Začína advent

Dňa 26. novembra sa telocvičňou našej školy šírila príjemná vôňa čerstvého ihličia. Nastal čas každoročnej aktivity – tvorby adventných vencov. Veľmi nás tešilo, že naše pozvanie prijali nielen mamičky s deťmi, ale aj oteckovia, ba i celé rodiny.Všetci naplno rozvinuli svoju fantáziu a vetvičky voňavého ihličia, doplnené vkusnými ozdobami sa premenili na pekné …

Včela je malý zázrak prírody

Ako sa správať pri včelách, ako to vyzerá v úli, starostlivosť o včely počas celého roka a o veľa ďalších zaujímavých informácií sa s nadšením podelil so svojimi spolužiakmi Peťko Štecz  z 3. A triedy. Samozrejme, Peťko priniesol svojim spolužiakom na ochutnávku aj sladučký medík od ich usilovných včeličiek. Peťko, ďakujeme!☺

Hodina deťom

Dňa 14.11.2019 sa naša škola zapojila do 21. ročníka  verejnej zbierky Hodina deťom. Peňažné príspevky zbierali po triedach a pred našou školou žiaci 6.A a 9.A triedy. Vyzbierali sme 210,12 €, ktoré sme odoslali na účet Nadácie pre deti Slovenska.   Mgr. Sabóová Eva

Pasovanie prvákov

Na CZŠ sv, J, Bosca sa aj tento rok konalo pasovanie prvákov. 15.11.2019 bol veľký deň našich prváčikov. Pekným slovom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Vinarčíková. Prváci ukázali ako sa vedia popasovať s jednotlivými úlohami , ktoré si pre nich pripravili starší spolužiaci zo Žiackej školskej rady pod vedením p. učiteľky …

Riaditeľské voľno

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno dňa 20. 11. 2019 (streda) pre 6. – 9. ročník z organizačných dôvodov – Testovanie 5. Žiaci budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni. Vyučovanie pokračuje 21.11.2019 …

Týždeň vedy a techniky

Naši žiaci 9.ročníka predviedli mladším žiakom množstvo zaujímavých pokusov, vysvetľovali, ale aj skúšali. Ich mladší spolužiaci si potrápili veru trochu svoje hlavičky pri riešení úloh, ktoré boli pre nich pripravené. Po tomto zábavnom objavovaní prírodných zákonov na nich však čakala sladká odmena.

Čo nás čaká?

Ťažký deň našich piatakov sa nezadržateľne blíži – 20. november. To,  čo ich čaká v tento deň, si odskúšali 6. novembra prostredníctvom e- testovania. Zistili, že sústrediť sa na riešenie úloh z matematiky 60 minút a čítať texty s porozumením ďalších 60 minút nie je veru ľahké. Budeme im 20.11. držať palce, aby sa …

Deň finančnej gramotnosti

Poistenie domu, auta? Úrazové  poistenie?  Na tieto otázky a ešte ďalšie odpovedala našim šiestakom poisťovacia agentka Komunálnej poisťovne pani Ivanka. Dozvedeli sa zaujímavosti zo sveta poisťovníctva a dostali malý darček na pamiatku v podobe pera.  Siedmaci sa plavili po Dunaji, spoznávali menu krajín, ktorými Dunaj preteká a potrápili sa s kurzovým lístkom. Deviataci sa …

Exkurzia vo vzdelávacom a zážitkovom centre Atlantis v Leviciach

Prvý deň po jesenných prázdninách, presnejšie 4. novembra sme sa vybrali do Levíc. Vo vedeckom centre pre deti, veľké i malé, nás čakalo množstvo interaktívnych exponátov, cez ktoré sme mali možnosť poznávať  niektoré  fyzikálne  zákony a  prírodné  javy. Všetky  vedecké hračky a exponáty  si deti mohli vyskúšať a  presvedčiť sa ako neomylne …

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA

CZŠ Lučenec a ZŠ s MŠ Hontianske Moravce Naši žiaci prvého aj druhého stupňa  sa opäť  zapojili do projektu Záložka do knihy spája  školy. Organizátori nám ako partnerskú školu  vybrali ZŠ s MŠ Hontianske Moravce. Žiaci sa snažili vytvoriť záložku do knihy, ktorá by potešila alebo inšpirovala žiakov našej partnerskej školy. Veríme, že …

Slovenský folklór – naša národná hrdosť

Folklór („folklore“ – vedomosti ľudu) je súbor kultúrnych javov, ktoré sa realizujú formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantoch. Jeho nositeľom a rozširovateľom je kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol jeden človek. Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto, dedina, obec má svoj vlastný …