VYHODNOTENIE  ZBER PAPIERA  1. Polrok 2019/2020

VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. Polrok 2019/2020

Zber papiera – prvý polrok

Aj v tomto školskom roku v prvom  polroku  prebiehal na našej škole jesenný zber papiera. Tradične  vyhodnocujeme najšikovnejších zberačov, ktorí týmto spôsobom  prispeli k ochrane životného prostredia.  Tí najaktívnejší žiaci si odniesli vecné ceny a triedy s najväčším množstvom vyzbieraného papiera si pochutili na sladkej odmene – torte, dúfame, že im chutila J a pevne veríme, že aj v druhom polroku  budú ohľaduplní k svojmu životnému prostrediu.

1.Stupeň:

    SPOLU:             NAJVIAC:

1.A : 256 kg                       Bača Martin  – 182 kg

2.A : 414 kg                       Szabó Vivien – 200 kg

3.A : 150 kg                       Kováčiková Sabína  – 50 kg

4.A : 154,5 kg                    Gibaľová Simona – 141,5 kg

2.Stupeň:

              SPOLU:             NAJVIAC:

5.A : 152 kg                   Zajícová Viktória – 85 kg           

6.A : 5 kg                       Štecz Ondrej    –  5 kg

7.A : 132 kg                   Hudecová Vivien   – 75 kg

8.A : 114 kg                   Knapcová  Tamara  – 51 kg

9.A : 0 kg

SPOLU: 1527,5 kg p. farár Marko – 150 kg

 Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

                                                       ĎAKUJEME !