Psíček a Mačička tvorivé dielničky v knižnici…

Klubkáči v našej školskej knižnici prežili super chvíle.Príbeh o roztrhaných psíkových gaťkách z knihy Jozefa Čapka (rozprávky o psikovi a mačičke) veľmi pobavil deti.Spolu sme si zahrali divadielko a šikovné ručičky detí ,vyrobili veselé postavičky z tejto knihy.