Geografická olympiáda

Šiesti žiaci našej školy nás 6. februára  milo prekvapili, lebo  dokázali  so svojimi  vedomosťami  z geografie uspieť vo veľkej konkurencii okresného kola Geografickej olympiády a stali sa úspešnými riešiteľmi. Úspešní riešitelia: Kategória E: František Mikuláš – IX.A Matej Jakubišin – IX.A Filip Bize – VIII.A Kategória F: Daniela Belíková – VII.A Kategória …

Karneval

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. V našej škole sme aj my mali karnevalové dopoludnie, ktoré bolo plné zábavy , tanca a smiechu. Keď sme si navzájom poobdivovali naše skvelé masky, spestrili sme si program rôznymi súťažami.tancom a spevom. Každá maska bola …

Prezentácia SOŠ hotelových služieb a dopravy

Pre deviatakov je veľmi ťažká a dôležitá  správna voľba strednej školy a po jej absolvovaní  ich uplatnenie sa  na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. 13.februára do priestorov našej školy zavítali mladí ľudia, stredoškoláci, spolu so svojimi učiteľmi, aby našim deviatakom prezentovali rôzne odbory, ktoré v nasledujúcom školskom roku …

Divadelné predstavenie Aladin

Herci z Banskobystrického divadla Clipperton nás 13. februára zaviedli do rozprávok Tisíc a jedna noc. Humorným spôsobom  predstavili príbeh chudobného chlapca Aladina, syna Hassanovho, ktorý prešiel dlhú cestu nástrah posplietaných zákernými úskokmi jeho falošného strýka – čarodejníka. Na čarovnom koberci sa síce nelietalo, ale naši žiaci 1. až 6. ročníka ocenili …

Biblická olympiáda

Dňa 5. februára 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo deväť žiakov 2. stupňa. Žiaci sa zodpovedne pripravili z vybraných kníh Sv. písma: Kniha Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma kníh bola: Z tmy do svetla. Postúpili traja najúspešnejší žiaci, ktorí nás …

Vianočné Trhy

Vianočné trhy dopadli na jednotku. Prialo nám nielen počasie, ale podarilo sa nám vyzbierať aj peknú sumu. ĎAKUJEME všetkým,ktorí sa zapojili. Za peniažky sa deťom do ŠKD nakúpili super hry.

Sopka

Žiaci V.A triedy mali možnosť prejaviť svoju šikovnosť na hodinách geografie  realizáciou projektu: SOPKA. Projekt mohli vyhotoviť nasledovne: 2D projekt 3D projekt bez erupcie 3D projekt s erupciou Žiaci veľmi milo prekvapili svojimi dielami a 45 minút sa  striedal jeden výbuch sopky za druhým. Sopku modelovali, piekli alebo skladali.  Pri tvorbe výbuchu …

VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. Polrok 2019/2020

Zber papiera – prvý polrok Aj v tomto školskom roku v prvom  polroku  prebiehal na našej škole jesenný zber papiera. Tradične  vyhodnocujeme najšikovnejších zberačov, ktorí týmto spôsobom  prispeli k ochrane životného prostredia.  Tí najaktívnejší žiaci si odniesli vecné ceny a triedy s najväčším množstvom vyzbieraného papiera si pochutili na sladkej odmene – torte, dúfame, že …