Ôsmy div sveta

zavítal do Lučenca a naša trieda 5.A si ho prišla pozrieť do neologickej synagógy na hodine dejepisu dňa 23.10. Terakotová armáda bola objavená v Číne v roku 1974 a pozostáva z viac ako 8000 bojovníkov. Čínsky cisár si ju dal postaviť na ochranu hrobky v 3.storočí pred Kr. Na tejto unikátnej výstave sme videli 55 certifikovaných …

Úcta k našim starším

Žiaci rôznych ročníkov našej Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca  si z úcty k starším, aby ich potešili, pripravili milý program, pásmo básní, piesní či divadielko. Urobili radosť dôchodcom z Domova dôchodcov Libertas v Lučenci 16. októbra 2019 a 23. októbra 2019 v Domove dôchodcov sv. Juraja  v Haliči. V …

Vychádzka za zdravím?

V pondelok, 21. októbra bol  Svetový deň jablka, preto sme sa venovali téme JABLKO podrobnejšie. Do školy sme si priniesli jabĺčka a vybrali sme spomedzi nich tie najkrajšie, najsladšie a najväčšie. Riešili sme jabĺčkové úlohy, hádali  a vymýšľali hádanky o rôznych druhoch ovocia  a zeleniny. No a aby sme sa o jabĺčkach a o ovocí dozvedeli ešte viac, …

Misijný mesiac 2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a …

Pátranie po minulosti

O minulosti sa môžeme dozvedieť z rôznych historických prameňov. Naša trieda 5.A zavítala na hodine dejepisu dňa 17.10. najskôr do Štátneho archívu na Kubínyiho námestí, kde sú uložené písomné pramene a potom do neďalekého Novohradského múzea a galérie, kde sme zase spoznávali hmotné a obrazové pamiatky.  Vysoké regály  plné spisového materiálu obsahovali staré listiny, kroniky, …

Folklór v srdci

Dňa 10. októbra 2019 sa naši žiaci 8. a  9. ročníka CZŠ sv. Jána Bosca zúčastnili prednášky s etnologičkou Mgr. Michaelou Škodovou v Novohradskej knižnici na tému „Folklór v srdci“. Pani etnologička nám pútavým spôsobom prezentovala ľudové tradície obradového folklóru. Všetkým nám je táto téma trocha známa, ale dozvedeli sme sa mnoho nového …

Záleží ti na tvojej budúcnosti ?

Duálne vzdelávanie na Slovensku nie je žiadnou novinkou a jeho výhody každoročne využívajú stovky žiakov, ktorí študujú, praxujú a zarábajú v stovkách zapojených firiem. V duchu tejto myšlienky sa konalo stretnutie s  Mgr. Štefanom Malíkom, ktorý našim deviatakom pripravil zaujímavú hodinu plnú potrebných informácií o duálnom vzdelávaní (hmotné, finančné zabezpečenie, …

Exkurzia „Za vedou a technikou“

18. októbra 2019 sa žiaci II. stupňa CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci vybrali za poznaním  fyzikálnych a technických javov do metropoly východného Slovenska. Žiaci navštívili Steelpark Košice, kde si vyskúšali meniť nerovnosti terénu na interaktívnom pieskovisku, pokúsili sa prekopať do stredu Zeme, objavili záhady magnetizmu v podobe levitujúcej guľky, zahrali si …

Európsky deň jazykov

Keby sme chceli pozdraviť každého človeka na planéte, museli by sme sa naučiť minimálne  2796 rôznych jazykov, ktorými hovorí dokopy 7 miliárd ľudí. Aj takéto zaujímavé informácie sme sa dozvedeli na oslavách Európeho dňa jazykov, ktoré sa konali na hodinách anglického jazyka v utorok  1.10.Tento deň bol pre žiakov ochutnávkou cudzích …

„IBA” ŠKOLA

Relácia s názvom  „Iba” škola,  je relácia televízie Lux, ktorá predstavuje  katolícke školy.  Jej cieľom je šíriť myšlienku, že  školy by nemali byť len vzdelávacie inštitúcie, ale aj inštitúcie, ktoré formujú srdce.Čo ponúka naša cirkevná škola, sa prišla pozrieť a natočiť reláciu „ O NÁS“, našich žiakoch, ich vzdelávaní a výchove v kresťanskom duchu, …

Diecézny metodický deň v Rožňave

Dňa 30.9.2019 všetci katechéti a učitelia náboženstva a náboženskej výchovy v Rožňave dostali pozvanie od rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom  na „ Diecézny metodický deň“, ktorý sa uskutočnil v Rožňave. Zúčastnili sa ho aj naši katechéti CZŠ sv. J. Bosca. Začal sa slávnostnou Sv. omšou v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie …

Deň mlieka na našej škole

26.septembra sa žiaci našej školy obliekli do bielych tričiek a doniesli si výživnú desiatu plnú bielkovín, pretože v tento deň sme si pripomenuli svetový deň mlieka na školách. Každoročne poslednú stredu v septembri upozorňujeme žiakov na dôležitosť príjmu mlieka a mliečnych produktov. Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 …