Vážení rodičia, žiaci!

Informujeme Vás, že riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci udeľuje na deň 13. 3. 2020 riaditeľské voľno. Od pondelka 16. 3. 2020 bude z nariadenia štátu pozastavená prevádzka školy na 14 dní, vrátane vyučovania, školského klubu detí, školského stravovania a športových aktivít. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na stránke školy, …

Triedny festival ilustrácií

Marec  je  mesiac  knihy. Je  to  mesiac, v  ktorom si  rôznymi  formami a  aktivitami prehlbujeme ešte  intenzívnejšie vzťah ku knihám. Žiaci  IV. A  triedy si na hodine literatúry čítali text o medzinárodnej výstave ilustrácií pre deti, o BIB. Svoje vedomosti o ilustrátoroch a  ilustráciách si  išli prakticky  overiť  do  školskej  knižnice. V  knihách  …

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.      V prípade, že žiaci alebo …

Geografická olympiáda

Šiesti žiaci našej školy nás 6. februára  milo prekvapili, lebo  dokázali  so svojimi  vedomosťami  z geografie uspieť vo veľkej konkurencii okresného kola Geografickej olympiády a stali sa úspešnými riešiteľmi. Úspešní riešitelia: Kategória E: František Mikuláš – IX.A Matej Jakubišin – IX.A Filip Bize – VIII.A Kategória F: Daniela Belíková – VII.A Kategória …

Karneval

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. V našej škole sme aj my mali karnevalové dopoludnie, ktoré bolo plné zábavy , tanca a smiechu. Keď sme si navzájom poobdivovali naše skvelé masky, spestrili sme si program rôznymi súťažami.tancom a spevom. Každá maska bola …

Prezentácia SOŠ hotelových služieb a dopravy

Pre deviatakov je veľmi ťažká a dôležitá  správna voľba strednej školy a po jej absolvovaní  ich uplatnenie sa  na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. 13.februára do priestorov našej školy zavítali mladí ľudia, stredoškoláci, spolu so svojimi učiteľmi, aby našim deviatakom prezentovali rôzne odbory, ktoré v nasledujúcom školskom roku …

Divadelné predstavenie Aladin

Herci z Banskobystrického divadla Clipperton nás 13. februára zaviedli do rozprávok Tisíc a jedna noc. Humorným spôsobom  predstavili príbeh chudobného chlapca Aladina, syna Hassanovho, ktorý prešiel dlhú cestu nástrah posplietaných zákernými úskokmi jeho falošného strýka – čarodejníka. Na čarovnom koberci sa síce nelietalo, ale naši žiaci 1. až 6. ročníka ocenili …