Záleží ti na tvojej budúcnosti ?

Duálne vzdelávanie na Slovensku nie je žiadnou novinkou a jeho výhody každoročne využívajú stovky žiakov, ktorí študujú, praxujú a zarábajú v stovkách zapojených firiem. V duchu tejto myšlienky sa konalo stretnutie s  Mgr. Štefanom Malíkom, ktorý našim deviatakom pripravil zaujímavú hodinu plnú potrebných informácií o duálnom vzdelávaní (hmotné, finančné zabezpečenie, …

Exkurzia „Za vedou a technikou“

18. októbra 2019 sa žiaci II. stupňa CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci vybrali za poznaním  fyzikálnych a technických javov do metropoly východného Slovenska. Žiaci navštívili Steelpark Košice, kde si vyskúšali meniť nerovnosti terénu na interaktívnom pieskovisku, pokúsili sa prekopať do stredu Zeme, objavili záhady magnetizmu v podobe levitujúcej guľky, zahrali si …

Európsky deň jazykov

Keby sme chceli pozdraviť každého človeka na planéte, museli by sme sa naučiť minimálne  2796 rôznych jazykov, ktorými hovorí dokopy 7 miliárd ľudí. Aj takéto zaujímavé informácie sme sa dozvedeli na oslavách Európeho dňa jazykov, ktoré sa konali na hodinách anglického jazyka v utorok  1.10.Tento deň bol pre žiakov ochutnávkou cudzích …

„IBA” ŠKOLA

Relácia s názvom  „Iba” škola,  je relácia televízie Lux, ktorá predstavuje  katolícke školy.  Jej cieľom je šíriť myšlienku, že  školy by nemali byť len vzdelávacie inštitúcie, ale aj inštitúcie, ktoré formujú srdce.Čo ponúka naša cirkevná škola, sa prišla pozrieť a natočiť reláciu „ O NÁS“, našich žiakoch, ich vzdelávaní a výchove v kresťanskom duchu, …

Diecézny metodický deň v Rožňave

Dňa 30.9.2019 všetci katechéti a učitelia náboženstva a náboženskej výchovy v Rožňave dostali pozvanie od rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom  na „ Diecézny metodický deň“, ktorý sa uskutočnil v Rožňave. Zúčastnili sa ho aj naši katechéti CZŠ sv. J. Bosca. Začal sa slávnostnou Sv. omšou v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie …

Deň mlieka na našej škole

26.septembra sa žiaci našej školy obliekli do bielych tričiek a doniesli si výživnú desiatu plnú bielkovín, pretože v tento deň sme si pripomenuli svetový deň mlieka na školách. Každoročne poslednú stredu v septembri upozorňujeme žiakov na dôležitosť príjmu mlieka a mliečnych produktov. Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 …

Cvičenie v prírode

Prišla jeseň a žiaci sa vrátili do svojich školských lavíc. Po krásne prežitých dňoch prázdnin nastal čas zopakovania svojich vedomostí a čas nadobúdania nových vedomostí. Je to aj čas, keď  žiaci s radosťou  uvítali  možnosť opustiť  školské lavice  a  kráčať dňa  27.9.2019  na cvičenie v prírode. V prírode si mohli žiaci rozvíjať svoje  pohybové  zručnosti  …

Beseda so spisovateľom Braňom Jobusom

Vo štvrtok 26.9.2019 sa prváci, druháci a tretiaci našej školy zúčastnili na Radnici besedy so spisovateľom detských kníh Braňom Jobusom. Pán spisovateľ  predstavil knihy, ktoré napísal, porozprával zaujímavosti ako ktorá kniha vznikla, čo ho inšpirovalo pri tvorbe. Pán Jobus, keďže je aj hudobník,  nám tiež  zaspieval a pustil skladby, ktoré zložil k jednotlivým …

Úspešní pomocou projektu Renovabis

irkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci sa zapojila do projektu Renovabis, ktorý je určený pre cirkevné školy na Slovensku. Boli sme úspešní a získali sme finančné prostriedky pre Modernizáciu vyučovania techniky a cudzích jazykov.  Projekt bol  zameraný na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho prostredia v zmysle odkazu sv. Jána Bosca. Jeho posolstvo je okrem zvyšovania …

Riaditeľské voľno

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy Mgr. Mariana Vinarčíková riaditeľské voľno dňa 25. 09. 2019 (streda) z prevádzkových dôvodov – odstraňovanie poruchy vody na Masarykovej ulici. Žiaci budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni. Vyučovanie pokračuje …

Slávnostné oceňovanie mesta Lučenec

Pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení mesta Lučenec dňa 23. augusta 2019 si z rúk  primátorky mesta Alexandry Pivkovej prevzali ocenenie aj dvaja žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci: Lucka Pocklanová, žiačka II.A a František Mikuláš, žiak VIII.A. Lucia Pocklanová dosahovala počas celého roka vynikajúce výsledky, okrem školských povinností …