Finančná gramotnosť a bankovníctvo.

Finančná gramotnosť a bankovníctvo.

Finančná gramotnosť a bankovníctvo, aj toto bola téma v rámci týždňa vedy a techniky, v ktorej si mohli naši žiaci 8. a 9. ročníka rozšíriť svoj obzor vedomostí. V našej škole sa konala beseda na tému manipulácia s peniazmi a bankovými produktmi.
Vysoko profesionálne pracovníčky Prima banky, pani riaditeľka Henrieta Matušková a pani Mária Kretová, osobná bankárka, žiakom predviedli skenovanie a overovanie pravosti bankoviek pod UV lampou a vysvetlili ochranné prvky na našich bankovkách.
Oboznámili ich s možnosťami bankových účtov aj pre deti a mladistvých a poukázali na rozmanitosť bankových poplatkov v jednotlivých bankách.
Nezabudli upozorniť na nebezpečenstvá v podobe podvodníkov, špekulantov a hoaxerov, ktorí veľmi často skúšajú nevedomosť klientov bankových účtov.
Za zaujímavé a užitočné poznatky im patrí naše poďakovanie.