Týždeň vedy a techniky pokračuje

Týždeň vedy a techniky pokračuje

Rovesnícke učenie je jeden zo spôsobov, ako môže vyzerať moderné vzdelávanie. Žiaci 8.A triedy spolu s vyučujúcimi prepojili fyziku, chémiu, bilógiu a geografiu do fantastickej cesty pre svojich kamarátov z I. stupňa. 
Videli ste už horieť ruku bez popálenín? Poznáte Slovensko a jeho krásy? Môžeme si urobiť blesky v triede? Tieto všetky otázky a mnohé ďalšie čakali na našich ,,prvostupniarov” na ceste vedou a technikou. Každý cestovateľ potrebuje kufor, no a v tom našom pre našich bádateľov čakali sladké odmeny za ich výkony. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme