Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

„Zážitkové vyučovanie“ – Micro:bity na hodinách informatiky

Šikovní piataci sa so zázračnými micro:bitmi naučili jednoduchému jazyku programovania. Žiaci si vyskúšali na malý displej s blikajúcimi bodmi naprogramovať text, blikajúcu ikonku, digitálny obrázok, hudbu či hru. Chlapci dokonca prepojili dva micro:bity medzi sebou. Dievčatám zase učarili farebné led svetielka, ktoré pohybom menili rôzne farby. Micro:bity ponúkajú hromadu zaujímavých a zábavných …

Drahí žiaci, rodičia, pedagogický zbor…            Hovorí sa, že pre učiteľa je najhorší mesiac výučby práve posledný školský mesiac jún, kedy sa schyľuje ku koncu školského roka, a príchodom letných prázdnin sa žiakom dostáva nadpriemerná dávka endorfínov, hormónov šťastia. Azda aj z tohto dôvodu sú školské vyučovacie plány tak …

Vyhodnotenie súťaží Matematický klokan a Všetkovedko

Napriek tomu, že bolo vyučovanie častokrát prerušované pandémiou, žiaci prvého stupňa nestrácali chuť zapájať sa do matematických súťaží ako sú Všetkovedko a Matematický klokan. Deti si vyskúšali riešiť úlohy, ktoré sú zamerané nie len na matematiku, ale aj na oblasti z prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Ich snaha bola ocenená diplomami …

Čo ukrýva semienko

Keď dorazil balík so sadou semienok pre druhácku triedu, každý so zatajeným dychom očakával, aké semienko si vylosuje a ako bude vyzerať. Možno malé sklamanie nastalo vtedy, keď semienka jednotlivých druhov zeleniny a byliniek boli ukryté v guličkách neznámej hmoty. Guličky sme posadili , označili menom rastlinky aj detského majiteľa …

Druháci tvorili projekty o včelách

Kto žije v úli? Kedy sa včely roja? Aký úžitok nám včielky prinášajú? Na všetky tieto ale aj iné otázky sme dostali odpovede, keď druháci predstavili svoje projekty o včelách. Tie mali pripravené v rôznych prevedeniach s množstvomzaujímavých informácií. Je však veľmi dôležité spomenúť, že každý jeden druháčik aj druháčka …

Englishstar

Do 8. ročníka medzinárodnej súťaže Englishstar sa zapojilo 15 žiakov z našej školy, aby si preverili vedomosti z anglického jazyka. Hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci zvládli testy na vysokejúrovni, …

Didaktické hry

Dňa 24.5.2022 sa uskutočnili Didaktické hry, v rámci ktorých žiaci 1. stupňa CZŠ poznávali samých seba, rozvíjali svoje myslenie a učili sa riešiť uložené úlohy. Didaktické hry dali žiakom možnosť precvičovať si pohybové schopnosti, upevňovať a prehlbovať si vedomosti z jednotlivých predmetov. Žiaci mali možnosť využiť nielen svoje poznatky z …

Ekotopfilm

Najznámejší filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm o trvalo udržateľnom rozvoji zavítal podvoch pandemických rokoch do lučenskej kinosály a my sme mali možnosť sa ho zúčastniť.

Deň Zeme

S 22. aprílom každoročne prichádzajú oslavy Zeme. Po celom svete sa konajú výstavy, koncerty, ale aj organizované upratovania Aj my sme sa rozhodli v tento deň žiakov informovať o aktuálnych problémoch životného prostredia na všetkých vyučovacích predmetoch – vypočuli si rozhlasovú reláciu, robili kvízy, mohli si prezrieť výstavku dekoratívnych a praktických  výrobkov z recyklovaných materiálov z dielne pani …