Svetový deň vody

Svetový deň vody

22.marec je  vyhlásený za Svetový deň vody s cieľom upriamiť pozornosť na vodu, ktorá je pre život nenahraditeľná. Má nám pripomenúť, že síce žijeme na MODREJ PLANÉTE, no nemusí to tak byť navždy.

Deti z Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci   „venovali tento  deň vode“,  počítali vodné príklady, tvorili vodné výtvarné dielka, spievali, tancovali i súťažili.  Najlepšia bola ochutnávka i poznávanie vôd, porovnávanie chuti  vody z vodovodu a  minerálnej vody. Prezentácia zas  pripomenula všetkým kolobeh vody v prírode.

Veríme, že náš super deň  a všetky aktivity venované vode  sú len malými krokmi, ale smerujú k veľkým veciam : )  Preto: „ Na zdravie čistej vode – čistou vodou , priatelia ! „

                                                                                                                               Mgr. Vlasta Teleková