Zbieram, zbieraš, zbierame!

 kreatívna, novinárska úloha  Milí malí a veľkí Recyklohráči! Zber starých mobilov vzbudil na školách obrovský záujem, a preto vyhlasujeme, v spolupráci so spoločnosťou Orange, druhý ročník. Aby sme informácie o zbere starých mobilov priblížili čo najväčšiemu počtu škôl, pripravili sme k tomuto ročníku veľmi jednoduchú úlohu, do ktorej sa môže …

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dňa 2. septembra 2020 (v stredu) začína nový školský rok.Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa otvorenie školského roka uskutoční v jednotlivých triedach bez účasti rodičov.S usmernením žiakov do tried ochotne pomôžu pani vychovávateľky.Na základe usmernení MŠVVaŠ SR žiak prichádza do školy s rúškom a pred vstupom do školy odovzdá rodičom …

Veľká literárna súťaž

V dňoch od 15.2. 2020 do 31.3.2020 bola firmou Valman s.r.o., Školské ovocie vyhlásená VEĽKÁ LITERÁRNA  SÚŤAŽ na tému: Ovocie – zelenina. Žiaci sa do nej zapojili písaním príbehov a básničiek. V rámci školského  kola bolo  vybraných 10  najlepších  prác z  I. a  II. stupňa, ktoré  boli  zaslané v originálnych  rukopisoch. Dňa 23. 6. …

Matematická súťaž Maksík

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do veľkej matematickej súťaži pre všetky bystré hlavy. Diplom s titulom Najmúdrejší Maksáčik získal Filip Brand z III.A triedy, ktorý sa svojím skvelým výkonom zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. Maksáčikovia, ktorí statočne bojovali, prejavili svoju šikovnosť, ale nepodarilo sa im zaradiť medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s …

Slávnostné pasovanie v Novohradskej detskej knižnici

Keďže naši šikovní prváčikovia zvládli všetky písmenká a naučili sa už krásne čítať, boli dňa 24.6.2020 pozvaní  do Novohradskej knižnice na slávnostné pasovanie za ozajstných čitateľov a na preberanie čitateľských preukazov. Naučili sa ako sa majú správať v knižnici, ako si knihy vypožičať a z pasovania s veľkou rozprávkovou knižkou mali milí zážitok. Prajeme im, aby …