Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13. apríla 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Reprezentovali nás Martinko Bača, Natália Tokárová a Filip Korim.
Natálka získala 1. miesto v II. kategórii v prednese poézie 😍
a Filip bol porotou tiež ocenený 1. miestom v II. kategórii v prednese prózy. 😍
Všetkým trom našim šikovným recitátorom s radosťou blahoželáme a postupujúcim želáme ďalší úspech v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční začiatkom mája v Banskej Bystrici pod názvom Sládkovičova Radvaň.
foto: Milan Alberti – ďakujeme 🙂