Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Vážení rodiča, milí klienti nášho centra! V čase trvania karantény a epidemiologických opatrení Vám chceme ponúknuť niekoľko riešení, ktoré vieme pre Vás, Vaše deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami urobiť. Tiež vieme poskytnúť pomoc pedagógom detí a žiakov, ktorí sú vzdelávaní ako individuálne integrovaní žiaci – ide hlavne o ich napredovanie …

Poskytovanie odborných služieb odbornými zamestnancami CPPPaP Lučenec

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom …

Vyrob si recyklorúško!  – kreatívna úloha pre šikovných

Milí malí a veľkí Recyklohráči! Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha …

Vážení rodičia, žiaci!

Informujeme Vás, že riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci udeľuje na deň 13. 3. 2020 riaditeľské voľno. Od pondelka 16. 3. 2020 bude z nariadenia štátu pozastavená prevádzka školy na 14 dní, vrátane vyučovania, školského klubu detí, školského stravovania a športových aktivít. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na stránke školy, …

Triedny festival ilustrácií

Marec  je  mesiac  knihy. Je  to  mesiac, v  ktorom si  rôznymi  formami a  aktivitami prehlbujeme ešte  intenzívnejšie vzťah ku knihám. Žiaci  IV. A  triedy si na hodine literatúry čítali text o medzinárodnej výstave ilustrácií pre deti, o BIB. Svoje vedomosti o ilustrátoroch a  ilustráciách si  išli prakticky  overiť  do  školskej  knižnice. V  knihách  …

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.      V prípade, že žiaci alebo …