Deti seniorom

Je pekným zvykom, že žiaci našej školy spravidla dvakrát v roku navštevujú seniorov, aby ich potešili kultúrnym programom, spevom, básňou, tancom.. Teraz to však nie je možné. No pretože október je mesiacom úcty k starším, počas októbrových dní naši malí Gumkáči, Dumkáči a Klubkáči pod láskavým a tvorivým dohľadom pani …

Oznam rodičom

Vážení rodičia,na základe rozhodnutia vlády dochádza k úprave spôsobu školskej dochádzky.Od pondelka 26. októbra do 27. novembra 2020 sa so žiakmi I. stupňa stretneme v pondelok 26. októbra 2020 v škole,kde bude prebiehať prezenčná výučba.Žiaci majú zabezpečené obedy a ŠKD.Žiaci II. stupňa prechádzajú na dištančné štúdium. Rozvrh pre triedu ste dostali od Vašich triednych …

Návšteva výstavy – Stroje Leonarda da Vinci v Synagóge

Vo štvrtok 22.októbra 2020 deti z triedy 1.A, 2.A, 3.A navštívili výstavu Stroje Leonarda da Vinci v Synagóge, kde sú vystavené vynálezy majstra da Vinciho, génia svojej doby. Niektoré sú vystavené v životnej veľkosti a niektoré v zmenšenej forme. Deti mali najväčšiu radosť z toho, že si mnohé stroje  mohli aj vyskúšať ako fungujú. …

Oznámenie o nariadení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách; a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní …

Beseda s Dušanom Valentom

V utorok 6.10.2020 boli naši prváci, druháci a tretiaci v Novohradskej knižnici na zaujímavých besedách s prírodovedcom Mgr. Dušanom Valentom, ktorý má dlhodobé skúsenosti so vzdelávacími aktivitami a popularizáciou prírodných vied. Prvákom vizuálnou formou sprostredkoval tému Múdrosť a súcit vo svete zvierat, druháci si vypočuli tému Prekvapenia a omyly o živočíchoch a tretiakom prezentoval tému Zvieracie kuriozity. Pútavým a …

Naša škola v prírode – Jedľové Kostoľany 21.9. – 25.9.2020

Keďže nám minulý školský rok zabránila pandémia uskutočniť plánovanú školu v prírode, presunul sa jarný termín na september. Teplé slnečné jesenné počasie nám umožnilo stráviť päť nádherných dní v krásnej prírode s výhľadom na hrad Hrušov a vrchy Pohronského Inovca v Škole prírode v Jedľových Kostoľanoch. Navštívili sme aj známe okolité miesta a pamiatky ako Arborétum …

Cvičenie v prírode

Takmer na začiatku tohto školského roka sme sa dňa 4.9. 2020 zúčastnili Cvičenia v prírode, ktoré prebehlo v našom mestskom parku. Bolo zamerané na hry, súťaže a pohyb v prírode. Deti mali z pohybu na čerstvom vzduchu a z času strávenom s kamarátmi radosť. Do školy sme sa vrátili bez zranení a spokojní.

Európsky deň jazykov

Parlez-vous français? Gavariš pa rusky? Alebo sprechen sie deutsch? Určite ste sa už stretli s niektorým z týchto oslovení na vašich prázdninových cestách. A boli ste schopní ďalej pokračovať v konverzácii? Nelson Mandela raz povedal: Ak hovoríte s niekým v jazyku, ktorému rozumie, dostanete sa do jeho hlavy. Ak hovoríte s niekým jeho vlastným jazykom, dostanete …

Spoznávame Lučenec

Netradičnej formy účelového cvičenia pod názvom „Spoznávame Lučenec“ sa zúčastnili žiaci 5.– 9. ročníka v pondelok 7.9.2020 pod vedením svojich triednych učiteľov. Žiaci sa presúvali v rámci mesta na základe indícií k rôznym stanovištiam, na ktorých plnili úlohy z oblasti histórie, ekológie, environmentálnej výchovy, finančnej gramotnosti, z oblasti fauny a flóry, orientácie v meste, dopravnej výchovy a v parku …