Viera, rodina, poznanie . . .

Viera, rodina, poznanie . . .

“Čo je v živote najdôležitejšie?” Táto otázka zaneprázdňuje hlavy filozofov, kňazov, politikov aj nás samých už odpradávna. Jedni hovoria, že zdravie, iní za najdôležitejšiu vec považujú lásku, no veľa ľudí tvrdí, že sú to peniaze.

Aj my sme boli zvedaví na túto otázku a tak sme 8. apríla  pripravili pred našou školou peknú akciu  s názvom „ Viera, rodina, poznanie… .

Pedagógovia spolu s deťmi zo 4., 8. a 9. ročníka vytvorili  „Strom života“, ktorý symbolizoval významné ľudské hodnoty ako sú viera, rodina a poznanie. Okoloidúci  boli milo prekvapení, že v tak uponáhľanej dobe si nájdu ľudia čas, na zamyslenie sa nad hodnotami ľudského života. A tak, veľmi ochotne, v sprievode našich najmenších, sa na chvíľu zastavili, aby sa zamysleli nad hodnotami v ich živote. Potom si vybrali symboly viery, rodiny alebo poznania a s úsmevom na tvári ho pripli na náš „Strom života“. Po chvíli bolo všetko jasné. U ľudí zvíťazila na prvom mieste rodina, potom viera a nakoniec poznanie.

Ani sme sa nenazdali a naša akcia sa blížila ku koncu. To, že sa pri nás zastavilo tak veľa ľudí,  hovorí samo za seba. Aj nás veľmi potešilo to, že ešte stále sa nájde dosť ľudí, ktorí  ochotne rozprávali o svojich životoch  a aspoň na chvíľu otvorili svoje srdcia.

                                                          Monika Vargová, Mária Mičianiková, Katarína Gajdošová