Testovanie 9 – 2014

Testovanie 9 – 2014

A prišiel dlho očakávaný deň. Dnes  12.3. 2014 naši deviataci ukážu, čo si osvojili za deväť rokov z predmetov slovenský jazyk a literatúra  a matematika. Pozreli sme na nich zblízka a tu sú momentky. Nech ich počas tejto náročnej práce na každom kroku sprevádza Božia prozreteľnosť.

Naši rodičia sa tiež aktívne zapojili a pripravili žiakom chutnú desiatu, začo im z úprimného srdca ďakujeme.

Mgr. Gabriela Oravcová, riaditeľka CZŠ