Englishstar

Englishstar

Súťaž Englishstar oslovila našich žiakov aj tento rok a splnila ich očakávania, že si mohli overiť úroveň svojich vedomostí z anglického jazyka. Do 10. ročníka medzinárodnej súťaže  sa zapojilo 18 žiakov z našej školy a darilo sa im veľmi dobre. Žiaci sa popasovali s rôznymi typmi úloh a vynikajúce výsledky dosiahli Jožko Trizna z 1.A, Šimon Pavel Klamárik zo 4.A a Alica Bartková z 8.A. Vecné ceny a diplomy čakali na všetkých zapojených angličtinárov, ktorým srdečne blahoželáme.