Testovanie deviatakov, riaditeľské voľno

Testovanie deviatakov, riaditeľské voľno

Dňa 12.3.2014 (streda) – Testovanie 9-2014

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2013/2014 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení Vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

 

Dňa 12.3.2014(streda) – Riaditeľské voľno

 

Dňa 12.3.2014 sa uskutoční Celoplošné testovanie žiakov 9-tych ročníkov (Testovanie 9-2014). Z uvedeného dôvodu riaditeľ CZŠ sv. J. Bosca na T. G. Masaryka 9 v Lučenci v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom 6. a 7. ročníka z organizačných a technických dôvodov na deň 12.3.2014 (streda) riaditeľské voľno.

 

Mgr. Gabriela Oravcová

riaditeľ CZŠ