Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Čo čítali v marci dospeláci

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci a Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci uvádzajú – Čo čítali v marci dospeláci V marci, mesiaci knihy, sa do čítania kníh zapojili nielen žiaci, ale aj pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci a Cirkevnej …

Duchovné slovo

Milí žiaci, rodičia a učitelia! Hoci baránok ako „veľkonočné zvieratko“ stále viac mizne z pultov našich obchodných domov, je to predsa len baránok, s ktorým už svätopisci v Starom zákone porovnávajú Pána Ježiša: „Ako baránka viedli ho na zabitie.“ (Iz 53,7) Boh vyzbrojil baránka už snáď v pohľade na túto …

Školáčik

Vyšlo nové (predveľkonočné) číslo školského časopisu Školáčik. Pre žiakov na prezenčnom vyučovaní je k dispozícii na odber ihneď. Žiaci na dištančnom vzdelávaní si môžu rezervovať výtlačok u svojich triednych učiteľov. Dočítania, priatelia! Editorial   Po troch mesiacoch prichádzame s ďalším vydaním školského časopisu Školáčik. Je zrkadlom diania v našom mikrokozme …

Rozhýbme sa na jar

Pri príležitosti prvého jarného týždňa predstavila Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci aktivitu Rozhýbme sa na jar 2021 – jarnú výzvu, do ktorej sa zapojili žiaci aj učitelia školy. Záujemcovia sa mohli zapojiť v kategóriách: * cvičenie doma * cvičenie v prírode * trik s loptou * schody …

Svetový deň vody na hodinách anglického jazyka

Zručnosti žiakov sa počas dištančného vyučovania výrazne zlepšili. Vyučovanie anglického jazyka inak, s prepojením medzipredmetových vzťahov s prepojením na informatiku a biológiu sme zažili v týždni, v ktorom si celý svet pripomína svetový deň vody.What does water mean to you? Čo pre teba znamená voda? Na túto tému viedli žiaci …

Online beseda o vode

Na škole sme v rámci Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marca,  zorganizovali vo virtuálnom priestore pre žiakov piateho a šiesteho ročníka besedu na tému voda. Naše pozvanie prijal Martin Tóčik zo združenia Slatinka , ktorý veľmi pútavo priblížil žiakom ako funguje život pri vode a pod vodou, prečo je voda dôležitá …

Sára bola úspešná na nemeckej olympiáde

V čase, keď väčšina z nás sedí za počítačom a smelo aj nesmelo sa borí s učením sa podaril aj jeden veľký úspech. Sára Haásova, naša žiačka siedmeho ročníka, sa ako jedna z najmladších vo svojej kategórií zúčastnila okresnej olympiády v nemeckom jazyku. Hneď jej prvé zapojenie sa do tejto olympiády prinieslo veľký úspech. Skončila na …