Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Úspechy žiakov 2019/2020

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo -25.11.2020

1A kat:

 1. Haásová S. – 6.A
 2. Gálik F. – 7.A
 3. Jakubišinová E. – 6.A

1B kat:

 1. Jakubišin M. – 9.A
 2. Mikuláš F. – 9.A
 3. Vaculčiak S. – 9.A

 

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo – 15.1.2020

1B kat: 

     6.miesto – Jakubišin M. – 9.A

Všetkovedko– súťaž–veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – 28.11.2019

titul Všetkovedko učeň

     2.A – Bartko P., Jašková H., Kočišová D., Paulenková K., Szabó
     4.A – Novák L., Bagi S.

titul Všetkovedko:

     3.A – Brand F.
     4.A – Tokárová N., Bartková A.

titul Všetkovedko školy:   

     3.A – Brand F. /najväčší počet percent/

Šaliansky Maťko – školské kolo – 11.12.2020

1 kat:

 1. Brand F. – 3.A
 2. Kočišová D., Jalovecký T.. – 2.A
 3. Sanislová T. -3.A, Szabó V. – 2.A, Kemenyíková D. – 2.A

2 kat: 

 1. N.Tokárová – 4.A
 2. E. Tokárová – 5.A
 3. neudelené

3 kat.:

 1. Haásová S. – 6.A
 2. neudelené
 3. neudelené

Šaliansky Maťko – okresné kolo – 28.1.2020

1.kat.: 
     Brand F.  3.A – 2.miesto

2.kat.: 
    Tokárová N. 4.A – 3.miesto

3.kat.: 
     Haásová S. 6.A – účasť

Súťaž i-Bobor – úspešní riešitelia – 11.-15.11.2019

Kategória Drobci:

 • Viktória Jurášková – 100. percentil
 • Patrik Bartko – 100. percentil
 • Sára Illéšová – 100. percentil
 • Dominika Kemenyíková – 100. percentil
 • Kristína Paulenková – 100. Percentil
 • Matej Dudek
 • Daniela Kočišová
 • Lucia Pocklanová
 • Vivien Szabó
 • Richard Jurášek
 • Tomáš Jalovecký
 • Filip Brand
 • Daniel Cajhan
 • Terézia Nagyová
 • Samuel Bystriansky
 • Tamara Šalamonová
 • ela Urbančoková

Kategória Bobrík:

 • Daniela Dudeková – 100. Percentil
 • Alex Kačáni
 • Kristián Tanóczky
 • Alica Bartková
 • Natália Tokárová

Kategória Benjamín:

 • Michal Olšiak

Kategória Kadet:

 • František Mikuláš – 100. Percentil
 • Matej Jakubišin
 • Tomáš Šinko

 Technická olympiáda – okresné kolo – 28.11.2019

kat.A:
    Šinko T. a Vaculčiak J. – 6. miesto

 Pytagoriáda – školské kolo – úspešní riešitelia – 10.-11.12.2019

            P3 –  Brand F.
            P4 – Bartková A., Bagi S.
            P5 – Pažítka A., Dudeková D.
            P6 – Olšiak M., Lacko D., Haásová S.
            P7-  Belíková D.

Matematická olympiáda – okresné kolo – 29.1.2020

            kategória Z5 – Dudeková D.  5.A– 6.miesto – ÚR

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – 29.1.2020

       I.kat. – prednes poézie – 1. miesto: Tokárová N. – 4.A

 1. kat. – prednes prózy – 1. miesto: Brand F. – 3.A

     II kat. – prednes prózy – 1. miesto: Bartková D. – 5.A

Geografická olympiáda – okresné kolo – úspešní riešitelia – 6.2.2020

 kat. E:

     8. miesto – Mikuláš F. – 9.A
     10. miesto – Jakubišin M. – 9.A
     12. miesto- Bize F. – 8.A

kat. F:

 1. miesto – Belíková D. – 7.A

 kat. G:

     1.miesto – Dudeková D . – 5.A
     7. miesto – Tokárová E. – 5.A

Náboj – matematicko – fyzikálna súťaž -22.11.2019

 1. miesto: Adamčík A. – 8.A, Bize F. – 8.A, Jakubišin M. – 9.A, Šinko T. – 9.A

Biblická olympiáda – školské kolo -5.2.2020

 1. Vargicová D. – 7.A
 2. Belíková D. – 7.A
 3. Jakubišinová E. – 6.A

Dejepisná olympiáda – okresné kolo – 14.2.2020

kat. E – 10. miesto – T. Kuna – 7.A

Náš park mojimi očami – výtvarná súťaž – školské kolo – november 2019

 1. miesto – Pocklanová L. – 3.A
 2.   miesto – Štecz  P., 3.A, Vargicová N. – 4.A
 3. miesto – Vojteková S. – 4.A

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž – školské kolo – marec 2020

– bez umiestnenia – postúpilo 10 prác -vyhodnotené práce sú  umiestené v zlatom pásme:

Jakub Farkaš, Matúš Tichák, Jurko Bodor, Peter Štecz, Jakub Badinka, Lucia Pocklanová, Sofia Vojteková, Natália  Vargicová, Eva Jakubišinová, Tomáš Kuna

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž – okresné kolo – apríl 2020

víťazné práce postupujúce do celoslovenského kola:
kategória: 1.-4.ročník ZŠ:
Jakub Badinka – 3.A
Damián Melicherčík – 1.A

čestné uznanie
kategória: 1.-4. ročník ZŠ: Marko Uderian – 1.A

Biblia očami detí – školské kolo – marec 2020

1. ročník:
1. miesto – Damian Melicherčík
2.miesto – Martin Bača
3.miesto – Martin Fajčík

3. ročník:
1.miesto – Tamara Šalamonová
2.miesto –  Peter Štecz
3.miesto –  Ally Uderianová

4. ročník:
1.miesto – Simona Gibalová
2.miesto – Natália Tokárová
3.miesto – Vivien Oláhová

II.stupeň:
1. miesto – Tomáš Kuna – 7.A
2. miesto – Barbora Susztayová – 6.A
3. miesto – Martin Šinko – 6.A

 1. Maksík – matematická súťaž

Najmúdrejší Maksáčik – Filip Brand  – III.A

Múdry Maksáčik –  Patrik Bartko, Terézia Nagyová, Vivien Szabó –  II. A

                              Alica Bartková, Simona Gibaľová, Natália Tokárová,Sofia Vojteková –IV.A 

 

 1. Veľká literárna súťaž – Ovocie do škôl

zaslané a odmenené práce:

Natália Tokárová – IV. A ( báseň)

 Ema Tokárová – V. A ( text))

odmenené práce

Natália Tokárová, Simona Gibaľová, Natália Vargicová, Sofia Vojteková, Alica Bartková IV. A

Ema Tokárová, Dorota Bartková, Daniela Dudeková, Adrian Slávik – V. A

Vivien Hudecová – VII. A 

 

 1. Hrdinovia dnešných dní – umelecká výzva

výtvarná tvorba

I.A – Juraj Bodor, Marko Uderian, Martin Bača,

III.A – Ally Uderianová, Filip Brand, Lucia Pocklanová, Peter Štecz, Sabina Kováčiková, Sebastián

            Bize, Tamara Šalamonová a Adam Šnapko, Jakub Badinka

IV.A –Alica Bartková, Virág Oláhová, Sofia Vojteková, Simona Gibaľová

V.A – Daniela Dudeková, Helena Radičová, Viktória Pálešová,

VII.A – Kristián Oláh, Vivien Hudecová

IX.A – Samuel Vaculčiak

literárna tvorba

III.A – Peter Štecz, Ally Uderianová, Magdaléna Pupalová, Filip Brand

IV.A – Natália Tokárová

V.A – Ema Tokárová, Ria Pálešová, Dorota Bartková

 1. Matematický Klokan

Klokanko 1 – I.A

Martin Bača 55b. 91,7℅ 60,2 percentil
Jakub Beňuš 33b. 55℅ 13,2 percentil
Juraj Bodor 39b. 65℅ 21,2 percentil
Martin Fajčík 54b. 90℅ 54 percentil
Marko Uderian 55b. 91,7℅ 60,2 percentil

 

Klokanko 2 – II.A

Patrik Bartko 80b. 88,9℅ 58,2 percentil
Matej Dudek 76b. 84,4℅ 50,4 percentil
Viktória Jurášková 60b. 66,7℅ 24,6 percentil
Richard Jurášek 48b. 53,3℅ 12,5 percentil
Daniela Kočišová 71b. 78,9℅ 41,1 percentil
Adam Michálik 74b. 82,2℅ 45,3 percentil
Terézia Nagyová 59b. 65,6℅ 23,2 percentil
Vivien Szabó 59b. 65,6℅ 23,2 percentil
Sophia Galambová 90b. 100℅ 89,1 percentil
Kristína Paulenková 90b. 100℅ 89,1 percentil

 

Klokanko 3 – III.A

Peter Štecz 59b. 65,6℅ 20,9 percentil
Jakub Badinka 54b. 60℅ 15,1 percentil

 

Klokanko 4 – IV.A

Alica Bartková 75b. 83,3℅ 73,3 percentil
Natália Tokárová 74b. 82,2℅ 70,7 percentil
Simona Gibaľová 56b. 62,2℅ 40,9 percentil
Sofia Vojteková 8b. 8,9℅ 0,1 percentil

 

Školák 5 – V.A

Dorota Bartková 49b. 40,8 ℅ 19,2 percentil
Daniela Dudeková 72b. 60 ℅ 48,9 percentil
Adrian Slávik 86b. 71,7 ℅ 70 percenti