Vyhodnotenie zberu papiera za 1.polrok

Vyhodnotenie zberu papiera za 1.polrok

1.stupeň: 

   

SPOLU:

NAJVIAC:

 

1.A

43kg

Brand  Samuel

30kg

2.A

170kg

Kočiš Pavol

86kg

3.A

481,5kg

Bystriansky Samuel 

340kgg

4.A

50kg

Brand Filip

50kg

2.stupeň: 

 

SPOLU:

NAJVIAC:

 

5.A

13kg

Gibaľová Simona

13kg

6.A

0kg

 

 

7.A

45kg

Dominik Lacko

45kg

8.A

0kg

 

 

9.A

0kg

 

 

Spolu

802,5kg

 

 


                                                       ĎAKUJEME !

Spracovala : Ing. Adriana Zimanová