Oznam – Riaditeľské voľno

Oznam – Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci oznamuje, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom na 26. 5. 2023 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov – Metodický deň (aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov).

Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravom
Mgr. Mariana Vinarčíková
riaditeľka školy