Návšteva zo Zelenej školy

Návšteva zo Zelenej školy

Dnes k nám zavítala milá návšteva zo Zelenej školy. Prišli k nám, aby zhodnotili našu celoročnú prácu na tému 💧. Stretnutie sa konalo s našim Kolégiom, ktoré funguje na škole. Prezentovali sa tak naše aktivity, ktorými sme sa počas celého školského roka venovali v oblasti vody a jej šetrenia.Veríme, že výsledky našej práce vzácnu návštevu upútali a po vyhodnotení získame vlajku Zelenej školy, ktorou sa budeme môcť hrdiť v nasledujúcom období.
A. Zimanová