Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Slávik Slovenska 2023

V stredu 10 . mája 2023 sa priestormi CVČ Magnet v Lučenci ozýval ľubozvučný spev žiakov základných škôl. Odzneli nádherné hlasy súťažiacich, každý odlišný svojím sfarbením a temperamentom. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci – Dorota Svoradová zo 4. A triedy a Filip Korim zo 7. A triedy. Porota mala ťažkú …

Na jeden deň byť včelárom

Dňa 4.5.2023 sa žiaci prvého stupňa vybrali vláčikom za novými vedomosťami a oddychom do prírody do Liešnice pri Kokave nad Rimavicou. Deti mali možnosť vyskúšať, aké je to byť na jeden deň včelárom, zistili, čo obnáša táto práca, nahliadli do úľa a spoznali včeliu rodinu. Oboznámili sa s tým, prečo sú včely …

Korunovácia na CZŠ

Dnes sa chodbami našej školy nieslo slávnotné zvolanie: ,,God save the king!” ,,Boh ochraňuj kráľa!”   Žiaci, ktorí navštevujú turistický krúžok a krúžok spoznaj Novohrad boli dnes svedkami slávnostného aktu kurunovácie Karola III. Cez obrazovku nám bolo prenesené pomazanie kráľa, tak ako veľkňaz Izák pomazal kráľa Šalamúna pred tisíckami rokov …

A opäť máme víťaza!

Dňa 29.4. sa v Radvani konalo Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.Náš žiak ,Filip Brand, úspešne prešiel školským,okresným a regionálnym kolom a opäť obstál aj tentokrát a získal v II.kategorii v prednese poézie krásne 2.miesto. Sme na teba veľmi hrdí,ďakujeme za krásnu reprezentáciu a srdečne blahoželáme.

Školské kolo Slávik Slovenska 2023

Dňa 27. apríla 2023 sa našou školou ozývali tóny ľudových piesní. Žiaci sa zúčastnili školského kola súťaže Slávik Slovenska. Všetkým spevákom za účasť ďakujeme a víťazom gratulujeme. Kategória : 2. miesto – Šimon Klamárik                      3.miesto – Laura Styková   Kategória : 1. miesto – Dorota Svoradová                      2.miesto –  …

Deň narcisov

Deň narcisov je verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každoročne sa koná od roku 1997 vždy začiatkom jari. Cieľom tejto celoštátnej zbierky je informovať verejnosť  o problematike boja proti rakovine. Z financií vyzbieraných počas Dňa narcisov sú financované projekty a programy, slúžia aj  na podporu nemocníc a výskumu liečby onkologických ochorení. Medzi dobrovoľníkov sa už …

Brána jazykov

Dňa 27.4.2023 sa na ZŠ M. R. Štefánika uskutočnila súťaž „Brána jazykov“, ktorá preverila vedomosti žiakov v anglickom a nemeckom jazyku.Zúčastnili sa jej žiaci zo 6 základných škôl v Lučenci. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení: S.Hásová, E. Jakubišinová, J.Kokiová a K.Tanóczky. Potešili nás, pretože skončili na peknom 1.mieste. …

Veľkonočné svetlo.

V piatok 14. apríla sme si  so žiakmi siedmeho ročníka na hodine technickej výchovy pripomenuli nedávne Veľkonočné svetlo, ktoré by malo  medzi nami a na našej škole svietiť celý rok. Je to svetlo dobrých vzťahov, radosti, pokoja, porozumenia  a empatie. Na pripomenutie tejto pravdy si naši žiaci vyrobili pekné drevené srdiečka s miestom na …

Arborétum 

Privítali sme poslov jari v Arboréte na Borovej hore vo Zvoene. Žiaci V.A a VI.A triedy sa zúčastnili exkurzie do Zvolena, kde ich čakala milá pani sprievodkyňa, doktorka Gabriela Jamnická. Arborétum na Borovej hore malo prichystané zaujímavé stanovištia so zameraním na vtáctvo Slovenska. Od spevavcov až k dravcom so zaujímavým …

Biblická olympiáda 

V utorok 28.marca 2023 sa na fare Rúbanisko Lučenec konalo dekanátne kolo biblickej olympiády. V kategórii základných škôl sa  zúčastnilo sedem družstiev.  Tento rok  bola olympiáda zameraná na 3 knihy Starého zákona: Judita, Ester, Nehemiáš a jedna z Nového zákona: Prvý Petrov list. V týchto knihách sa vyskytuje veľa zemepisných …