Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Zaujímavá návšteva

Vo štvrtok 7. marca zavítali na našu školu dvaja mladí katechéti : Martin Zajíc z komunity Vincentínov pôsobiaci na fare Rúbanisko Lučenec a  Juraj Švec – učiteľ náboženstva na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. Najskôr si  Martin so žiakmi piatej triedy zaujímavou formou  zopakoval vedomosti zo Sv. Písma. Žiaci spôsobom …

Riaditeľské voľno 

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci oznamuje, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka dňa 20. 3. 2024 riaditeľské …

Žiaci 6.A a 7.A triedy si spríjemnili hodiny biológie prípravou svojich projektov. 

Šiestaci sa podujali zostrojiť svoje modely rastlinnej a živočíšnej bunky. Kreativite sa medze nekládli, a tak s použitím rôznych materiálov, vytvorili naozaj unikátne dielka.  Tie im pomohli aj utvrdiť si svoje vedomosti.  No a naši siedmaci si vybrali sústavy ľudského tela, ktoré tiež vytvárali recykláciou materiálov, ktoré by možno skončili …

Z hodiny prírodovedy 

Žiaci z 2.B triedy na hodine PVO pracovali ako mravčeky a vytvárali zaujímavé projekty. Opäť ukázali, že práca na projektoch a praktických pracovných úlohách im nie je cudzia. Aby žiaci získali čo najviac vedomostí o týchto živočíchoch,  v skupinách pracovali s rôznymi zaujímavosťami a následne sa podelili so spolužiakmi o …

Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 29.02.2024 a 01.03.2024 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Porota aj napriek ťažkému rozhodovaniu vybrala nasledovne: I. kategória: Próza: 1. miesto: Janko Zherabak 2. miesto: Samko Brand Poézia: 1. miesto: Michal Kočiš 2. miesto: Anička Danková 3. miesto: Samko Verhagen II. kategória: Próza:  …

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v našej Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca!

Pridajte sa k nám a objavte svet vzdelania, ktorý rezonuje s duchom inovácie, podpory a vzájomného rešpektu. Príďte na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná v našej škole 14. 3. 2024 od 8:00 do 16:00. Počas tohto dňa budete mať jedinečnú príležitosť spoznať náš pedagogický tím, sledovať učebné aktivity a zistiť, …