Klubkáčikovia na výstave

Klubkáčikovia na výstave

V rámci mesiaca „Marec – mesiac knihy“ sme dostali pozvanie od našich kamarátov z MŠ M.R. Štefánika na výstavu ich výtvarných prác s motívmi ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Našim Klubkáčikom sa všetky práce veľmi páčili a mali sme radosť, lebo všetky rozprávky deti poznali. Malých kamarátov za ich práce chválime a ďakujeme za poučné chvíle.

                                                                                                                            Katarína Gadošová