Otec Jozef Maretta

Otec Jozef Maretta

V stredu 5. Júna na našu školu zavítal vzácny človek – gréckokatolícky kňaz, manžel a otec štyroch detí, bývalý exorcista prešovskej archieparchie Otec Jozef Maretta. Keďže má čo povedať, tak mu naša škola pripravila celkom bohatý program. O 10:30 hod. mal v duchovnú obnovu s učiteľmi CZUŠ a ostatnými zamestnancami školy. O 11:50 hod. program pokračoval v telocvični CZŠ dvojhodinovkou so žiakmi druhého stupňa CZŠ. Žiaci dostali celkový pohľad aj logicky usporiadaný prehľad o nástrahách zlého v živote mladého človeka. Otec Maretta deťom vyslovil pochvalu , že boli
disciplinovaní a pekne sa zapájali do diskusie. Po krátkom obede dával od 14:00 duchovnú obnovu aj učiteľom CZŠ.
Povzbudil všetkých, že sa nemajú ničoho báť , lebo dobro, pravda a duchovné hodnoty majú väčšiu silu ako zlo. Zaujala jeho myšlienka, že najsilnejší exorcizmus je svätá spoveď a človek v milosti posväcujúcej nasleduje Ježiša a ten je mocnejší než všetky sily zla a temna…