Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Telefonovanie

Sťažujeme sa, že naše deti stále „visia“ na telefónoch? Možno by nám takéto modely ani nemuseli vadiť. Skvelé je, že fungujú bez elektriny, internetu i telekomunikačných systémov. Vedľajším účinkom je výborná zábava! Čo poviete?

Ocenenie mladej autorky

Naša šikovná šiestačka Natália Tokárová bola ako ocenená mladá autorka pozvaná na slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Literárny Kežmarok, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. 9. – 1. 10. 2021. Porota sa rozhodla oceniť jej tvorbu nádherným 2. miestom. Natálke srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej neobyčajného úspechu!

Cvičenie v prírode

September je mesiac, v ktorom žiaci opäť vstúpili do brány CZŠ sv. J. Bosca a usadili sa do svojich lavíc. Je to mesiac, keď si človek ešte rád vyjde do prírody vychutnávať hrejivé lúče slnka, a tak žiaci I. stupňa dňa 3.9. s radosťou prijali účasť na cvičení v prírode. Cvičenia v prírode  majú nielen pohybovú …

Predprvácke stretnutie

Po letných prázdninách to v našej škole opäť ožíva. V čase, kedy sa ukončujú prípravy, na stenách schne čerstvá farba, upratuje sa a v triedach a na chodbách pribúdajú krásne nové nástenky, zavítalo do školy niekoľko budúcich prváčikov, aby sa lepšie spoznali. Kým sa ich rodičom venovala ich budúca triedna …

Oceňovanie deti

Dňa 27. augusta 2021 o 16:00 hod. v Amfiteátri v mestskom parku v Lučenci boli počas Dní mesta Lučenec ocenení títo šikovní žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci: NATÁLIA TOKÁROVÁ – za významné výsledky, čím sa zaslúžila o šírenie dobrého mena mesta Lučenec na celoslovenskej úrovni. Všeobecne …

Cena primátorky mesta Lučenec

Je pre nás veľkým potešením, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 28. 06. 2021, bola naša nominácia schválená a pri príležitosti Dní mesta Lučenec 2021 získala od pani primátorky Alexandry Pivkovej naša kolegyňa Mgr. Vlasta Teleková Čestné uznanie mesta Lučenec za celoživotnú aktívnu pedagogickú činnosť a …

Prvé sväté prijímanie

Dnešný deň 29. augusta bol pre niektoré dievčatá a chlapcov z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci výnimočný tým, že vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie počas krásnej slávnosti prvého svätého prijímania prvýkrát prijali sviatosť eucharistie. Blahoželáme a tešíme sa s Vami!

Novinky v našej školskej knižnici

Ako sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle Školáčika, cez rozvojový projekt „Čítame radi 2“ vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sme získali finančné prostriedky na nákup nových knižných titulov, ktorými sme prispeli k rozšíreniu databázy svojich kníh. Na našej škole je zriadená Školská knižnica už od počiatkov cirkevnej …

„Aj chudobnejší majú právo na kvalitné vzdelanie“

Pod týmto názvom sme sa zapojili do grantovej výzvy o finančný príspevok z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom výzvy bolo podporiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zlepšiť ich podmienky pri vzdelávaní počas dištančného vyučovania. Na tento účel sme získali finančné prostriedky, ktoré sme využili na zabezpečenie internetového pripojenia a kúpu …