Veľká literárna súťaž

V dňoch od 15.2. 2020 do 31.3.2020 bola firmou Valman s.r.o., Školské ovocie vyhlásená VEĽKÁ LITERÁRNA  SÚŤAŽ na tému: Ovocie – zelenina. Žiaci sa do nej zapojili písaním príbehov a básničiek. V rámci školského  kola bolo  vybraných 10  najlepších  prác z  I. a  II. stupňa, ktoré  boli  zaslané v originálnych  rukopisoch. Dňa 23. 6. …

Matematická súťaž Maksík

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do veľkej matematickej súťaži pre všetky bystré hlavy. Diplom s titulom Najmúdrejší Maksáčik získal Filip Brand z III.A triedy, ktorý sa svojím skvelým výkonom zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. Maksáčikovia, ktorí statočne bojovali, prejavili svoju šikovnosť, ale nepodarilo sa im zaradiť medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s …

Slávnostné pasovanie v Novohradskej detskej knižnici

Keďže naši šikovní prváčikovia zvládli všetky písmenká a naučili sa už krásne čítať, boli dňa 24.6.2020 pozvaní  do Novohradskej knižnice na slávnostné pasovanie za ozajstných čitateľov a na preberanie čitateľských preukazov. Naučili sa ako sa majú správať v knižnici, ako si knihy vypožičať a z pasovania s veľkou rozprávkovou knižkou mali milí zážitok. Prajeme im, aby …

Hrdinovia dnešných dní

V homílii na Kvetnú nedeľu pri príležitosti Svetového dňamládeže nás pápež František pozval k vyjadreniu súcitu,spolupatričnosti, vďaky a lásky hrdinom dnešných dní: DRAHÍ PRIATELIA, HĽAĎTE NA SKUTOČNÝCH HRDINOV, KTORÍV TÝCHTO DŇOCH VYCHÁDZAJÚ NA SVETLO: NIE SÚ TO TÍ, ČO MAJÚSLÁVU, PENIAZE A ÚSPECH, ALE TÍ, ČO DÁVAJÚ SEBA SAMÝCH, ABYSLÚŽILI DRUHÝM. CÍŤTE SA POVOLANÍ VLOŽIŤ SVOJ …

Usmernenie riaditeľky školy o úprave hodnotenia žiakov

Usmernenie riaditeľky školyo úprave hodnotenia žiakov na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenciv II. polroku školského roku 2019/2020 Usmernenie riaditeľky školy vychádza z dokumentu vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. apríla 2020, podpísaného ministrom školstva a na základe aktualizácie tohto dokumentu zo dňa 17. apríla 2020 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl  …

Milí klienti nášho CŠPP, milí rodičia!

V súvislosti s epidémiou koronavírusu a opatreniami, ktoré prijala vláda SR, pracuje aj naše poradenské zariadenie v obmedzenom režime, systémom „Home office“, t.j. práce z domu. Hoci nemáme možnosť priameho kontaktu s klientom, ponúkame pre klientov nášho CŠPP a samozrejme ich rodičov, možnosť poradenstva dištančnou formou – t. j. prostredníctvom e-mailovej a inej formy komunikácie. Túto službu …