Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Geografická olympiáda 2020/21 – 49.ročník

Na okresnom kole 49. ročníka Geografickej olympiády sa zúčastnila deväťčlenná skupina súťažiacich žiakov reprezentujúcich Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca v Lučenci, ktorá sa svedomito pripravovala na tohtoročnú geografickú olympiádu v rôznych ich vekom určených kategóriách (E, F, G). V kategórii E spolu súťažilo 18 žiačok a žiakov – z Cirkevnej základnej školy sv. …

Bunka? Projekt a zážitok!

Svet všetkých živých organizmov je tvorený bunkami. Každá bunka je v podstate malým  svetom a bunky sú jednotky života. Existujú dva hlavné typy buniek: živočíšne a rastlinné.  Žiaci sa o tom učia na hodinách biológie v 6. triede. Tradičnú dištančnú hodinu sme si spestrili modernou formou, kde žiaci dostali stručné zadanie: vytvoriť model  rastlinnej alebo …

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)

    https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie   Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole …

Ako neplytvať vodou

7 tipov, ako šetrím vodu (bez toho, aby som sa nejako obmedzoval) Nekvapkajú vám kohútiky? Začneme úplne najjednoduchším krokom: kontrolou kvapkajúcich kohútikov a toalety. Denne tak môžem ušetriť 24 až 150 litrov denne. A keď si čistím zuby, zastavím vodu. To sú ďalšie desiatky litrov k dobru.                                                                                    Sprcha namiesto vane …

Významná osobnosť Novohradu

Dňa  14. decembra  2020 štvrtáci  privítali medzi seba pani  Mgr. Ľudmilu Lacovú. Cieľom vzácnej návštevy bolo žiakom priblížiť  osobnosti  nášho regiónu, významných ľudí,  ktorí z Novohradu pochádzali, alebo tu nejaký čas pôsobili. Jednou  z nich bol aj básnik a spisovateľ, tiež  novinár a  evanjelický kňaz  Koloman Banšell, ktorý sa stal pre náš región …

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor v šk.roku 2020/2021

Už 17. ročník informatickej súťaže iBobor – pre deti a mládež –  prebiehal v dňoch 10.- 16. novembra aj v našej škole. Súťaž, ktorej zrodenie pochádza z Litvy, si do svojho názvu vybrala usilovné, inteligentné a čulé zvieratko – Bobra, s úmyslom podporiť a rozvíjať informačné a komunikačné technológie u žiakov od 2.ročníka ZŠ až po študentov stredných škôl …

Zavoňalo ihličie  a ……….

štvrtáci sa vlastnoručne pustili  do prípravy adventných vencov. Ich trieda sa zmenila na tvorivú dielničku, v ktorej  vyrábali venčeky  zo slamených základov, prírodnej čečiny a zdobili rôznymi dekoratívnymi ozdobami. Každý si zobral svoj venček domov, aby si v nedeľu zapálil prvú sviečku. Nech je advent pre VÁS ako teplá dlaň, môžeš ju zopnúť …

Advent u prvákov

Na blížiaci advent, ktorý začína prvou adventnou nedeľou, sa pripravili aj žiaci 1.A triedy, ktorí si vytvorili jeho symbol – adventný veniec. Nechýbali na ňom trblietky a štyri sviece, z ktorých prvú si budú môcť v kruhu svojej rodiny zapáliť už túto adventnú nedeľu.

Hodina prírodovedy trochu inak

Podujatia tohtoročného TÝŽDŇA  VEDY A TECHNIKY  sa presunuli  aj do štvrtáckej  triedy.  Najskôr žiaci  riešili  informatickú súťaž   iBobor, kde si preverili vedomosti.  Svoje poznatky obohatili  i zaujímavými a poučnými prezentáciami. Ako veci fungujú,  presvedčili sa  učením navzájom, prezentovaním zaujímavých  pokusov.  Zažili netradičnú  hodinu prírodovedu, kde sa  nielen zabavili,  ale aj dozvedeli niečo …