Európa v škole – školské a okresné kolo

Európa v škole – školské a okresné kolo

Žiaci našej školy sa každoročne a úspešne zapájajú do výtvarnej súťaže Európa v škole. Je to medzinárodný projekt určený deťom a mládeži od 6 do 19 rokov organizovaný v 36 krajinách Európy.

Vyhodnotenie školského kola:

  1. miesto: Zuzana Bencsiková
  2. miesto: Janka Pocklanová, Zuzana Bencsiková
  3. miesto: Dominika Vargicová

okresnom kole  skupinová práca J. Pocklanovej a Z. Bencsikovej obsadila vo svojej kategórii krásne 1. miesto a ich práca postúpila do celoslovenského kola. Víťazkám blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu školy aj v celoslovenskom kole.

Mgr. Vlasta Teleková