Krížová cesta

Krížová cesta

Vo štvrtok 27. Marca 2014 sa konala Krížová cesta  pre všetkých zamestnancov školy, ktorú pripravovali p. uč. Zacharová a p. uč. Šprlák. Do Krížovej cesty  sme sa zapojili  všetci učitelia. Mali sme v nej možnosť prežívať Ježišovo umučenie podľa krásnych a hlbokých zamyslení podľa  A. Dilonga.

                                                                                                                                  Ing. Mgr. Š. Šprlák