Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tak ako po minulé roky tak aj tento rok, sa žiaci našej školy zapojili do MATEMATICKÉHO KLOKANA. Najväčšiu chuť súťažiť mali naši najmenší – prváci, medzi ktorými sme mali hneď aj úspešnú riešiteľku Zdenku Krešneovú. Druhým úspešným riešiteľom sa stal Martinko Bača zo štvrtého ročníka. Ostatných riešiteľov potešil účastnícky diplom. …

Štúrov Zvolen

Dnes sa naša žiačka Natália Tokárová zúčastnila celoslovenského kola súťaže Štúrov Zvolen. Natália v silnej konkurencii ukázala svoje zručnosti v rétorike a v prvom vystúpení nám ukázala podobnosť šach, ktorý je jej vášňou, so životom. Šach sa skladá na prvý pohľad z bezvýznamných ťahov, no v následnosti za sebou tvoria …

NAŠA ŠKOLA V PRÍRODE

Škola v prírode je jedinečný program, ktorý umožňuje žiakom objavovať a učiť sa prostredníctvom priameho kontaktu s prírodou. Jedným z najpôsobivejších miest na Slovensku, kde sa tento program uskutočnil, bol  Liptovský Ján. Umelecký a historický skvost, obklopený nádhernou prírodou, nám ponúkol  ideálne prostredie pre vzdelávanie a rozvoj detí.   Liptovský …

Opäť medailové umiestnenie!

V piatok 2. júna 2023 sa konal v Trstenej na Orave XXXI. ročník Dilongovej Trstenej – celoslovenskej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej duchovnej poézie a prózy pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž sa každoročne koná na počesť významného trstenského rodáka Rudolfa Dilonga, ktorý bol básnikom, prozaikom, dramatikom a kňazom. …

Matematický klokan 2023

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci druhého stupňa: Patrik Bartko, Terezka Nagyová, Šimon Mareček, Filip Brand, Daniela Dudeková a Adrián Slávik. Za svoju úspešnú účasť si odniesli diplom a malú pozornosť od organizátorov.  Všetkým blahoželáme a ďakujeme za …

Predprvácke stretnutie

Je síce sobota, no našich budúcich prvákov to neodradilo a prišli do našej školy na stretnutie s pani učiteľkou a vychovávateľkou, ktoré im pripravili zaujímavé hry, zábavné úlohy a množstvo pohybových aktivít.  Prajeme im krásne leto plné zážitkov a tešíme sa na nich v septembri!

Venček

V piatok 26.05.2023 si naše žiačky a žiaci 8.A a 9.A triedy obliekli krásne šaty a obleky a do tónov hudby nám predviedli tance, ktoré sa naučili v tanečnej škole Dance Attack. Ladný valčík, rytmická čača a mnohé ďalšie kreácie ukázali nám učiteľom, rodičom a všetkým cteným hosťom, že z …

Dom sv. Juraja 

Pri príležitosti Dňa rodiny a Dňa matiek naši žiaci navštívili so svojím výstupením seniorský dom – Dom sv. Juraja v Starej Haliči. Predviedli  predstavenie plné silných emócií – radosť a smiech sa prelínali s láskou a úctou. V závere vystúpenia deti obdarovali babičky i dedkov milým darčekom. No aj naši …

KK Biologickej olympiády

Dňa 16.5.2023 sme sa zúčastnili krajského kola Biologickej olympiády kategórie E, kde Dorotka Bartková z 8.A vo svojom odbore zoológia, obsadila krásne 8. miesto, a tak potvrdila,že aj v silnej konkurencii patrí medzi najlepších biológov v kraji. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom bádaní a objavovaní zaujímavostí …