Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

UPOZORNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Rodičia, ktorí si chcú nárokovať dotáciu na školské pomôcky pre I. polrok školského roku 2022/2023, musia nevyhnutne do 5.9.2022 doručiť na ekonomické oddelenie školy: Potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi Potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime   Po tejto lehote už nebude možné zaradiť žiaka do zoznamu. Pre prípadné ďalšie …

Ocenenie mesta Lučenec

Sme právom hrdí, že dňa 19. 8. 2022 na slávnostnom oceňovaní osobností mesta Lučenec primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou v kategórii významné výsledky žiakov  a študentov, boli ocenení aj naši dvaja žiaci 6. ročníka Natália Tokarová a Filip Korim.  Obaja dosiahli v školskom roku 2021/2022 mimoriadne úspechy na krajskej, regionálnej, …

Duchovné slovo

Drahí žiaci, rodičia, pedagogický zbor…            Hovorí sa, že pre učiteľa je najhorší mesiac výučby práve posledný školský mesiac jún, kedy sa schyľuje ku koncu školského roka, a príchodom letných prázdnin sa žiakom dostáva nadpriemerná dávka endorfínov, hormónov šťastia. Azda aj z tohto dôvodu sú školské vyučovacie plány tak …

Rodným krajom Novohradu

Žiaci našej školy sa 22.6.2022 zúčastnili na koncerte zameranom na ľudové zvyky a tradície-,,Rodným krajom Novohradu“.Žiaci si mohli vypočuť regionálne piesne,hru na fujare aj gajdách. O tradíciách sme sa dozvedeli aj prostredníctvom ľudových tancov. Žiaci sa  aspoň na chvíľu vrátili do čias našich starých mám a otcov. Zuzka

Výlet do Košíc

Pár dní pred prázdninami sme boli s triedou na výlete v Košiciach. Išli sme vlakom, ale keďže bola výluka na trati, museli sme ísť posledných 30 minút cesty autobusom. Autobus bol preplnený, ale poniektorí sme si našli miesto na sedenie na schodoch. Ostatní museli stáť . Už len začiatok nášho …

Cvičenie v prírode

Jún je mesiac, v ktorom žiaci preukazujú svoje vedomosti vo všetkých oblastiach života, ktoré nadobúdali počas celého školského roka. Je to mesiac, keď si človek už rád vyjde do prírody vychutnávať teplé počasie a krásu prírody. Žiaci I. stupňa dňa 21.6. s radosťou prijali účasť na cvičení v prírode. Cvičenia …

Veľká literárna súťaž

Žiaci – S. Vojteková – 1.stupeň, T. Sanislová, N. Ďurove, E. Mezoová, N. Vargicová, A. Bartková, S. Vojteková, A. Slávik, D. Dudeková  – 2.stupeň sa zapojili do Veľkej literárnej súťaže pod názvom OVOCIE – ZELENINA ako sprievodného programu 2021/2022 organizovanú firmou Valman s.r.o. Žiaci písali príbehy a básničky, ktoré  boli o dôležitosti …

Legendy

Jedným z tematických celkov, ktoré sa preberajú v 5. ročníku, sú aj legendy. Táto téma je obzvlášť blízka CZŠ. Vieme, že je to epický útvar, najčastejšie hovorí o živote svätcov, ktorí sú nositeľmi múdrosti, zbožnosti, odvahy, skromnosti a ochoty pomáhať ostatným. Naši piataci si vybrali jedného svätca, ktorého život a poslanie nám prezentovali.  Zhotovili krásne …

Úspešné krajské kolo biologickej olympiády

Dňa 17.5.2022 sa na ZŠ Sitnianska v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“. na ktorom nás reprezentovali Dorota Bartková (7.A) a Dominika Vargicová (9.A). Obom dievčatám sa podarilo po zvládnutí testu, identifikácii druhov, ústnej časti a praktickej časti umiestniť na pekných miestach v silnej …

Workshop s Martinou Pilcerovou

So žiakmi 3.A sme sa zúčastnili na výtvarnom workshope v Novohradskej knižnici s nadanou výtvarníčkou Martinou Pilcerovou, ktorá je autorkou viacerých knižných obálok. Žiaci si veľmi užili jej pútavú prednášku o práci výtvarníčky o postupe či technike kreslenia a maľovania ilustrácií. Okrem toho im milá pani Maťka dala praktické rady …