Súťaž Všetkovedko

Dňa 24.1.2020 bola vyhodnotená súťaž Všetkovedko ( Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími), ktorej sa zúčastnilo desať žiakov našej CZŠ sv.  J. Bosca Lučenec. Súťaž sa konala 28.11.2019, keď žiaci dostali šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ako sa vyznajú v prírode, histórii a ako si vedia poradiť aj s netradičnými otázkami. Žiaci mali …

Oznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna Riaditeľka CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje riaditeľské voľno dňa 15.01.2020 (streda) z prevádzkových dôvodov. V tento deň sú všetci žiaci automaticky vyhlásení …

Súťaž Malý Šalamún,

V stredu 18.12. 2019 prebehlo v triedach IV.A  a V.A vyhodnotenie vedomostnej súťaže Malý Šalamún s témami  pracovných listov – Advent, Nepoškvrnené počatie Panny Márie,  Sv. Mikuláš a Sv. Lucia . Bolo odovzdaných a správne vyriešených 79  pracovných listov. Z nich bolo vylosovaných 10 žiakov, ktorí boli  odmenení drobnými vecnými cenami. Obdareným blahoželáme.   Témy …

Školské kolo anglickej olympiády

Aj tento rok sa naši angličtinári zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 13 žiakov v dvoch kategóriách – 1A – 6.a 7. ročník a 1B – 8. a 9. ročník. V písomnej časti ich čakali 4 úlohy, kde  si zmerali svoje sily v slovnej zásobe, gramatike, pri počúvaní a čítaní neznámeho textu. V ústnej časti  …

Školské kolo – Šaliansky Maťko 2019/2020

Dňa 11.12.2019 našej škole prebehlo školské kolo prednesu povesti Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa 12 detí z 1. a 2. stupňa , ktoré súťažili v prvej a druhej kategórii. Medzi sebou si zmerali sily 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník, kde v prvej kategórii zvíťazil a postupuje do obvodného kola Filip Brand, žiačik 3.triedy, v druhej kategórii …

Pytagoriáda

a 11. december patril šikovným hlavičkám pre matematiku. Žiaci našej školy riešili školské kolo Pytagoriády. Niektorým sa darilo viac, iným menej. V súťaži ide nielen o správny výpočet aspoň 10 úloh, ale aj o čas. Niektorí súťažiaci nás príjemne prekvapili svojou rýchlosťou. Úspešní riešitelia: Kat. P3: Filip Brand Kat. P4: Alica Bartková, Samuel Bagi …

Mikuláš, Mikuláš….

Piatok  6. decembra zavítala mikulášska nálada aj do našej cirkevnej základnej školy.  Už od rána bolo badať, že to nie je len ďalší deň v škole.  Veľmi očakávaného  Mikuláša naše deti   privítali piesňami,  básňami  a dobrou náladou. On im za to všetkým nadelil balíček sladkostí, ktorý určite  potešil. Mikuláš vniesol medzi …

Ďakovný list

Pri príležitosti 150. výročia založenia Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci sa dňa 11. decembra 2019 konala slávnostná akadémia, kde riaditeľ školy Mgr. Ondrej Nociar venoval (medzi inými aj) našej Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu v oblasti poskytovania praktického vyučovania žiakov. Celému …

iBobor

Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie,  iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa našim žiakom darilo: sedem žiakov získalo plný počet bodov a ďalších osemnásť žiakov bolo úspešných. Úspešní riešitelia: Kategória Drobci: Viktória Jurášková …

Drahí učitelia, rodičia a žiaci!

V dňoch Adventu určite častejšie rozjímame o tom, že Panna Mária sa ponáhľala k svojej príbuznej Alžbete „do istého judejského mesta v hornatom kraji“ (Lk 1,39b). Pohýnala ju k tomu láska, aby svojej príbuznej pomohla a priniesla jej Ježiša. Panna Mária dobre pochopila, že počala Vykupiteľa a má ho darovať …

Začína advent

Dňa 26. novembra sa telocvičňou našej školy šírila príjemná vôňa čerstvého ihličia. Nastal čas každoročnej aktivity – tvorby adventných vencov. Veľmi nás tešilo, že naše pozvanie prijali nielen mamičky s deťmi, ale aj oteckovia, ba i celé rodiny.Všetci naplno rozvinuli svoju fantáziu a vetvičky voňavého ihličia, doplnené vkusnými ozdobami sa premenili na pekné …