Hviezdoslavov Kubín 2014

Hviezdoslavov Kubín 2014

Dňa 5. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Zúčastnili sa ho žiaci prvého aj druhého stupňa, ktorí boli zaradení do troch súťažných kategórií. Deti preukázali talent a nadanie, prednesom vyjadrili lásku k materinskému jazyku. Všetkým zúčastneným ešte raz blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

Mgr. M. Vinarčíková

  1. kategória

Poézia: 3. miesto: Matej Jakubišin, III. A

  1. kategória:

Poézia: 1. miesto: Jozef Matiáš, VI. A

2. miesto: Zuzana Bencsíková, IV. A

3. miesto: Štefánia Botošová, IV. A

Próza:  2. miesto: Gabriel Kanát, V. A

3. miesto: Marek Jakubišin, VI. A

3. miesto: Marek Sýkorka, VI. A

III.         kategória:

Poézia: 3. miesto: Bianka Tóthová, VIII. A

Próza:   1. miesto: Viktória Berkyová, VII. A