Čitateľský maratón 2014

Čitateľský maratón 2014

Dňa 18. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnil Čitateľský maratón. Zúčastnili sa ho žiaci 5.-9.ročníka. Akcia prebiehala počas hodín literatúry. Každý čitateľ prečítal úryvok z knihy v časovom rozsahu približne dve minúty. Všetci žiaci počúvali čítaný text, pretože v druhej časti hodiny museli vypracovať zadanú úlohu – dokončiť príbeh podľa svojej fantázie, napísať osnovu, pripraviť otázky pre spolužiakov, vytvoriť plagát. Úlohy zvládli všetci žiaci, čím dokázali, že nemajú problém pracovať s textom a orientovať sa v ňom.

                                                                                                                               Mgr. M. Vinarčíková