Výlet do Bojníc

ZOO Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou  zoologickou záhradou na Slovensku. Prváci spolu s druhákmi a štvrtákmi sa boli v piatok 21.6. pozrieť nielen na živé exponáty a ohrozené druhy zvierat, ale boli si  aj oddýchnuť  a „vypnúť  od každodenných povinností“. Najväčší úspech zažil pavilón opíc, šeliem a slonov. V krátkosti sme si obhliadli aj exteriér Bojnického zámku. Veríme, …

Cvičenie v prírode

Dňa 18.6.2019 žiaci 1. stupňa CZŠ boli na cvičení v prírode, ktorého sa žiaci radi zúčastňujú pre príťažlivý pohybový obsah a hraciu atmosféru. Vhodnými aktivitami, ktoré majú svoju pohybovú, ale aj poznatkovú časť si žiaci rozvíjali poznatky z iných predmetov, vytvárali kladný postoj k pohybu a budovali toleranciu  medzi žiakmi. Osvojovali si základy  správne- ho …

Legiovlak

V pondelok 10. júna sa žiaci 8.A aj s triednym učiteľom vydali po stopách československých legionárov na akciu Legiovlak. Touto zaujímavou metódou sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti o živote legionárov v Taliansku, Francúzsku, ale najmä Rusku. Žiaci sa dozvedeli s čím sa legionári každodenne potýkali a ako sa napokon z Transsibírskej magistrály dostali až naspäť do Československa. …

Najkrajší literárny projekt.

V rámci čitateľskej gramotnosti prebehla na škole školská súťaž pre 5. – 8. roč.  pod názvom „Najkrajší literárny projekt.“ Žiaci si mohli vybrať tému z jednotlivých prebraných lit. tematických celkov. Bola to kolektívna práca, čiže každá trieda pripravila len jeden projekt a na prípravu mali jeden mesiac. Práce boli veľmi zaujímavé a pekne spracované. …

Púť do Medžugoria.

V dňoch 29. 5. – 1. 6. 2019 naša Cirkevná základná škola sv. J. Bosca  zorganizovala púť do Medžugoria spojenú s poznávacou cestou do Chorvátska. Niekoľkohodinová cesta autobusom cez Maďarsko viedla na Makarskú k moru do Chorvátska. Púť začínala svätou omšou v „chorvátskych lurdoch“ vo Veprici. Po osviežení ducha sme pokračovali …

4.A na kultúrno-historickej obhliadke Lučenca

    Trieda 4.A sa vo štvrtok  16.5.2019 v rámci predmetu Vlastiveda, na ktorom preberáme rôzne oblasti nášho Slovenska a tiež aj Lučenec, vybrali na malú obhliadku kultúrno-historických budov a pamiatok v našom meste. Prechádzka začala pri zrenovovanej budove Radnice, pokračovali sme okolo Reduty a Tržnici. Naše kroky smerovali do bývalej židovskej Synagógy. Tam nám veľmi výstižne …

Matematický klokan

21.marca 2019 sa 19 žiakov zapojilo do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže  na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Úspešní riešitelia: Patrik Bartko- kat. Klokanko 1 Filip Brand – kat. Klokanko 2 František Mikuláš  – kat. Benjamín 8 Diplom úspešného riešiteľa získali žiaci, ktorí sa dostali medzi 20% najúspešnejších súťažiacich. Školský šampión : …

Škola v prírode – Veľký Slavkov

Posledný májový týždeň prežilo 33 žiakov z 1.stupňa ZŠ päť skvelých dní vo Vysokých Tatrách. Do Veľkého Slavkova, kde sme boli ubytovaní v apartmánoch Aplend, nás doviezol pán farár. Cesta s ním bola veľmi príjemná a naša prvá zastávka bola : Spišský hrad . Po zdolaní skoro najväčšieho slovenského hradu nás očakávali v Spišskej Kapitule, …