Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Deň dona Bosca

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci si dnes pripomína deň svojho patróna, dona Bosca. V ranných hodinách sme si jeho posolstvo pripomenuli rozhlasovou reláciou, slávením sv. omše pre žiakov I. stupňa a neskôr pre žiakov II. stupňa. Dnešným dňom nás sprevádza hymna, ktorej text je stále aktuálny.   Salve, don Bosco …

2% z daní

„2% z daní“ MILÍ RODIČIA A PRIATELIA CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. J. BOSCA, Je tu čas daňových priznaní, tak Vás chceme poprosiť, aby ste na nás nezabudli, keď sa budete rozhodovať, komu poskytnete 2 % z daní.   Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať nám 2% z dane a tým podporiť nielen vzdelávanie ale …

Vážený kolektív, ctení rodičia našich žiakov, milí žiaci!

            Doba, v ktorej žijeme je príznačná rozmanitosťou životov a osudov, subkultúr a trendov, bohatstva ale aj chudoby a biedy. Pre dnešného človeka je preto veľmi obtiažne sa vyznať v spleti tej rozmanitosti a pestrofarebnosti moderného sveta. Zvlášť pre mladých ľudí, ktorí hľadajú svoju identitu. Každý mladý chce niekam patriť, …

Týždeň vedy a techniky – SÚBOJ V ŠIESTEJ TRIEDE

Nie, nejde tu o nejaké šarvátky medzi spolužiakmi, ale o regulérny súboj v nezvyčajnej disciplíne. Šiestaci tu súťažili v najväčšom, či najdlhšom výdychu. Napriek tomu, že sú iba začiatočníci vo fyzike, rozhodli sa odmerať objem vydychnutého plynu. K tomu si vlastnoručne vyrobili model spirometra, ktorý používajú lekári na meranie vitálnej …

Týždeň vedy a techniky a cudzie jazyky

  Využitie inovatívnych nástrojov sa považuje v súčasnej dobe za nevyhnutnosť. Moderné technológie na školách majú svoje miesto aj vo vyučovaní cudzích jazykov. Žiakov sa do učenia snažíme zapájať prostredníctvom online videí alebo hier. Tento rok sme vyskúšali inovatívnu aplikáciu na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee. Žiaci 8.ročníka, ktorí …

Týždeň vedy a techniky

Zdá sa, že naši siedmaci sa už nevedia dočkať snehových vločiek, preto sme si ich v rámci Týždňa vedy a techniky zopár vyrobili v laboratóriu. Potrebovali k tomu len trochu naftalénu a vznikli prekrásne tvarované kryštály. Pokiaľ chcete o tomto jave vedieť viac, pokúste sa to zistiť priamo od nich …

Október – Mesiac úcty k starším – Spomienky v kuchyni

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Je to čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných farieb a ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Október pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k …

Sladká pomoc

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Matka Tereza) Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové spoločenstvo. Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa slávila Misijná nedeľa 24. októbra. Slávia ju farnosti celého sveta, …

Október – mesiac knihy

„Nemilovať knihy, znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť, však znamená stať sa hlupákom.“ (J. A. Komenský) Štvrtý októbrový týždeň si každoročne pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila v roku 1999 Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v …

Inovatívne hodiny dejepisu

Inovatívne metódy priniesli do vyučovania dejepisu nečakané alternatívy, ktoré dovoľujú realizovať pohľad na dejiny z uhla multiperspektivity. Umožňujú, aby žiaci nové poznatky nielen pasívne prijímali, ale aj aktívne tvorili. Použitie braistormingu, historických prameňov, animácií, interaktívnej tabule, názorných obrazov a predmetov oživí každú vyučovaciu hodinu, a tá bude potom živšia, pestrejšia, …