cup – okresné kolo v malom futbale – žiaci z 2.A, 3.A, 4.A

                        3.miesto

27.4.2023  Englishstar – anglická súťaž

MenoTriedaPercentá
Bóna Dominik2.A93%
Brand Samuel3.A96%
Klamárik Pavel Šimon3.A97%
Vojteková Stela3.A86%
Molnárová Irma Chloe3.A91%
Mihalik Damian4.A86%
Brand Filip6.A98%
Svorad Matúš6.A64%
Bartková Alica7.A98%
Gibaľová Simona7.A93%
Rohožník Marian7.A89%
Dudeková Daniela8.A100%
Melicherová Nina8.A89%
Tanóczky Kristián8.A97%

27.4.2023 Brána jazykov – medziškolská mestská jazyková súťaž:

          družstvo : J.Kokiová 8.A, K. Tanóczky 8.A, S.Háasová 9.A, E.Jakubišinová 9.A –  1.miesto

27.4. 2023 Slávik Slovenska – školské kolo

I.kategória (1.-3.ročník):

1.miesto: neudelené

2.miesto: Šimon Pavel Klamárik 3.A

3. miesto: Laura Styková 3.A

II. kategória (4.-6.ročník):

1.miesto: Dorota Svoradová 4.A

2. miesto: Mathias Szabó 4.A

III. kategória (7.- 9.ročník):

1.miesto: Filip Korim 7.A

2. miesto: Simona Gubricová 7.A

                 Ildikó Bradáčová 7.A

3. miesto: Alica Bartková 7.A

apríl 2023 – Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

Lucia Pocklanová 6.A – čestné uznanie

Zuzana Katarína Lawhorn 5.A – postup do celoslovenského kola

2.5.2023  Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín  (Sládkovičova Radvaň v BB)

                  F.Brand, 6.A – II.A kat. poézia – 2.miesto

5.5.2023  Súťaž v rétorike NOS

Alica Bartková 7.A – účasť

Dorota Bartková 8.A – účasť

Filip Korim 6.A – účasť

Natália Tokárová 7.A – postup na celoslovenskú súťaž v rétorike Štúrov Zvolen

5.5.2023 Matičný beh

kategória prípravka – jednotlivci:  Jakub Beňuš 4.A – 8. miesto

kategória prípravka -družstvo: Jakub Beňuš 4.A, Adam Sarvaš 4.A, Jakub Farkaš 4.A – 4. miesto

kategória dorastenci – jednotlivci: Dominik Lacko 9.A – 13.miesto

10.5.2023 Slávik Slovenska – okresné kolo

lll. kategória: Filip Korim 7.A-  2. miesto

II. kategória: Dorota Svoradová 4.A – účasť

10.5.2023 Logická olympiáda – celoslovenské kolo v Prešove

Patrik Bartko 5.A – účasť

11.5.2023 Okresné kolo v atletike starších žiakov a žiačok

Barbora Susztayová 9.A – vrh guľou – 4.miesto

                                           hod vortexom – 22.miesto

Beata Hukkelová 8.A – beh 60 m – 13.-14.miesto

                                       beh 800 m – 9.miesto

16.5.2023 Biologická olympiáda – krajské kolo

Dorota Bartková 8.A – zoológia – 8.miesto

27.3. Matematický klokan – matematická súťaž

TriedaMenoÚspešnosť v %Diplom
1.AZdenka Krešne91,7%Úspešného riešiteľa
1.AMichal Vargic85,0%Účastnícky
1.ABarbora Bojtošová71,7%Účastnícky
1.AŠtefan Bencsik70,0%Účastnícky
1.AMichal Kočiš65,0%Účastnícky
1.ALea Gubániová63,3%Účastnícky
1.AFilip Dirbák55,0%Účastnícky
1.AMichal Hrbeň55,0%Účastnícky
1.ASamuel Verhagen31,7%Účastnícky
1.ASofia Palčo28,3%Účastnícky
3.ANina Banská54,4%Účastnícky
3.ASamuel Brand77,8%Účastnícky
4.AMartin Bača93,3%Úspešného riešiteľa
4.AJakub Beňuš60,0%Účastnícky
4.ALukáš Gubric72,2%Účastnícky
4.ADamian Mihalik34,4%Účastnícky
4.AMarko Uderian48,9%Účastnícky
4.AMatúš Július Lupták50,0%Účastnícky
5.APatrik Bartko59,2%Účastnícky
5.ATerézia Nagyová44,2%Účastnícky
5.AŠimon Mareček49,2%Účastnícky
6.AFilip Brand82,5%Úspešného riešiteľa
8.ADaniela Dudeková79,2%Úspešného riešiteľa
8.AAdrián Slávik39,2%Účastnícky

2.6. Dilongova Trstená – celoslovenská súťaž v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej duchovnej poézie a prózy

Natália Tokárová 7.A – účasť

Filip Korim 7.A – účasť

Filip Brand – 6.A – 1.miesto v I.kategórii – próza

30.5. Okresné kolo v malom futbale starších žiakov

žiaci 7.,8. a 9.ročníka – 10. miesto

6.6. Štúrov Zvolen – celoslovenská súťaž v rétorike

Natália Tokárová 7.A – účasť

21.6. Novohradská liga v atletike – 3.-4.r.

družstvo chlapcov 3. ročník – 5. miesto

družstvo chlapcov 4. ročník – 7. miesto

Miroslav Gáfrik- 3.A

2.m. – diaľka

4.m. – hod kriketkou

7.m. – beh na 600m

Adam Sarvaš- 4.A

7.m. – beh na 600m

Jakub Beňuš- 4.A

9.m. – beh na 60m

družstvo dievčat 3. ročník – 6. miesto

Stela Vojteková – beh na 60 a 600m

22.6. Novohradská liga v atletike – 5.-6.r.

družstvo dievčat 5.ročník – 6. miesto

družstvo chlapcov 6.ročník – 8. miesto

Eva Snopková – 5.A

6.m. – 600m

7.m. – diaľka

Sophia Galambová – 5.A

9.m. – kriketka

9.m. – diaľka

4.m. – štafeta 4×60

Dorián Csák- 6. roč.

3.m. – beh 60m 🥉

6.m. – diaľka

Jakub Badinka- 6.roč.

8.m. – diaľka

Lucia Pocklanová- 6.roč.

6.m. – 600m

7.m. – diaľka

apríl 2023 -Maliarska súťaž OVOCIE-ZELENINA

postup zo šk. kola – I.stupeň :Dávid Kováč (1.A), Zdenka Krešneová (1.A), Lívia Triznová (3.A), Stela Vojteková (3.A), Nela Mužíková (2.A)

postup zo šk. kola – II.stupeň:  Zuzana Lawhorn (5.A),  Nadežda Ďurove (6.A), Simona Gibaľová (7.A), Tamara Lorinčíková (7.A), Ondrej Štecz (9.A)