Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Úspechy žiakov 2021/2022

 

20.9. krajské kolo Sládkovičova Radvaň – za školský rok 2020/2021:

                                            II.kategória – Korim Filip (6.A) – 2. miesto  – poézia

 

29.9. celoslovenská autorská súťaž – Literárny Kežmarok – za školský rok 2020/2021:

                                              I.kategória – Natália Tokárová (6.A) – 2.miesto – próza

 

8.10.Technická olympiáda – okresné kolo:

       kategória A (8.-9.roč.) – 25.11. –  Kuna, Vargicová – ÚR – 5.miesto

             kategória B (5.-7.roč.) – 25.11. – Dudeková – ÚR – 4.miesto                      

 

8.11.Školské kolo inform.súťaže iBobor – kat. Kadet i(8.a9.roč.) – 8 žiakov

     neúspešní riešitelia: Olšiak M. (8.A), Lacko D. (8.A), Belíková D. (9.A), Vargicová D.

                                     (9.A), Šinko M. (8.A), Oláh K. (9.A), Haásová S. (8.A), Štecz O. (8.A)

 

9.11.Školské kolo inform.súťaže iBobor – kat. Drobci(2.a3.roč.) – 6 žiakov

        Beňuš J. (3.A), Mihalik D. (3.A), Farkaš J. (3.A), Pocklan M. (2.A),  Bradáč J. (2.A),   

       Banská N. (2.A) –  nik nebol úspešný

 

10.11.Školské kolo inform.súťaže iBobor – kat. Benjamíni(6.a7.roč.) – 15 žiakov

    úspešní riešitelia: Dudeková D. (7.A), Bartková A. (6.A), Gubricová S. (6.A), Rohožník M.

                                (6.A), Tokárová E. (7.A), Pažítka A. (7.A)

    neúspešní riešitelia: Bagi S. (6.A), Tokárová N. (6.A), Gibaľová S. (6.A), Vargicová N.

                                     (6.A), Tanóczky K. ( 7.A), Gondová Nela – Barbora (6.A), Kunová

                                     Natália (6.A), Lorinčíková T. (6.A), Kačáni A. (7.A)

 

12.11.Školské kolo inform.súťaže iBobor – kat. Bobríci (4.a5.roč.) – 14 žiakov

     úspešní riešitelia: Bartko P. (4.A), Jalovecký T. (4.A)

     neúspešní riešitelia: Brand F. (5.A), Nagyová T. (4.A), Illéšová S. (4.A), Kemenyíková D.

                                     (4.A), Kočišová D. (4.A), Szabó V. (4.A), Galambová S. (4.A),  

                                     Badinka J. (5.A), Jurášková V. (4.A), Jašková H. (4.A), Svorad M.

                                     (5.A), Bystriansky S. (4.A)

 

18.11. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku – 15 žiakov:
                                  

1A kategória  (4.—7.r.): 1.miesto – Dudeková  D. (7.A) – postup do OK

 1. miesto – Tanóczky (7.A)

                                         3.miesto – Pažítka A. ( 7.A)

1B kategória (8. – 9r.):  1.miesto – Jakubišinová  E. ( 8.A) – postup do OK

                                        2.miesto –  Haásová  S. (8.A)

                                        3.miesto – Belíková D. ( 9.A)

 

20.10. – 14.11.Jazykový WocaBee šampionát  v anglickom jazyku –  žiaci 8.A a 9.A:

 

                             okresné kolo 8.A – 1.miesto, krajské kolo – 7.miesto

                              okresné kolo 9.A – 5. miesto 

 

19.11. Náboj – Náboj Junior – matematicko – fyzikálna súťaž – online:

            Belíková D. (9.A),  Vargicová D. (9.A),  Stefanovičová M. (9.A),  Haásová S. (8.A) –

 1. miesto zo 416 zúčastnených družstiev

 

24.11. Školské kolo geografickej olympiády

             kat. E (8.-9.r.): 1.miesto: Belíková D. (9.A) – postup do OK

                                     2.miesto: Kuna T. (9.A) – postup do OK

                                     3.miesto: Oláh K. (9.A) – postup do OK

      

              kat. F (6.-7r.): 1.miesto: Tokárová N. (6.A) – postup do OK

                                      2.miesto: Tokárová E. (7.A) – postup do OK

                                      3.miesto: Dudeková D. (7.A)- postup do OK

                                       úspešní riešitelia: Bartková A. (6.A), Gibaľová S. (6.A),

                                                                    Dulovec D. (6.A)

                                       neúspešní riešitelia: Gubricová S. (6.A), Kunová N. (6.A),

                                                                        Hronček A. (6.A)

             

                 kat. G (5 r.): 1.miesto: Brand F. (5.A) – postup do OK

                                      2 . miesto: Badinka J. (5.A) – postup do OK

 

  26.11. Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku:

                 

                 1A kategória (4.-7.r.): 1.miesto: Tanóczky K. (7.A) – postup do OK

                                                       2.miesto: Tokárová E. (7.A) – postup do OK

                                                       3.miesto: Slávik A. (7.A)

                    1B kategória (8.-9.r.): 1.miesto: Haásová S. (8.A) – postup do OK

                                                       2.miesto: Jakubišinová E. (8.A) – postup do OK

                                                      

     

  30.11 Všetkovedko – vedomostná súťaž pre žiakov 2.-4.ročníka

             titul Všetkovedko – Bargel Jozef (2.A)

             titul Všetkovedkov učeň – Gibaľa Dominik (2.A), Banská Nina (2.A), Pocklan Matúš

                     (2.A),  Krešneová Paula (2.A), Styková Laura (2.A), Molnárová Chloe (2.A),

                     Bachárová Nina (3.A), Fajčík Martin (3.A), Beňuš Jakub(3.A), Bystriansky

                    Samuel (4.A)

 

 3.12. Školské kolo dejepisnej olympiády:

 

     kategória C: 1.miesto –  Kuna T. (9.A) – postup do OK

                          2.miesto –  Oláh K. (9.A) – postup do OK

     kategória E: 1.miesto: Dudeková D. (7.A) – postup do OK

                           2.miesto: Zajícová V. (7.A) – postup do OK

                           3.miesto: Hukkelová B. (7.A)

                           4.miesto: Tanóczky K. (7.A)

                  kategória F:  1. miesto: Korim F. (6.A) – postup do OK

 1. miesto: Tokárová N. (6.A) – postup do OK

 

8.12.-9.12. Pytagoriáda – školské kolo:

 

 

úspešní riešitelia: P3 – súťažili 2 žiaci

                                  – do OK postupujú 2 – Fajčík, Bachárová

                            P4 – súťažilo 12  žiakov

                                 – do OK postupujú 4 – Nagyová, Kemenyíková, Kočišová, Jalovecký

                            P5 – súťažilo 5 žiakov

                      – do OK postupujú 2 – Pocklanová, Badinka

                 P6 – súťažilo 7 žiakov

                     –  do OK postupujú 3- Tokárová, Vargicová, Rohožník

                 P7 – súťažilo 7 žiakov

                      – do OK postupuje 1 – Slávik

                 P8 – súťažilo 6 žiakov

                                  – do OK nepostúpil nik

                                                  

13.1. okresné kolo anglickej olympiády

                                                      1A kategória – Dudeková  Daniela7.A – 6.miesto

                                                      1B kategória – Jakubišinová Eva 8.A – 8.miesto   

 

19.1. okresné kolo nemeckej olympiády   

                                                      1A kategória – Tokárová Ema 7.A – 3.miesto

                                                                   Tanóczky Kristián7.A – 4.miesto

 

                                          1B kategória –  Haásová Sára 8.A – 6.miesto

 

                                                                   Jakubišinová Eva 8.A – 8.miesto  

 

26.1. okresné kolo matematickej olympiády Z5:

 1. miesto – Lucia Pocklanová 5.A – ÚR

                                                 9.-13. miesto – Marek Ďurove 5.A – ÚR

 1. miesto – Filip Brand – 5.A – NR

 

9.2. okresné kolo dejepisnej olympiády

                                                kat. F – Natália Tokárová – 6.A – 7.miesto

                                                             Filip Korim – 6.A – 10.miesto    

                                                kat. E – Daniela Dudeková – 7.A – 3.miesto

                                                             Viktória Zajícová –  7.A – 5.miesto

                                                kat. C – Kristián Timotej  Oláh – 9.A – 12. miesto

        

17.2. okresné kolo geografickej olympiády

                                                kat. E – Kristián Timotej Oláh – 9.A – 16. miesto

                                                             Tomáš Kuna – 9.A – 17. miesto

                                                              Daniela Belíková – 9.A – 18. miesto

                                                kat. F –  Natália Tokárová – 6.A – 7. miesto

                                                              Ema Tokárová – 7.A – 10. miesto

                                                              Daniela Dudeková – 7.A – 18. miesto

 

3.3. školské kolo Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž

Prednes poézie:

 1. miesto/priamy postup: Martin Bača /3. ročník/
 2. miesto: Terézia Nagyová /4. ročník/
 3. miesto: Ema Jalovecká /2. ročník/

 

Prednes prózy:

 1. miesto/priamy postup: –
 2. miesto: Vivien Szabó /4. ročník/
 3. miesto: Damian Mihalik /3. ročník/

 

16.3. Hviezdoslavov Kubín – NOS – obvodné kolo – recitačná súťaž

                  Martin Bača 3.A – zlaté pásmo

                  Filip Korim 6.A –zlaté pásmo

                  Tokárová Natália -6.A – zlaté pásmo

23.3. Biblická olympiáda online –dekanátne (okresné) kolo:

                    Ema Tokárová 7.A – 1.miesto

                   Alžbeta Adamčíková 7.A – 1.miesto

                   Kristián Tanóczky 7.A – 1.miesto

 

23.3. Školské kolo – Šaliansky Maťko  – recitačná súťaž

 1. kategória:
 2. miesto/priamy postup: Martin Bača /3. ročník/
 3. miesto: Pavol Kočiš /3. ročník/
 4. miesto: Ema Jalovecká /2. ročník/
 5. kategória:
 6. miesto/priamy postup: Daniela Kočišová /4. ročník/
 7. miesto: Dominika Kemenyíková /4. ročník/
 8. miesto: Patrik Bartko /4. ročník/

 

25.3. Okresné kolo Šaliansky Maťko – recitačná súťaž Matica:

                      Martin Bača 3.A – účasť

                       Daniela Kočišová 4.A – účasť                

 

29.3. Pytagoriáda – okresné kolo:

 

                         P 3: Bachárová Nina – 13. miesto – ÚR

                                Fajčík Martin – 92.-105. miesto – NR

 

                         P4: Jalovecký Tomáš – 26.-27. miesto

                                Kočišová Daniela – 38. miesto – ÚR

                                Kemenyíková Dominika – 41. miesto – ÚR

                                Nagyová Terézia – 71. – 72. miesto – NR

 

                          P 5: Pocklanová Lucia – 27. – 39. miesto – NR

                                Badinka Jakub – 52. – 56. miesto – NR

 

30.3. Dobšinského rozprávkový svet – komiks – výtvarná súťaž:

 

                              čestné uznanie – Daniela Dudeková – 7.A

                              účasť – Natália Tokárová – 6.A

 

 

30.3. Pytagoriáda –okresné kolo:

              P 6: Tokárová Natália – 16. – 25. miesto – NR

                     Vargicová Natália – 16. – 25. miesto – NR

                     Rohožník Marián – 34. – 41. miesto – NR

 

              P 7: Slávik Adrian – 10. – 17. miesto – NR

 

 

31.3. Biologická olympiáda – okresné kolo:

     

                           kat. E – botanika: Belíková Daniela 9.A – 1.miesto

                                                        Vargicová Dominika 9.A – 2.miesto

               

                            kat. E – zoológia: Bartková Dorota 7.A – 2.miesto

                                                         Hukkelová Beata 7.A – 6.miesto

 

4.4. Čo vieš o hviezdach? – okresné kolo:

 

 1. kat.: Filip Brand 5.A – 3.miesto
 2. kat.: Daniela Dudeková 7.A – 4.miesto

 

 

11.4.Matematický klokan – celoslovenská matematická súťaž:

 

1.A – Mužíková Nela (1.A) – 30%, Olšiak Michal (1.A)- 66%, Bóna Dominik (1.A) – 90%,

          Danková Anna (1.A) – 83%

2.A – Šuhaj Adam (2.A) – 62%, Bargel Jozef (2.A) – 60%

3.A – Lupták Matúš Július (3.A) – 56%, Beňuš Jakub (3.A) – 45%, Michálik Damian- 55%

7.A – Adrian Slávik – 45%

 

 

12.4. Matematická olympiáda – okresné kolo:

 

                         Z6: Natália Tokárová – 6.A – 14.-15.miesto – NR

 

 

19.4. Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo:

 

                           2.kat.: Natália Tokárová – 1.miesto – poézia – postup na kraj

                           2.kat.: Filip Korim – 1.miesto – próza – postup na kraj

 1. kat.: Martin Bača – 3.A – účasť

 

26.4. Biblická olympiáda – diecézne – krajské kolo:

                    

                       kat.1:     Ema Tokárová 7.A – 3.miesto

                                     Alžbeta Adamčíková 7.A – 3.miesto

                                     Kristián Tanóczky 7.A  – 3.miesto

                            

 

28.4. A slovo bolo u Boha – recitačná súťaž – krajské kolo:

 

                            2.kategória: Martin Bača 3.A – poézia – 2.miesto

                            3.kategória: Filip Brand 5.A – próza – 2.miesto

                            3.kategória: Natália Tokárová 6.A – poézia – 2.miesto

 

3.5. Sládkovičova Radvaň (krajské kolo Hviezdoslavov Kubín):

 

 

                         2.kat.: Natália Tokárová – poézia – 1.miesto – postup do celoslovenského kola

                         2.kat.: Filip Korim – próza – 1.miesto – postup do celoslovenského kola

 

4.5.  Matičný beh:

 

Kategória A (prípravka žiaci): Farkaš Jakub (3.A) – 15.miesto

                                                  Beňuš Jakub (3.A) – 16. miesto

                                                  Badinka Jakub (5.A) – 21.miesto

                                                  Kočiš Pavol (3.A) – 25.miesto

Družstvo A kategória: 4.miesto

 

Kategória B (prípravka žiačky): Sanislová Tereza (5.A) – 10.miesto

                                                    Galambová Sophia (4.A) – 16.miesto

                                                    Šalamonová Tamara (5.A) – 19.miesto

                                                    Illéšová Sára (4.A) – 31.miesto

Družstvo B kategória: 5.miesto

 

Kategória C (mladší žiaci): Korim Filip (6.A) – 27.miesto

                                             Dulovec Damián (6.A) – 30.miesto

 

Kategória D (mladšie žiačky): Pocklanová Lucia (5.A) – 30.miesto

                                                  Bartková Alica (6.A) – 38.miesto

 

Kategória E (starší žiaci): Lacko Dominik (8.A) – 18.miesto

                                          Šnapko Adam (7.A) – 33.miesto

Kategória F (staršie žiačky): Hukkelová Beata (7.A) – 12.miesto

                                              Tokárová Ema (7.A) – 26.miesto

                                              Ticháková Katarína ( 8.A) – 29.miesto

 

 

4.5. Slávik Slovenska – školské kolo:

 

                                              1.kategória: 1.miesto: Triznová Lívia (2.A)

                                                                  2.miesto: Uderian Marko (3.A)

 1. miesto: Svoradová Dorota (3.A)

 

                                              2.kategória: 1.miesto: neudelené

                                                                  2.miesto: Tokárová Natália (6.A)

                                                                                  Bartková Alica (6.A)

                                                                  3.miesto: Kunová Natália (6.A)

                                                                                  Gubricová Simona (6.A)

 

                                              3.kategória: 1.miesto: neudelené

                                                                  2.miesto: Tanóczky Kristián (7.A)

                                                                

5.5. Englishstar – súťaž v anglickom jazyku:

 

3r. Damian Mihalik – 97%

4r. Sophia Galambová – 88%

      Vivien Szabó – 88%

      Terézia Nagyová – 91%

6r. Damian Dulovec – 74%

      Natália Tokárová – 89%

      Alica Bartková – 87%

      Simona Gibaľová – 85%

7r..Ema Tokárová – 91%

     Daniela Dudeková – 93%

     Jenifer Kokiová – 86%

     Nina Melicherová – 85%

      Alex Kačáni – 85%

      Alex Pažítka – 85%

      Viktória Zajícová – 85%

 

 

10.5. Slávik Slovenska – okresné kolo:

 

                                              1.kategória:  Lívia Triznová, 2.A – 3. miesto

 

 

 

17.5. Biologická olympiáda – krajské kolo:

 

                           kat. E – botanika: Belíková Daniela 9.A – nezúčastnila sa

                                                        Vargicová Dominika 9.A – 9.miesto

               

                            kat. E – zoológia: Bartková Dorota 7.A – 5.miesto

                                                        

 

2.5. Biblia očami detí a mládeže – výtvarná súťaž – diecézne (krajské) kolo:

 

                          kat.V.: Oláhová Vanesa – 3.miesto (9.A)

 

13.6. Veľká literárna súťaž – Ovocie a zelenina:

 

 ocenení žiaci: 1.stupeň – S.Vojteková (2.A)

                        2.stupeň – T. Sanislová, N.Ďurove (5.A)
                                         E.Mezoová, N.Vargicová, A.Bartková, S.Vojteková (6.A)

                                         A.Slávik, D.Dudeková  (7.A)

 

 

23.6. Hviezdoslavov Kubín – celoslovenské kolo v Dolnom Kubíne:

                     

                              2.kat.: Natália Tokárová – poézia – zlaté pásmo (6.A)

                         2.kat.: Filip Korim – próza – strieborné pásmo (6.A)