MO v atletike žiakov a žiačok ZŠ

MO v atletike žiakov a žiačok ZŠ

Našu školu reprezentovali v súťaži jednotlivcov dve žiačky Beata Hukkelová a Barbora Susztayová.
Najviac sa darilo Barbore, ktorá vo vrhu guľou💪 obsadila pekné 4. miesto a Beata v behu🏃‍♀️ na 800m skončila v prvej desiatke/9.m./
Dievčatá zbierali skúsenosti aj v hode vortexom a v behu na 60m. Ďakujeme za reprezentáciu školy.